Pri zatepľovaní domu môže pomôcť štát

Ak rodinný dom nie je zateplený alebo zateplenie nie je urobené správne, podľa odhadov z neho uniká až 30 percent tepla. Ten, kto rozmýšľa o zateplení, môže vďaka príspevku od štátu ušetriť tisíce eur. Ideálny čas na podávanie žiadosti o túto dotáciu je práve teraz.

, 29.05.2018 06:00
zateplenie domu, rodinný dom, technológie,... Foto:
Štátna dotácia na zateplenie, ktorú poskytuje ministerstvo dopravy a výstavby, sa týka iba rodinných domov.
debata (2)

Zateplenie domu nielenže zabráni tepelným stratám, ale dokáže ušetriť podstatnú časť nákladov na vykurovanie. Usporiť môžete už pri vstupnej investícii. Štát vám totiž uhradí až 40 percent oprávnených nákladov na zateplenie, ak požiadate o dotáciu.

Majitelia rodinných domov však túto možnosť zatiaľ príliš nevyužívajú. Od roku 2016, keď štát spustil prvé kolo tejto finančnej podpory, až do polovice marca tohto roku poskytol iba 56 príspevkov. A z 30 miliónov eur, ktoré na projekt vyčlenil, vyčerpal len asi milión. A to napriek tomu, že výška príspevku postupne rástla. Za nezáujmom ľudí je zrejme zbytočná byrokracia, ktorá sa s tým spája, no aj to, že ak chcú dotácie, nemôžu si dom zatepliť sami. Musia sa obrátiť na firmu s licenciou, čo im zvyšuje náklady.

Vlani štát žiadateľom rozdal vyše 80-tisíc eur a ďalších viac ako 900-tisíc rezervoval pre tých, ktorých žiadosti sa ešte posudzujú. Minulý rok o príspevok požiadalo 246 záujemcov. Teraz štát vyhlásil už štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí. „Zateplenie rodinného domu si vyžaduje prípravu, preto je ministerstvo spokojné s postupne narastajúcim počtom žiadostí,“ uviedol rezort dopravy a výstavby.

Podľa marketingového riaditeľa spoločnosti Isover Alexandra Prizemina by sa o dotáciách malo hovoriť viac. „Veľa stavebníkov a vlastníkov domov ani nevie, že im so zateplením finančne pomôže štát. Vzhľadom na to, že ministerstvo tento typ podpory ohlásilo už po štvrtý raz, je počet žiadateľov stále relatívne nízky. Predchádzajúce kolo však bolo doteraz najúspešnejšie, preto veríme, že trend bude pokračovať a počet podaných žiadostí sa bude naďalej zvyšovať,“ zhodnotil.

Štátna dotácia na zateplenie, ktorú poskytuje ministerstvo dopravy a výstavby, sa týka iba rodinných domov. Finančnú podporu pre bytové domy možno získať zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo prostredníctvom iných programov. Štát sa rozhodol motivovať majiteľov starších rodinných domov na obnovu príbytkov preto, lebo z takmer 800-tisíc domov na Slovensku je obnovených asi len 35 percent.

Suma, ktorú štát ponúka, môže pritom pre mnohých vlastníkov domov predstavovať veľkú finančnú pomoc. „Príspevok možno poskytnúť maximálne do výšky 8 800 eur a môže tam byť zahrnutá už aj výmena zdroja tepla, napríklad kotol alebo tepelné čerpadlo,“ uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Viciaňová.

Vlani štát žiadateľom rozdal vyše 80-tisíc eur... Foto: SHUTTERSTOCK
stavba, zatepľovanie domu, robotník, rekonštrukcia Vlani štát žiadateľom rozdal vyše 80-tisíc eur a ďalších viac ako 900-tisíc rezervoval pre tých, ktorých žiadosti sa ešte posudzujú.

Ak ste majiteľom rodinného domu na území Slovenska a skolaudovali vám ho aspoň desať rokov pred zatepľovaním, spĺňate jednu zo základných podmienok a pravdepodobne máte nárok na dotáciu od štátu. Viac o podmienkach sa dočítate na internetových stránkach www.vsetkoozatepleni.sk alebo www.zatepluj.sk.

Oprávneným žiadateľom však nemôže byť firma, iba fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na našom území. Nemusí ísť pritom výlučne o slovenského občana, žiadateľom môže byť tiež občan iného členského štátu Európskej únie, ale aj Švajčiarska, Islandu, Nórska či Lichtenštajnska.

V dome, na ktorý chcete dostať dotáciu, nemusíte dokonca ani bývať, lebo to zákon neupravuje. Stačí, keď ho máte vo vlastníctve a nesídli v ňom prevádzka žiadnej firmy. V prípade, že dom má majiteľov viac, požiadajte ich o splnomocnenie a písomný súhlas. Na posúdenie žiadosti nemá vplyv ani to, či máte dom ako zábezpeku úveru. Dbajte však na to, aby zatepľovanie bolo podľa platnej technickej normy – samotné práce radšej zverte licencovanej spoločnosti.

Ak vám štát žiadosť schváli, bezhotovostným vkladom na účet sa vám vráti podstatná časť toho, čo ste investovali do zateplenia strechy, fasády alebo výmeny okien. Okrem toho môžete príspevok po novom využiť napríklad aj na výmenu kotla, ak ste naň doteraz nezískali nejakú inú dotáciu a je súčasťou zatepľovacích prác.

Zväčšila sa aj povolená celková podlahová plocha, ktorá je pri jednopodlažnom dome 150 a pri viacpodlažnom 300 štvorcových metrov. Započítava sa do nej celé vykurované podlažie a, naopak, nezarátava sa podlažie, ktoré slúži iba na technické účely (napríklad sklad alebo kotolňa). Ak máte bungalov a na jednom podlaží priestory vykurované i nevykurované, tepelnú ochranu domu posúdi projektant. Toho budete potrebovať na vypracovanie záväzného dokumentu.

Podávanie žiadosti o štátny príspevok

 • dotáciu poskytuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR každoročne od roku 2016
 • po vyhlásení výzvy, spravidla raz ročne, určí termín, kedy možno podávať žiadosti
 • tohto roku je to obdobie od 1. apríla do 31. augusta
 • nie je dobré nechávať si to na poslednú chvíľu, lebo podávanie žiadostí sa môže skončiť aj skôr, ak sa naplní stanovený počet, teda 500. Od začiatku programu taká situácia zatiaľ nenastala, ale počet žiadateľov z roka na rok stúpa. Vlani ministerstvo zastavilo relatívne veľký počet žiadostí práve pre nedodržanie lehôt alebo nepredloženie kompletnej žiadosti.
 • zoznam príloh, ktoré treba pripojiť k žiadosti, je pomerne rozsiahly. Patrí medzi ne aj projektové energetické hodnotenie (pred zateplením) alebo energetický certifikát (po zateplení). Tým sa však nedajte odradiť, vypracuje vám ich projektant alebo iný špecialista na tepelnú ochranu budov a s nákladom na ich vyhotovenie tiež pomôže štát. Z celkovej maximálnej výšky príspevku 8 800 eur je 800 určených práve na náklady spojené s vypracovaním týchto dokumentov.
 • Žiadosti sa posudzujú v takom poradí, v akom boli predložené. O prípadných nedostatkoch vás bude ministerstvo informovať a požiada vás o ich odstránenie.

Podmienky získania podpory

 • nárok majú fyzické osoby s trvalým pobytom na Slovensku
 • rodinný dom bol skolaudovaný aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia
 • celková podlahová plocha rodinného domu je maximálne 150 m2 pri jednom podlaží a 300 m2 pri viacerých podlažiach
 • dom sa nachádza na území Slovenska
 • okrem štátnej podpory na obnovu rodinných domov ste nepožiadali o žiadnu inú štátnu podporu
 • zateplenie domu spravila alebo spraví firma s platnou licenciou
 • zatepľovacie práce na rodinnom dome sa začali po 31. decembri 2014
 • zateplenie domu sa urobilo alebo urobí podľa slovenskej technickej normy
 • zateplenie sa uskutoční na vonkajších stenách prostredníctvom systému s garantovanými parametrami

Koľko peňazí môžete dostať

 • príspevok pokryje maximálne 40 percent oprávnených a uhradených nákladov na zateplenie a jeho maximálna výška je 8 000 eur
 • výška príspevku sa môže navýšiť ešte o 800 eur na náklady spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie, samotnú žiadosť o príspevok alebo na vypracovanie energetického certifikátu
 • štruktúra príspevku: 7 000 eur môžete získať na zateplenie; 1 000 eur, keď po zateplení preukážete úsporu na vykurovaní; 800 eur je príspevok na vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia, energetického hodnotenia a certifikátu
 • výšku príspevku ovplyvní aj to, či bude žiadateľ postupovať podľa novej technickej normy; v prípade, že nie, príspevok sa bude krátiť

Ako postupovať

 • o štátny príspevok môžete požiadať pred aj po zateplení prostredníctvom elektronického formulára a formulára v tlačenej podobe spolu s ostatnou potrebnou dokumentáciou poštou alebo osobne na adresu ministerstva dopravy a výstavby
 • ministerstvo žiadosť posúdi a rozhodne o výške príspevku v zákonnej lehote
 • ak žiadate o podporu po zateplení, rozhodnutie dostanete do 90 dní od prijatia žiadosti ministerstvom
 • ak žiadate o podporu pred zateplením, schvaľovanie žiadosti prebehne na dve etapy, keďže niektoré dokumenty môže žiadateľ doložiť až po ukončení prác; lehota na realizáciu zateplenia je v tomto prípade 15 mesiacov od podania žiadosti
Zdroj: Vsetkoozateple­ni.sk.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #rekonštrukcia #zatepľovanie #štátna dotácia na zateplenie
Flowers