Zatepľujete si dom? Žiadajte o dotáciu

Ak uvažujete o zateplení rodinného domu, môžete na to využiť štátnu dotáciu. Vďaka nej by ste mohli získať príspevok až do výšky 8 800 eur. Požiadať oň možno už teraz od 17. júna.

, 03.07.2019 06:00
zatepľovanie, dom Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Zatepľovanie starších rodinných domov je dnes síce bežné, no väčšina ľudí si to financuje sama. Počas prvých štyroch výziev sa do dotačného programu zapojilo len 441 záujemcov, hoci ich mohlo byť až dvetisíc. Majiteľov domov zrejme odrádzali obavy z vybavovania a byrokracie.

Ministerstvo dopravy a výstavby podmienky preto upravilo a zjednodušilo. Na zatepľovanie rodinných domov aj tohto roku vyčlenilo viac ako štyri milióny eur, ktoré by si mohlo rozdeliť až 500 žiadateľov o príspevok.

Odborníci odhadujú, že ak rodinný dom nie je zateplený alebo ho nezateplili dobre, uniká z neho až 30 percent tepla. Správne zateplenie bráni tepelným stratám, čím výrazne znižuje i náklady na vykurovanie. Vďaka štátnej podpore by pritom žiadatelia o dotáciu mohli usporiť až 40 percent oprávnených nákladov na zateplenie.

Ako uviedol minister dopravy a výstavby Arpád Érsek, rezort chce v tomto programe naďalej pokračovať. „Schválením nových podmienok poskytovania štátnej podpory vychádzame v ústrety majiteľom starších rodinných domov,“ vyhlásil. To, čo sa teraz zmenilo, je, že na rozdiel od minulosti už zatepľovanie nemusí realizovať licencovaná firma. „Žiadateľ však musí predložiť spracovaný projekt zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia,“ priblížila hovorkyňa rezortu Karolína Ducká.

Podľa nových podmienok teda uchádzači o dotáciu už nemusia zháňať stavebnú spoločnosť, ktorá má licenciu na tepelnoizolačný systém, a dom si môžu zatepliť aj sami. Ministerstvo tento ústupok zdôvodnilo tým, že v jednotlivých regiónoch nie je takých licencovaných firiem dostatok.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
rodinný dom, zatepľovanie, rekonštrukcia, stavba Ilustračné foto.

Dodržanie požadovaných technických noriem však skontroluje. A pri svojpomocnom zateplení treba použiť tepelnoizolačný systém, ktorý má vyhlásenie o parametroch od výrobcu. To je i povinnou prílohou žiadosti o príspevok.

Maximálna výška dotácie na zateplenie rodinného domu sa oproti minulému roku nezmenila. Samotný príspevok je 7 000 eur, ale ak dosiahnete hodnotu potreby tepla pre ultranízkoener­getickú budovu, získate ďalších tisíc eur navyše. Keďže k žiadosti treba doložiť projektovú dokumentáciu či číslo energetického certifikátu, výdaje na vypracovanie týchto dokumentov sa rátajú ako oprávnené náklady. Z príspevku je na to vyčlenených 800 eur, takže jeho konečná výška na jeden dom sa môže vyšplhať až na 8 800 eur.

Jednoduchý návod, ako sa v tejto finančnej podpore štátu zorientovať, ponúka internetová stránka Vsetkoozateple­ni.sk. Záujemcov o dotáciu oboznámi s postupom na jej získanie a poskytne im aj ďalšie dôležité informácie k tejto téme či k ďalším podporným programom, ktoré financuje štát.

„Obnova bývania nie je len o energetickej efektívnosti. Príspevkom na zateplenie štát neprispieva na krajšiu fasádu či šetrenie energií, ale odmeňuje tých, ktorí chcú bývať komfortne v zdravšom vnútornom prostredí. Chceme, aby sa do výzvy na podávanie žiadostí zapojilo čo najviac ľudí,“ prezradil k tomu Alexander Prizemin zo spoločnosti Isover, ktorá vyrába izolačné materiály. Ako doplnil, vďaka uvedenej webstránke zistili, že ľudia síce o príspevok majú záujem, ale nevyznajú sa v tom, ako správne postupovať.

Kedy možno vlastne požiadať o štátnu dotáciu? Akých stavebných úprav pri obnove rodinného domu sa týka? Štátna podpora je určená na zateplenie obvodovej steny alebo strechy, vnútorných priečok medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, ako aj na výmenu pôvodných okien a dverí rodinného domu.

Príspevok sa však priznáva aj na náklady súvisiace so zateplením, teda na výmenu zdroja tepla (kotla alebo tepelného čerpadla), vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu, projektového energetického hodnotenia a energetického certifikátu. Môže oň požiadať len fyzická osoba, ktorá na našom území vlastní rodinný dom a má tu trvalé bydlisko.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
rekonštrukcia, zatepľovanie Ilustračné foto.

„Príspevok možno poskytnúť na zateplenie rodinného domu, ktorý dali do užívania aspoň desať rokov pred zateplením, nachádza sa na Slovensku, využíva sa výlučne na bývanie a nedostal štátnu podporu – zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo inú. Podlahová plocha musí mať najviac 150 štvorcových metrov pri jednopodlažných alebo 300 štvorcových metrov pri viacpodlažných budovách. Príspevok sa vzťahuje na práce začaté po 31. decembri 2014,“ vysvetlil Peter Robl zo spoločnosti Knauf Insulation.

Záujemca môže žiadať o príspevok i v prípade, keď zatepľuje napríklad iba strechu a vymieňa časť okien. Podmienkou však je, aby aj ostatné časti domu spĺňali tzv. maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla.

„Tie vo väčšine prípadov spĺňajú okná či zateplenie realizované v posledných 10 až 15 rokoch. Ich splnenie overí a preukáže projektant v projektovom energetickom hodnotení alebo v energetickom certifikáte,“ objasnil Robl.

Príslušnú výzvu ministerstvo už zverejnilo. Žiadosti sa môžu podávať od 17. júna do 30. septembra tohto roku prostredníctvom elektronického formulára na webstránke www.zatepluj.sk, z ktorého sa automaticky vytvorí papierová podoba žiadosti. Tú žiadateľ v stanovenej lehote odošle spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo.

Záujemca môže podať žiadosť o príspevok po skončení zatepľovania rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou. Rezort mu vtedy rezervuje výšku dotácie až na 12 mesiacov. Ak sa žiadosť predloží po zateplení rodinného domu, o poskytnutí príspevku sa rozhodne do 90 dní. Keď sa však žiadosť podá pred zateplením rodinného domu, proces jej posudzovania bude prebiehať vo dvoch etapách.

„Príspevok umožňuje zrealizovať zateplenie podstatne kvalitnejšie, ako je bežné pri svojpomocných úpravách, a to za rovnakých alebo dokonca nižších výdavkov vlastníka rodinného domu,“ upozornil Robl, ktorý to ukázal na porovnaní z praxe.

„Napríklad pri rodinnom dome so zatepľovanou plochou fasády 132 štvorcových metrov budú výdavky vlastníka so štátnym príspevkom 5 280 eur, a bez dotácie i ,bez papierov‘ 6 340 eur. V tomto prípade teda ušetrí 1 060 eur, navyše bude mať možnosť prípadné chyby a nedostatky reklamovať,“ zdôraznil odborník.

