Nové domy musia byť ekologickejšie

, 21.04.2018 06:00
dom, ekológia, úspornosť
Okrem skúseností architekta a ďalších špecialistov sa pri optimalizácii stavby z hľadiska energetickej náročnosti a nákladov využívajú aj vysokosofistikované nástroje. Autor:

Otázka ekológie a trvalej udržateľnosti je dnes v stavebníctve jednou z hlavných tém. Dôraz sa kladie najmä na znižovanie energetickej spotreby budov, s cieľom znížiť množstvo emisií oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie.

Prísne kritériá na stavby sa zapracovali aj do legislatívy. Od roku 2016 platí vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov, aj tepelnotechnická stavebná norma. Podľa nich všetky novopostavené domy musia spadať do energetickej triedy A1, čo znamená, že musia byť „ultranízkoener­getické“. Po roku 2020 budú požiadavky na parametre nových domov ešte prísnejšie. Budú sa môcť stavať iba budovy v kategórii A0, tzv. nulové domy.

Tendencia stavať objekty, ktoré majú minimálne nároky na energie, však nie je novinkou. Riešenia sa hľadajú už desaťročia. Existujú prepracované koncepty, ktoré poskytujú presný návod, ako navrhnúť a z čoho postaviť pasívny, nulový či dokonca aktívny dom. K dispozícii sú aj inovované alebo celkom nové stavebné materiály, pokročilé technológie a technické zariadenia, ktoré sa starajú o vysokoefektívnu a zároveň ekologickú prevádzku domu. Dôvodom, prečo sa tak nestavalo už dávno, sú vysoké náklady na tieto stavby.

S použitím kvalitných materiálov a moderných technológií už nie je problém dosiahnuť nové, prísne požiadavky na stavbu. Treba však rátať s väčšou hrúbkou izolácií, kvalitnejšími výplňami otvorov, čo znamená i vyššie náklady v porovnaní so staršími stavbami v energetickej triede B. Preto je nutné hľadať aj iné, lacnejšie spôsoby, ako pozitívne ovplyvniť energetickú bilanciu budovy.

„Investori si často myslia, že keď dom dobre zateplia, bude to stačiť. V skutočnosti má na energetickú bilanciu domu vplyv aj celý rad ďalších faktorov – tvar domu, orientácia na svetové strany, veľkosť zasklených plôch, bezchybné technické vyhotovenie stavby a v neposlednom rade zdroj tepla na vykurovanie,“ upozornil Ján Beňo, projektant pre spoločnosť Greenstudio.

To sú východiská, s ktorými treba počítať už pri navrhovaní domu. „Je na projektantovi, aby tie faktory zohľadnil a stavbu optimalizoval tak, aby dosiahla normou požadované parametre pri prijateľných nákladoch. Za optimálnu sa považuje návratnosť investovaných financií do 15 rokov,“ vysvetlil Beňo.

Okrem skúseností architekta a ďalších špecialistov sa pri optimalizácii stavby z hľadiska energetickej náročnosti a nákladov využívajú aj vysokosofistikované nástroje. Špeciálne softvéry dokážu prepočítať všetky parametre domu tak, aby výsledný návrh spĺňal predpísané podmienky.

Domy stavané podľa nových kritérií sa od tých starších nelíšia len dokonalou tepelnou izoláciou, ale aj mikroklímou a zmenenými požiadavkami na užívateľské správanie. Zásadný dosah majú najmä na spôsob vetrania a voľbu vykurovacieho systému.

„Je potrebné zohľadniť, že v dokonale izolovanom dome pripadá väčšina tepelných strát na výmenu vzduchu. Z hľadiska energetickej bilancie domu je preto zásadným prvkom vetranie so spätným získavaním tepla. Najkvalitnejšie rekuperačné jednotky pritom dosahujú účinnosť až 90 percent,“ pripomenul Martin Fábry, pracovník technickej podpory pre značku Buderus. Výhodou riadeného vetrania je aj to, že zabezpečuje dostatočný prísun čerstvého vzduchu bez toho, aby na to človek musel myslieť, a to aj bez prievanu a prudkých výkyvov teploty.

Pozornosť treba sústrediť aj na spôsob prípravy teplej vody, ktorá v domoch s minimálnymi požiadavkami na vykurovanie predstavuje podstatnú časť celkovej spotreby tepla. Za zváženie stojí, že viac ako polovicu celkovej dodávky teplej vody ročne možno pokryť pomocou tepelných kolektorov využívajúcich slnečnú energiu.

Ak ide o teplo na kúrenie, pre individuálne využitie v domácnostiach sa najviac osvedčili tepelné čerpadlá. „Veľmi dobrý pomer ceny a výkonu majú napríklad splitové tepelné čerpadlá vzduch-voda, ktoré dokážu pri ultranízkoener­getických domoch celoročne pokryť potrebu tepla. Keďže pri ich inštalácii nie sú nutné vrty ani stavba zemných kolektorov, z hľadiska vstupnej investície ide o najvýhodnejší typ tepelného čerpadla. Cena splitového čerpadla môže byť dokonca porovnateľná s nákladmi na vybudovanie plynového vykurovania, ak zrátame všetky položky vrátane plynovej prípojky a komína. Hlavný rozdiel je však tom, že už nebudete platiť účty za plyn,“ porovnal Fábry.

Čoraz populárnejšie sú aj fotovoltické články. Nástrojov, ako dosiahnuť predpísané parametre domu, je teda veľa a je iba na rozhodnutí stavebníka, ktoré uprednostní. Rozhodujúcim faktorom sú väčšinou finančné možnosti. Treba však pripomenúť, že vyššie investície v tomto prípade znamenajú rýchlejšiu návratnosť a energetickú nezávislosť domu.

Čo ovplyvňuje energetickú úspornosť domu

  • Kompaktný tvar budovy s minimom výčnelkov. Čím je menšia plocha obvodového plášťa v pomere k vykurovanému objemu, tým lepšie si vnútorné prostredie udržiava svoju klímu.
  • Pasívne solárne zisky dokážu nahradiť časť tepla, ktoré by inak musel dodať vykurovací systém.
  • Obvodové steny aj strecha musia mať vysoké tepelnoizolačné vlastnosti. Veľkú hrúbku stien možno vyvážiť vhodným typom konštrukcie a voľbou kvalitnejších materiálov. Do popredia sa preto dostávajú montované stavby, kde prakticky celú hrúbku steny tvorí tepelný izolant.
  • Kvalitné okná. Optimalizáciu nákladov na drahé okná možno dosiahnuť minimalizovaním počtu otvárateľných okien. Úplne stačí jedno v každej miestnosti. Osadením neotvárateľných okien sa priemerné náklady na jedno okno dajú znížiť o 30 – 40 percent.
  • Tieniace prvky (žalúzie, rolety, markízy) sa významne podieľajú na regulácii tepelných ziskov, ale i tepelných strát.
  • Bezchybné technické vyhotovenie stavby. Investíciu do drahých materiálov môže znehodnotiť nesprávna alebo nedôsledná realizácia.
  • Požadované parametre na energetickú náročnosť stavby dnes často nie je možné dosiahnuť bez riadeného vetrania s rekuperáciou a zariadení využívajúcich ekologické zdroje tepla na vykurovanie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#bývanie #stavba #dom #ekológia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku