Daň z príjmu pri predaji bytu si môžete znížiť

Ak ste v minulom roku predali nehnuteľnosť, tak v presne určených prípadoch tento príjem podlieha dani z príjmu. Základ dane si však možno znížiť o výdavky spojené s predmetným bytom, domom či pozemkom.

, 28.01.2019 06:00
muž, notebook, práca Foto:
Ilustračné foto.
debata

Pri predaji nehnuteľnosti sa vo vymedzených prípadoch platí daň z príjmu. Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti daňovník neplatí z celej sumy, ale len zo zisku z predaja. Ak teda kúpil dom za 150-tisíc eur a o rok ho predal za 170-tisíc eur, bude zdaňovať len zisk vo výške 20-tisíc eur. Do nákladov si môže zahrnúť aj výdavky na zhodnotenie nehnuteľnosti či na sprostredkovanie predaja. Ak by napríklad predávajúci investoval do rekonštrukcie 5-tisíc eur, jeho zisk by nebol 20-tisíc eur, ale len 15-tisíc eur a platil by daň len tejto sumy.

Predávajúci si môže uplatniť výdavky pri príjme z predaja, čím sa mu zníži suma, ktorú musí zaplatiť. Podľa zákona o dani z príjmov sa do základu dane (čiastkového základu dane) zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené len na dosiahnutie takéhoto príjmu. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu (príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti) vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada – stratu na daňové účely nie je možné vykázať.

Výdavky, ktoré si môže daňovník uplatniť, vymedzuje zákon o dani z príjmov a uplatňujú sa v závislosti od spôsobu nadobudnutia nehnuteľnosti a účelu, na aký bola nehnuteľnosť využívaná. Podľa spomínaného zákona je napríklad pri nehnuteľnosti nadobudnutej kúpou výdavkom preukázateľne zaplatená kúpna cena, pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením je zase výdavkom cena nehnuteľnosti zistená v čase nadobudnutia.

Platí pritom, že pri nehnuteľnosti nadobudnutej do 31. decembra 2015 sa za výdavok považuje cena uvedená v osvedčení o dedičstve. Pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením po 31. decembri 2015 je výdavkom všeobecná cena podľa Občianskeho súdneho poriadku, teda cena uvedená v osvedčení alebo uznesení o dedičstve.

Pri byte, dome alebo pozemku nadobudnutom darovaním sa podľa informácií Finančnej správy SR posudzuje skutočnosť, či by bol príjem z predaja u darcu v čase darovania, ak by nehnuteľnosť predal, oslobodený od dane alebo nie V prípade, ak by bol príjem z predaja u darcu oslobodený od dane, potom je výdavkom cena nehnuteľnosti zistená v čase darovania.

Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním do 31. decembra 2015, výdavkom je cena v čase darovania – takzvaná reprodukčná obstarávacia cena – určená napr. znaleckým posudkom k času darovania, respektíve ohodnotenie určené v darovacej zmluve. Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním po 31. decembri 2015, výdavkom je cena v čase darovania určená znaleckým posudkom. Ak by príjem z predaja u darcu nebol oslobodený od dane, výdavkom u predávajúceho je obstarávacia cena zistená u darcu (teda cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva).

Medzi uplatniteľné výdavky tiež patria finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom okrem výdavkov na osobné účely, výdavky preukázateľne vynaložené na obstaranie majetku alebo jeho výrobu vo vlastnej réžii. Výdavkami preukázateľne vynaloženými na obstaranie nehnuteľností sú aj úhrada za prevod členských práv a povinností spojených s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, úroky z hypoúveru alebo stavebného úveru súvisiace s obstaraním tejto nehnuteľnosti alebo úroky z účelového úveru na bývanie, ktorý má v zmluvných podmienkach uvedené obstaranie tejto nehnuteľnosti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daň z príjmu #nehnuteľnosť
Flowers