Ako možno ušetriť vďaka štátnej dotácii

Rekonštrukcia celého domu
Podlahová plocha rodinného domu zateplenie rozdiel úspora bez príspevku úspora s príspevkom
108 m2 15 036 € 12 741 € 15 % 2 295 €
133 m2 11 488 € 9 078 € 21 % 2 410 €
145 m2 16 704 € 14 099 € 16 % 2 605 €
220 m2 24 800 € 23 200 € 6 % 1 600 €
Zdroj: Knauf Insulation  
Zateplenie obvodových stien
Zatepľovaná plocha výdavky bez príspevku výdavky s príspevkom možná úspora
132 m2 6 336 € 5 280 € 1 056 €
152 m2 7 296 € 6 080 € 1 216 €
179 m2 8 592 € 7 160 € 1 432 €
270 m2 12 960€ 10 800€ 2 160 €
Zdroj: Knauf Insulation
Zateplenie strechy
Zatepľovaná plocha výdavky bez príspevku výdavky s príspevkom možná úspora
64 m2 3 584 € 2 880 € 704 €
70 m2 2 240 € 1 680 € 560 €
103 m2 5 768 € 4 635 € 1 133 €
126 m2 7 056 € 5 670 € 1 386 €
Zdroj: Knauf Insulation

Otázky a odpovede

Odpovedá: Ing. Tomáš Krempaský, projektant štúdia Enval

Aké sú podľa vás dôvody nízkeho záujmu majiteľov domov o štátne dotácie na zateplenie?

Pri prvých kolách dotácií mnoho potenciálnych záujemcov tomu projektu nedôverovalo. Obávali sa, či nejaké financie nakoniec dostanú. Ani my sme vtedy nevedeli, čo očakávať. Po štyroch vlnách máme už dostatok skúseností. V druhom kole dotácií sme napríklad pripravovali približne 60 percent projektov. S dnešnými skúsenosťami musíme ministerstvo pochváliť, vychádza žiadateľom všemožne v ústrety. Nerobí žiadne problémy s uhrádzaním príspevku, keď žiadateľ splní podmienky.

Slabý záujem bol spôsobený aj požiadavkou licencovanej stavebnej firmy. Pre malé stavebné firmy, ktoré nerobia veľké zákazky, je získanie licencie zbytočné a administratívne i finančne náročné. Mali sme pár zákaziek, kde žiadateľ žiadosť podal, a keď malo prísť k realizácii stavby, nenašiel v požadovanej lehote licencovanú firmu. Väčšinou to vyriešili tak, že zateplili bez dotácií a „bez papierov“. V najbližšom kole dotácií sa tento problém vyrieši, licencovaná stavebná firma už nebude podmienkou.

Čo by uchádzačov o príspevok nemalo odradiť?

Záujemcovia, ktorí spĺňajú podmienky dotácie, aj ich dom, sa nemusia obávať, že príspevok nedostanú. Mnohí to vzdajú, keď prídu na stránku www.zatepľuj.sk a vidia počet príloh, ktoré sú k žiadosti potrebné. Stránka pôsobí dosť odstrašujúco a je tam príliš veľa informácií napísaných úradným jazykom, ktorým klienti vôbec nerozumejú. Pritom pre klienta je to veľmi jednoduché. Jediné, čo má žiadateľ zabezpečiť, sú písomné a čestné vyhlásenia, teda prílohy D4 a D5, ktorých formuláre sú už predpripravené. Musí dodať ešte kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie o veku stavby. Na zvyšnú dokumentáciu musí osloviť projektanta. Pre stavebného odborníka sú ostatné prílohy základné a rutinné veci, ktoré preňho nie sú problémom. My však za klientov vyplníme aj vyhlásenia, ak si to želajú.

Prečo nezatepľovať „bez papierov“?

Dnes si ľudia často neuvedomujú, aký je to problém. Mnohí si myslia, že je to ich vec, keď im dom zateplí susedov kamarát za ceny bez DPH, čiže približne s 20-percentnou zľavou. Ale v praxi, keď sme privolaní k nejakej reklamácii, vidíme, že majitelia domov nemajú na stavebné práce ani faktúru. Navyše, keď sa zateplenie robí „po známosti“, majstri často používajú nekvalitné materiály, nevhodné lepidlo, lacný nekvalitný polystyrén atď. Stavbári, ktorí robia poctivo, alebo aj majú licenciu, sa mnohým majiteľom zdajú drahí. Vyššiu cenu však majú práve preto, že používajú materiály, ktoré sú správne. Keď majitelia domov využijú stavbára, ktorý použije lacnú izoláciu, sieťku aj lepidlo, fasáda začne po pár rokoch praskať a vydúvať sa.

