Prenajmite byt výhodne

Chystáte sa prenajímať byt? Na čo si dať pozor v prípade, ak tak plánujete urobiť podľa zákona o krátkodobom prenájme bytu.

, 08.10.2019 06:00
nájom, zmluva, kúpa, predaj, dohoda Foto:
Krátkodobý nájom bytu predstavuje nájom nehnuteľnosti založený nájomnou zmluvou, ktorá je uzavretá podľa zákona o krátkodobom prenájme, spĺňa náležitosti a na základe ktorej nájom vrátane jeho predĺžení trvá najviac šesť rokov.

Nájom bytu sa do roku 2014 riadil paragrafmi Občianskeho zákonníka. Od tohto roka majú majitelia možnosť prenajímať nehnuteľnosť aj podľa zákona o krátkodobom prenájme bytu. Túto právnu úpravu si vyžiadala situácia na trhu s nájomnými bytmi. Občiansky zákonník do veľkej miery zvýhodňoval nájomcov pred prenajímateľmi, mnohí vlastníci sa preto do nájomných vzťahov nepúšťali. V súčasnosti sa veľký podiel novouzatváraných nájomných zmlúv riadi práve novšou legislatívou.

Výhodnosť prenajímania podľa zákona o krátkodobom prenájme bytu spočíva vo viacerých oblastiach. Zmluvu o krátkodobom nájme bytu podľa tohto zákona možno na rozdiel od právnej úpravy podľa Občianskeho zákonníka uzatvoriť len na dobu určitú, najdlhšie na dva roky a za rovnakých podmienok predĺžiť na ďalšie dva roky, a to najviac dvakrát. Nájomný vzťah môže teda trvať najviac šesť rokov, po uplynutí tejto doby však môžu zmluvné strany uzavrieť novú zmluvu. Jednou z povinných obsahových náležitostí zmluvy o krátkodobom nájme bytu je aj formulácia, že zmluva sa spravuje týmto zákonom, aby sa tak predišlo pochybnostiam zmluvných strán o tom, ktorým právnym režimom sa konkrétna zmluva spravuje.

Nájomca musí počítať aj s tým, že výpovedná lehota z nájmu bytu podľa Občianskeho zákonníka je najmenej trojmesačná a za určitých okolností môže byť predĺžená o ochrannú dobu ďalších šesť mesiacov. Zákon o krátkodobom prenájme zaviedol minimálnu výpovednú lehotu jeden mesiac, v prípade presne zákonom definovaných výpovedných dôvodov dokonca len pätnásť dní. Výpovedné lehoty podľa zákona o krátkodobom prenájme začínajú plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede, zatiaľ čo výpovedné lehoty podľa Občianskeho zákonníka začínajú plynúť až prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia výpovede.

V prípade skončenia krátkodobého nájmu bytu podľa tohto zákona nevzniká povinnosť prenajímateľa poskytovať nájomcovi bytové náhrady. Občiansky zákonník túto povinnosť ukladá. Zákon o krátkodobom prenájme teda nielenže dáva prenajímateľom možnosť dohodnúť si kratšiu výpovednú lehotu, ale im umožňuje aj zadržať hnuteľné veci nájomcu v prípade, ak sa nájomca dobrovoľne a včas nevysťahuje z nehnuteľnosti a bude mať voči prenajímateľovi nesplatené záväzky.

Krátkodobý nájom bytu predstavuje nájom nehnuteľnosti založený nájomnou zmluvou, ktorá je uzavretá podľa zákona o krátkodobom prenájme, spĺňa náležitosti a na základe ktorej nájom vrátane jeho predĺžení trvá najviac šesť rokov. Zákon sa nevzťahuje na nájomné pomery v bytoch obstaraných podľa osobitných predpisov, na nájomné pomery v služobných bytoch, v bytoch osobitného určenia, v družstevných bytoch, v bytoch vo vlastníctve obcí alebo vyšších územných celkov a vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, mesta Košice a ich mestských častí.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nájomná zmluva #byt #prenájom
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy