Ako získať v podkroví čo najviac miesta

Úprava podkrovia je dnes veľmi atraktívnym spôsobom rozširovania obytných priestorov. Ak však budúci užívateľ nechce výšku pod strechou nadstavovať, musí pri projekte zvážiť každý centimeter využiteľného priestoru.

06.04.2019 06:00
strecha, okno Foto:
Podkrovné byty sa navrhujú vo dvoch základných variantoch - buď vynikne nový čistý priestor s hladkými plochami, alebo sa, naopak, drevené prvky zvýraznia.
debata

Podkrovné priestory sa na bývanie využívajú čoraz častejšie. Je to prirodzený trend, keďže na to netreba ďalší pozemok a často možno využívať existujúce technické rozvody. Navyše to ponúka originálne a príjemné stvárnenie interiéru. Šikmé strechy však úžitkovú plochu zmenšujú. Využiteľná je len plocha, nad ktorou je svetlá výška aspoň 130 centimetrov. Keď nadstavba z rôznych dôvodov nie je možná, treba zvažovať, ako z priestorov vyťažiť maximum.

Skôr ako začneme uvažovať o rekonštrukcii, musíme si uvedomiť, že nie každé podkrovie je na stavbu vhodné. Ideálnym prípadom na zobytnenie podkrovia je klasická sedlová strecha.

„Poskytuje najväčší priestor a ľahšie sa zriaďuje, pretože na koncoch má rovné steny a nie šikmé valby. Navyše je často vybavená jednoduchým "hambálkovým“ krovom, kde nie sú potrebné pomocné stĺpy a vzpery, čo tiež výrazne zvyšuje variabilitu dispozičného riešenia," radí architekt Tomáš Guniš.

Ďalším vhodným typom je manzardová strecha. Poskytuje dostatočný priestor a okrem toho má v spodnej časti strmší sklon šikminy, čo uľahčuje zariaďovanie. Nevýhodou je komplikovanejší krov, a teda väčší počet trámov, s ktorými treba v interiéri rátať. Teoreticky sa však dá zobytniť každá strecha s dostatočnou výškou, no pri stanových a valbových strechách treba počítať s horším pomerom priestoru k cene.

„Pri stavebnom prieskume je potrebné prezrieť rizikové časti strešnej konštrukcie a zároveň ju posúdiť z pohľadu statickej únosnosti. Posúdenie stavu podkrovia, ako aj návrh zmien a rekonštrukcie by mal zrealizovať odborník, aby sa zabezpečila správna funkčnosť a trvácnosť obytného priestoru v podkroví,“ upozorňuje Vladimír Beňo zo spoločnosti Knauf Insulation.

Jednou z kľúčových úprav obytného podkrovia je zabezpečenie dostatočnej tepelnej izolácie strechy. Izolačná vrstva musí chrániť obydlie pod strechou v zime pred tepelnými únikmi a v lete pred prehrievaním. Pri krokvovej konštrukcii sa najčastejšie využíva spôsob izolácie medzi krokvami v kombinácii s podkrokvovou.

Tento systém pritom zasahuje do interiéru a znižuje svetlú výšku podkrovia približne o 10 až 15 centimetrov. Navyše je pomerne náročný na presnosť vsadenia izolačných dosiek medzi krokvy, pri nesprávnej aplikácii predstavuje zvýšené riziko tvorby tepelných mostov. Všetky tieto nevýhody sa dajú vyriešiť nadkrokvovou tepelnou izoláciou.

„Aplikácia z vonkajšej strany krovu zabráni vzniku tepelných mostov a hrúbka izolácie pri nej nie je limitovaná priestorovými podmienkami. Okrem toho pri nej ušetríte interiér od zbytočného prachu a neporiadku, takže v čase prác je ho možné obývať, prípadne v ňom vykonávať iné stavebné úpravy,“ pripomína Beňo.

Priznané krokvy a priečky

Podkrovné byty sa navrhujú vo dvoch základných variantoch – buď vynikne nový čistý priestor s hladkými plochami, alebo sa, naopak, drevené prvky zvýraznia. Ak zachováme maximálne množstvo častí krovu, získame tým originálne prvky v interiéri a tiež približne 10 až 15 centimetrov navyše. Takto „darovaný“ priestor je na mnohých miestach len optickým zväčšením, ale v podkroví ho obzvlášť oceníte.

„Treba pritom citlivo zvážiť celkový štýl interiéru a podľa toho voliť aj farebnosť trámu – či už tmavšiu, aby sa drevo zvýraznilo, alebo bielu, aby splývalo so stenami a bolo priznané iba štruktúrou,“ približuje Guniš. Ako dodáva, dôležitú úlohu hrá i zdravotný stav dreva a prostredie, kde sa nachádza. Ak je drevo v poriadku a v suchom priestore, môžeme ho nechať v prirodzenej forme. Keď na ňom zanechal stopy zub času, môžu sa trámy obložiť.

Na vytvorenie deliacich priečok v podkroví je vhodnejší suchý spôsob. Možno použiť murovanie nasucho alebo montované priečky a stropy zo sadrokartónových, sadrovláknitých či drevovláknitých dosiek. Výhodou je rýchlosť, menšie zaťaženie nosných konštrukcií, rovný podklad pre prípadné obklady a ľahšie vedenie inštalácií. Na zavesenie ťažkých zariaďovacích predmetov je však potrebné použiť výstužné profily alebo montážne steny.

„Ľahké deliace konštrukcie nezaťažia statiku domu a dokážu poskytnúť v porovnaní s murovanými priečkami vyšší akustický a tepelný komfort aj pri menšej hrúbke. Ich výplňou je totiž izolácia na báze minerálnych vlákien, ktoré významne zvyšujú akustickú izoláciu,“ objasňuje Beňo.

Vikier alebo strešné okno?

Častá dilema majiteľov domu. Výhodou vikiera je zväčšenie obytného priestoru, možnosť vetrania počas dažďa a dostupnosť väčšieho množstva výrobcov klasických okien. Výhodou sú aj menšie solárne zisky v lete.

Nevýhodou je komplikovaný tvar, ktorý zvyšuje ochladzovanú plochu, a tým aj tepelné straty. Navyše je pri zložitejších detailoch zvýšená možnosť konštrukčnej chyby a zatekania.

Strešné okno poskytuje zase jedinečný výhľad a atmosféru, no často je najslabším článkom strechy. Celkovo je však jeho cena nižšia ako cena vikiera, čo je výhoda. Okrem spomínaných faktorov – nižšia cena, atmosféra a výhľad – je jeho prednosťou i vysoká efektivita presvetlenia, a teda aj menšia potreba „dier“ do strechy a izolácie. Romantika dažďa padajúceho na okná je pre niekoho výhodou, iného však môže rušiť.

V podkrovnom byte podlaha nesmie priveľmi zaťažiť strop v miestnostiach pod ním, pritom však musí dobre izolovať proti „kročajovému“ hluku a neznížiť príliš svetlú výšku priestoru. Tieto podmienky najlepšie spĺňajú suché plávajúce podlahové systémy.

Nejde o plávajúcu podlahu z laminovaných dosiek, ale o viacvrstvovú konštrukciu, v ktorej nosné prvky nie sú v priamom kontakte s pôvodnou podlahou. Veľkoplošné podlahové dosky sa zvyčajne ukladajú na suchý násyp z ľahkého keramického materiálu, ktorý je zakrytý separačnou fóliou.

„Taká skladba vyrovnáva nerovnosti pôvodného podkladu, bráni prenosu vibrácií do konštrukcie stropu a ešte aj dobre tepelne izoluje. Následne sa ukladá izolácia na báze kamenných minerálnych vlákien, ktorá zvuky dokonale stlmí. Na tepelnú a akustickú izoláciu sa potom ukladajú veľkoplošné roznášacie dosky a na ne podlahová krytina,“ hovorí Beňo.

Užitočné rady

Koľko vezmú šikminy

Do úžitkovej plochy v podkroví sa započítava len plocha, nad ktorou je svetlá výška aspoň 130 cm. Svetlé výšky nad 230 cm musia byť v podkroví minimálne nad polovicou pôdorysnej plochy. Na vytvorenie podkrovnej miestnosti, ktorá by zodpovedala miestnosti s rovným podhľadom a plochou 18 m2, teda potrebujeme približne 22,5 m2 plochy podkrovia so šikmými stenami.

Môžu sa strešné trámy odstrániť?

Odstránenie niektorých trámov je zásah, ku ktorému určite treba prizvať statika alebo oprávnenú osobu. V niektorých prípadoch je možné ponechať odstránený trám bez náhrady, často ho však treba nahradiť na tom istom alebo odlišnom mieste iným konštrukčným prvkom, napríklad stužujúcou stenou alebo oceľovým tiahlom.

Presvetlenie opticky zväčší priestor

Na dostatočné osvetlenie podkrovných miestnosti sa odporúča, aby zasklená plocha okna tvorila najmenej 10 % plochy podlahy, pričom viac svetla vpustia strešné okná ako vikiere. Na miestach, kde sú okná osadené, síce nemožno umiestniť zariadenie, no presvetlenie dodá interiéru vzdušnosť.

Nevyhnutná technika

Rozvody vody a plynu, odpady, elektroinštaláciu a vzduchotechniku je v podkrovnom byte praktické montovať do inštalačných parapetov na klasickom murive a zakryť sadrokartónom, umiestniť ich do soklov v konštrukcii suchých priečok alebo pod stropný podhľad. Vzácne miesto získame i napojením na existujúcu vykurovaciu sústavu v dome, ušetríme tak priestor, ktorý by sme museli venovať výmenníku, rozvodom či komínu.

Schodisko

V obytných budovách s viac ako dvoma poschodiami musí byť široké najmenej 100 cm, pri dvojposchodových objektoch najmenej 90 cm, v rodinných domoch alebo dvojposchodových bytoch je predpísaných 80 cm. Tieto požiadavky však platia iba pre schodiská, ktoré slúžia ako prístup k trvalo obývaným priestorom. Ak sú v podkroví aj menej využívané miestnosti, napríklad spálne alebo úložné priestory, stačí jednoduchšie schodisko, prípadne skladacie schody.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Stavebný magazín #prestavba #podkrovie