Vtedy nás zavolajú na posúdenie, lebo by to chceli reklamovať. Ale keď nemajú od stavbárov ani jeden doklad, nemajú žiadnu možnosť vymáhať si nápravu či odškodnenie. Nemôžu to riešiť súdnou cestou, pretože sú spolupáchateľmi trestného činu neodvedenia DPH.

Kedy má žiadateľ osloviť projektanta? Ako dlho trvá vyhotovenie príloh (dokumentácie)?

Keď nás klient osloví, najprv obhliadneme stavbu. Zhodnotíme, či žiadateľ a jeho dom spĺňajú podmienky dotácie, a na základe výsledku pokračuje ďalšia spolupráca. Stanovená lehota na zaslanie príloh je 10 dní. Žiadatelia by si mali uvedomiť, že keď vyplnia elektronickú žiadosť a odošlú ju na ministerstvo dopravy a výstavby, ostáva im desať dní na celú projektovú dokumentáciu. Ak sa nám klient ozve po odoslaní žiadosti, je to veľký časový stres. Odporúčame potenciálnym žiadateľom, aby prvým krokom bolo oslovenie projektanta. My najprv zistíme, či klient spĺňa požadované podmienky na dotáciu, a potom vypracujeme potrebné prílohy.

Dokumentáciu dokážeme kompletne pripraviť za dva až štyri týždne. Elektronická žiadosť sa môže podávať aj v posledný deň výzvy, len sa potom dodatočne musia zaslať prílohy.

Neboja sa záujemcovia o dotáciu osloviť vás, aby vám nemuseli platiť, aj keď ich žiadosť nebude schválená?

Každú stavbu si hneď na začiatku obhliadneme a posúdime, či spĺňa podmienky na dotáciu. Až potom začneme vypracovávať dokumentáciu. Honorár za naše služby dostávame až po zaplatení dotácie. Ak by žiadosť neschválili kvôli nášmu pochybeniu, platby klientovi vrátime, ale doteraz sa nám to ešte nestalo.

Čo sa týka faktúr, aké položky sa prijímajú?

K žiadosti je potrebné uviesť rozpočet. Oceňujeme, že ministerstvo v tomto bode netrvá na presných šablónach a postačuje i jednoduchý rozpočet, rozpísaný do základných položiek. Nie každá stavebná firma vie urobiť formálny ukážkový rozpočet. Niekedy klient laik nevie vyhodnotiť cenové ponuky firiem, pretože neponúkajú úplne rovnakú skladbu konštrukcie, ale cenový rozdiel môže znamenať, že niektorá firma do rozpočtu zahrnula aj položky, ktoré iná vynechala. Keď vyhotovíme výkaz výmer, ktorý klient zašle stavebným firmám, tie by mali k jednotlivým položkám doplniť ceny a podľa toho vie cenovú ponuku posúdiť aj laik.

Žiadateľ môže žiadať o zaplatenie všetkého, čo zlepšuje energetickú úspornosť domu. Patria sem teda náklady na zateplenie obvodovej steny, strechy, vnútorných priečok medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, podlahy, na výmenu okien a dverí, výmenu zdroja tepla, teda najčastejšie kotla, a vyregulovanie vykurovacej sústavy, termoregulačné hlavice, bleskozvod, rekonštrukciu balkóna či vstupného schodiska. Podľa pravidiel dotácie nie sú oprávnené požiadavky príspevku na tienenie, klimatizácie, podlahovú krytinu, vaňu, sanitu, obklady ani nové radiátory.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #rekonštrukcia #rodinný dom #zatepľovanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy