Aké sú podmienky úverov na kúpu nehnuteľnosti so záložným právom?

Aký typ nehnuteľnosti akceptujú jednotlivé banky a stavebné sporiteľne ako záloh?

, 12.04.2021 10:00
dom, peniaze, mince, bankovky, euro, financie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Každá finančná inšititúcia, či už banka alebo stavebná sporiteľna, má pri poskytovaní úveru na bývanie so záložným právom na kupovaný byt alebo dom stanovené presné pravidlá. Tie hovoria o tom, čo je ochotná akceptovať ako záloh. Ako postupujú banky a sporiteľne?

Slovenská sporiteľňa:

Marta Cesnaková: Akceptovaným predmetom zabezpečenia pre úvery na bývanie sú: stavebný pozemok, byt, rodinný dom, objekty na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty), apartmány. Ak je orná pôda, lesný pozemok alebo záhrada súčasťou stavebného povolenia, ktoré bolo vydané na výstavbu rodinného domu, je možné ich akceptovať ako predmet zabezpečenia.

UniCredit Bank

Zuzana Ďuďáková: Podľa platnej legislatívy pre úver so splatnosťou dlhšou ako 8 rokov je možné akceptovať ako zabezpečenie úveru len byt, nehnuteľnosť svojou povahou určenú na bývanie, stavebný pozemok, rozostavaný byt či rodinný dom a pozemky, ktoré s týmito nehnuteľnosťami tvoria celok.

Prvá stavebná sporiteľňa:

Jozef Plško: V Prvej stavebnej sporiteľni je pri úveroch so založením nehnuteľnosti možné ručiť napríklad rodinným domom či bytom, ktoré sú vo vlastníctve fyzickej osoby. Na tento účel je však možné použiť tiež napríklad garáž, stavebný pozemok alebo apartmánový byt „mestského typu“ v krajských mestách, kúpeľných mestách a v Bratislave.

OTP banka:

Róbert Varšányi: Vhodnou nehnuteľnosťou na zabezpečenie úveru na bývanie je len nehnuteľnosť určená na bývanie (rodinný dom, byt, pozemok určený na výstavbu). Ostatné nehnuteľnosti, ktoré nie sú určené na bývanie, ako napríklad orná pôda, záhrada, lesný pozemok a podobne banka neakceptuje pre zabezpečenie úveru. Úvery na bývanie je možné zabezpečiť iba tuzemskou nehnuteľnosťou zapísanou v katastri nehnuteľností.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa

Tomáš Ferenčák: Vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni môžu klienti pri stavebnom úvere alebo medziúvere ručiť širokou škálou nehnuteľností. Od rodinného domu (vrátane ešte nedostavaného), cez byty až po pozemky a polyfunkčné objekty. Pomer maximálnej výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti sa líši podľa typu nehnuteľnosti. Napríklad do 90 % úveru možno ručiť bytom, pri pozemkoch je to do 70 %.

mBank:

Soňa Holíková: Nehnuteľnosti rozdeľujeme na štandardné a neštandardné. Medzi štandardné nehnuteľnosti radíme byty do 150 m2, rodinné domy do 300 m2 a stavebný pozemok s výmerou do 5 000 m2. Za stavebný pozemok sa dá považovať aj pozemok, ktorý: má maximálne 1 rok starú územnoplánovaciu informáciu, že je určený na výstavbu rodinného domu, je podľa právoplatného územného rozhodnutia alebo právoplatného stavebného povolenia určený na výstavbu rodinného domu alebo rekreačného objektu na individuálnu rekreáciu s celoročným užívaním.

Pri pozemkoch mimo zastavaného územia obce je nutné k čerpaniu úveru doložiť právoplatné stavebné povolenie na spevnenú prístupovú komunikáciu (ak už nie je vybudovaná). Banka tiež pri takýchto typoch pozemkov požaduje, aby mali pripojenie na inžinierske siete (voda, elektrina) alebo aspoň ich blízky prístup. Pozemky charakterizované ako orná pôda, lesný pozemok či záhrada sú posudzované individuálne s prihliadnutím na to, či spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Fio banka

Jakub Heřmánek: Pri žiadosti o hypotéku je možné ručiť bytom, domom, rekreačným objektom alebo stavebným pozemkom určeným na výstavbu na bývanie. Pôdou alebo lesom sa ručiť nedá.

ČSOB banka

Anna Jamborová: Predmetom zabezpečenia môže byť stavebný pozemok – do 70 % hodnoty stavebného pozemku, ak bez stavebného povolenia, tak max. 50% celkovej hodnoty pozemku a pod podmienkou, že ide o pozemok typu C. Ak je predmetom zabezpečenia len samostatný stavebný pozemok, klient musí predkladať každé 3 roky od podpisu Zmluvy o poskytnutí úveru aktuálny originál výpisu z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony a každú v budúcnosti postavenú nehnuteľnosť na danom pozemku je povinný založiť v prospech banky.

Banka obozretne posudzuje hodnotu zakladanej nehnuteľnosti. Ak je predmetom zabezpečenia úveru nehnuteľnosť určená na bývanie, úver môže byť poskytnutý so splatnosťou max. 30 rokov, ak predmetom zabezpečenia úveru nie je nehnuteľnosť určená na bývanie, splatnosť úveru môže byť max. 8 rokov.

VÚB banka

Dominik Miša: Ako zabezpečenie akceptujeme nasledovné typy nehnuteľností: byt v bytovom dome v osobnom vlastníctve (môže byť aj bez pozemku, rodinný dom – vždy s pozemkom, samostatný stavebný, apartmány určené na bývanie, stavby na rekreáciu.

Medzi neakceptovateľné nehnuteľnosti patria: samostatná poľnohospodárska pôda (orná pôda, lesy, lúky a pod.), pozemky evidované v registri „E“ katastrálneho operátu, pretože nie sú zamerané a presne ohraničené a v prípade realizácie záložného práva nie je možné určiť, ktorá plocha pozemku bude realizovaná (klient si môže bez problémov zabezpečiť sám zápis pozemkov do registra "C” na podklade geometrického plánu), nehnuteľnosť vo vlastníctve právnickej osoby (s výnimkou nehnuteľností vo výstavbe, resp.po dostavbe, kde vlastníkom môže byť aj právnická osoba – spoločnosť, ktorá nehnuteľnosť stavia/stavala alebo v prípade kúpy nehnuteľnosti, keď je vlastníkom ešte predávajúci – právnická osoba), nevysporiadané a neusporiadané akékoľvek nehnuteľnosti, apartmány, ktoré nie sú určené na bývanie, družstevný byt, bytový dom, výrobné, prevádzkové a poľnohospodárske objekty, samostatné pozemky so stavebnou uzáverou (t. j. pozemky bez stavieb – stavebne nevyužiteľné pozemky).

Poštová banka

Lýdia Žáčková: Ako zabezpečenie úveru je štandardne akceptovateľný rodinný dom, byt a stavebný pozemok. Rodinný dom a byt nemusí byť v momente podania žiadosti zapísaný na LV, avšak k jeho zápisu musí dôjsť najneskôr spolu so záložnou zmluvou. Ako zabezpečenie akceptujeme aj stavbu na rekreáciu, apartmán (byt zapísaný ako apartmán), prípadne polyfunkčný objekt, ktorý je primárne určený na bývanie.

Tieto nehnuteľnosti sú posudzované individuálne a na úver zabezpečený takouto nehnuteľnosťou sa môžu viazať určité obmedzenia z pohľadu lehoty splatnosti a LTV. Pozemky, ktoré nie sú stavebnými pozemkami, ako samostatné zabezpečenie neakceptujeme. Vo všeobecnosti klient môže na zabezpečenie použiť aj inú nehnuteľnosť ako tú, ktorú kupuje (napr. kupuje byt a zakladá rodičovský dom).

Tatra banka

Zuzana Žiaranová: V prípade úverov na bývanie akceptujeme ako zabezpečenie tuzemské nehnuteľnosti, určené na bývanie, ako sú napríklad byty, rodinné domy, celoročne užívané nehnuteľnosti určené na bývanie. Zároveň ako zabezpečenie akceptujeme stavebné pozemky určené na zastavanie rezidenčnou nehnuteľnosťou, pričom je potrebné, aby klient predložil banke akceptovateľné dokumenty, ktoré preukážu druh stavby, ktorú je možné na danom pozemku vystavať. Uvedenými dokumentami sú stavebné povolenie alebo rozhodnutie o umiestnení stavby alebo územnoplánovacia informácia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #banky #kúpa domu #dobré bývanie #kúpa bytu #úver na bývanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy