Lepšie vykurovanie prináša úspory

, 08.02.2018 06:00
vykurovanie, radiator,
Pokiaľ majitelia domu hľadajú ďalšie spôsoby úspor na vykurovaní, môžu uvažovať o využívaní alternatívnych zdrojov energie. Autor:

Jedným z cieľov obnovy bytových domov je dnes i zníženie spotreby energií. Zateplením fasády a výmenou okien sa zníži celková spotreba tepla na vykurovanie a zvýši sa tepelná zotrvačnosť domu. To má však vplyv aj na fungovanie vykurovacej sústavy, ktorá si po takom zásahu vyžaduje úpravy.

V zateplených domoch už prietoky vykurovacími telesami nezodpovedajú novým podmienkam, v dôsledku čoho dochádza k prekurovaniu alebo, naopak, k nedokurovaniu niektorých častí objektu. Za takých okolností ani regulácia a termostatické hlavice nedokážu fungovať plnohodnotne. Je preto nutné urobiť hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, aby sa všetky vykurované miesta zásobovali primeraným množstvom vykurovacej vody.

Reguláciu teploty v jednotlivých miestnostiach, ako aj jej stabilné hodnoty zabezpečia termostatické hlavice inštalované na vykurovacích telesách. Po správnom vyregulovaní vykurovacej sústavy a termostatizácii bytov tak na vykurovaní možno dosiahnuť úspory až 20–30 percent. Požiadavka na zabezpečenie hydraulického vyváženia vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do jej tepelnej ochrany alebo technického systému vyplýva aj zo zákona.

Pokiaľ majitelia domu hľadajú ďalšie spôsoby úspor na vykurovaní, môžu uvažovať o využívaní alternatívnych zdrojov energie. V našich klimatických podmienkach je osvedčeným spôsobom najmä využitie slnečnej energie na prípravu teplej úžitkovej vody, ktorej odber je rovnaký v lete i v zime.

„Rozumne dimenzovaný solárny systém dokáže v lete pokryť celú potrebu teplej vody, ale i v prechodnom období prináša výrazné úspory. Ak zohľadníme, že po zateplení môže byť spotreba teplej vody rovnaká alebo i vyššia než spotreba tepla na kúrenie, potom možnosť pokryť asi 50 percent ročnej potreby teplej vody solárnym systémom dokáže priniesť úspory až do výšky štvrtiny celkových nákladov na teplo,“ vysvetľuje Pavol Kadlec zo spoločnosti Robert Bosch.

Čoraz vhodnejšie je i tepelné čerpadlo. Funguje celoročne, preto ho možno využiť aj ako plnohodnotný zdroj vykurovania. Ak je možné v blízkosti bytového domu realizovať vrty, ako zdroj tepla poslúži voda zo studne alebo zem v hlbinných vrtoch. Tieto typy tepelných čerpadiel majú vyššie obstarávacie náklady, no dosahujú aj vysokú účinnosť. „Dnes sú už na trhu aj vysoko efektívne tepelné čerpadlá vzduch-voda, ktoré dosahujú dostatočný výkon aj pre využitie v bytovom dome, a pritom sú cenovo výhodnejšie,“ pripomína Kadlec.

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie podporuje aj dotačný program Zelená domácnostiam. V prípade bytových domov môže o poukážku požiadať spoločenstvo vlastníkov bytov alebo vlastníci zastúpení správcovskou spoločnosťou. Podľa pravidiel Európskej komisie má však vydávanie poukážok niekoľko zásadných obmedzení.

V minulosti bolo častým javom, že sa bytové domy, v snahe o zníženie nákladov na teplo, odpájali od centrálnych zdrojov tepla. Teplárne si vyslúžili nedôveru najmä v dôsledku zastaraných, neefektívnych technológií a vysokých strát v rozvodoch. Dnes by už také rozhodnutie nebolo správne. Teplárne prešli modernizáciou a mnohé začali využívať alternatívne zdroje energií.

Podľa súčasnej legislatívy už navyše bytový dom nemôže skončiť odber tepla z teplárne hocikedy, ale iba v prípade, že jeho dodávku zabezpečí z obnoviteľných energií v podiele minimálne o 20 percent vyššom ako má súčasný dodávateľ.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zateplenie #dobré bývanie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku