Prenajmite byt výhodne

, 08.10.2019 06:00
nájom, zmluva, kúpa, predaj, dohoda
Krátkodobý nájom bytu predstavuje nájom nehnuteľnosti založený nájomnou zmluvou, ktorá je uzavretá podľa zákona o krátkodobom prenájme, spĺňa náležitosti a na základe ktorej nájom vrátane jeho predĺžení trvá najviac šesť rokov. Autor:

Chystáte sa prenajímať byt? Na čo si dať pozor v prípade, ak tak plánujete urobiť podľa zákona o krátkodobom prenájme bytu.

Nájom bytu sa do roku 2014 riadil paragrafmi Občianskeho zákonníka. Od tohto roka majú majitelia možnosť prenajímať nehnuteľnosť aj podľa zákona o krátkodobom prenájme bytu. Túto právnu úpravu si vyžiadala situácia na trhu s nájomnými bytmi. Občiansky zákonník do veľkej miery zvýhodňoval nájomcov pred prenajímateľmi, mnohí vlastníci sa preto do nájomných vzťahov nepúšťali. V súčasnosti sa veľký podiel novouzatváraných nájomných zmlúv riadi práve novšou legislatívou.

Výhodnosť prenajímania podľa zákona o krátkodobom prenájme bytu spočíva vo viacerých oblastiach. Zmluvu o krátkodobom nájme bytu podľa tohto zákona možno na rozdiel od právnej úpravy podľa Občianskeho zákonníka uzatvoriť len na dobu určitú, najdlhšie na dva roky a za rovnakých podmienok predĺžiť na ďalšie dva roky, a to najviac dvakrát. Nájomný vzťah môže teda trvať najviac šesť rokov, po uplynutí tejto doby však môžu zmluvné strany uzavrieť novú zmluvu. Jednou z povinných obsahových náležitostí zmluvy o krátkodobom nájme bytu je aj formulácia, že zmluva sa spravuje týmto zákonom, aby sa tak predišlo pochybnostiam zmluvných strán o tom, ktorým právnym režimom sa konkrétna zmluva spravuje.

Nájomca musí počítať aj s tým, že výpovedná lehota z nájmu bytu podľa Občianskeho zákonníka je najmenej trojmesačná a za určitých okolností môže byť predĺžená o ochrannú dobu ďalších šesť mesiacov. Zákon o krátkodobom prenájme zaviedol minimálnu výpovednú lehotu jeden mesiac, v prípade presne zákonom definovaných výpovedných dôvodov dokonca len pätnásť dní. Výpovedné lehoty podľa zákona o krátkodobom prenájme začínajú plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede, zatiaľ čo výpovedné lehoty podľa Občianskeho zákonníka začínajú plynúť až prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia výpovede.

V prípade skončenia krátkodobého nájmu bytu podľa tohto zákona nevzniká povinnosť prenajímateľa poskytovať nájomcovi bytové náhrady. Občiansky zákonník túto povinnosť ukladá. Zákon o krátkodobom prenájme teda nielenže dáva prenajímateľom možnosť dohodnúť si kratšiu výpovednú lehotu, ale im umožňuje aj zadržať hnuteľné veci nájomcu v prípade, ak sa nájomca dobrovoľne a včas nevysťahuje z nehnuteľnosti a bude mať voči prenajímateľovi nesplatené záväzky.

Krátkodobý nájom bytu predstavuje nájom nehnuteľnosti založený nájomnou zmluvou, ktorá je uzavretá podľa zákona o krátkodobom prenájme, spĺňa náležitosti a na základe ktorej nájom vrátane jeho predĺžení trvá najviac šesť rokov. Zákon sa nevzťahuje na nájomné pomery v bytoch obstaraných podľa osobitných predpisov, na nájomné pomery v služobných bytoch, v bytoch osobitného určenia, v družstevných bytoch, v bytoch vo vlastníctve obcí alebo vyšších územných celkov a vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, mesta Košice a ich mestských častí.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#nájomná zmluva #byt #prenájom
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku