5 najčastejších chýb pri zateplení fasády: vyhnite sa im

Práve v čase rastu cien energií sa oplatí zamerať na detaily, ktoré môžu znížiť účinnosť zateplenia fasády, alebo ju poškodiť.

10.05.2022 00:00
Knauf, pr, nepouzivat Foto:

1. Príliš malá hrúbka tepelnej izolácie

Podľa údajov výrobcov izolácií bola vlani najpredávanejšia hrúbka fasádnej izolácie 15 cm. Dnes je to už málo pre rekonštrukcie, ale aj pre väčšinu novostavieb a zateplenie hrúbkou pod 15 cm je úplne nedostačujúce. Podľa odborníkov je ekonomicky efektívna hrúbka izolácie z pohľadu investície a úspory aspoň 20 cm. Treba si uvedomiť, že najviac stojí realizácia, nie izolant. Ak zvýšime hrúbku izolácie z 15 na 20 cm, náklady na zateplenie sa zvýšia len o 10 – 15 %. Čo majitelia domov ušetria na hrúbke izolácie, to vydajú za pár rokov na zvýšené náklady na vykurovanie. Správne zvolená fasádna tepelnoizolačná doska vám okrem úspory energie a tepelnej pohody môže priniesť aj ďalšie výhody. Minerálna fasádna doska SMARTwall výborne tepelne izoluje a zároveň chráni pred požiarom, tlmí hluk z exteriéru a zabezpečuje vysokú paropriepustnosť obvodovej steny. Teraz ju môžete dostať v ucelenom riešení Fasáda SMART spolu s potrebnými komponentmi – penetračným náterom, lepidlom, kotvami, výstužnou sieťkou a okennými lištami.

Knauf 01, pr, nepouzivat

Ak sa potrebujete poradiť, môžete využiť bezplatné služby online osobného poradcu v novom koncepte Home by Knauf Insulation, ktorý vás prevedie celým procesom od výberu riešenia zateplenia, cez poradenstvo o detailoch až po dodanie.

2. Slabé lepenie

Pre účinnosť zateplenia sú dôležité detaily, ktoré zamedzujú vzniku tepelných mostov. Jedným z nich je aj nanášanie lepidla. Na izoláciu na strane bez povrchovej úpravy je potrebné vtlačiť tenkú penetračnú vrstvu z lepidla po obvode dosky a potom v strede jeden až tri terče. V druhom kroku sa nanesie lepidlo na dosku tak, aby bolo po jej pritlačení na stenu minimálne 40 % plochy pokrytej lepidlom. Neprofesionálni stavbári buď z nedostatku skúseností alebo v snahe šetriť na zákazníkovi zvyknú nanášajú lepiacu zmes iba na niekoľko bodov, „na buchty“, čo je neprípustné. Veľkou chybou je aj používanie nesprávneho lepidla, ktoré nie je určené pre zatepľovacie systémy. Na tejto položke sa šetriť neoplatí. Pre minerálne izolácie je ideálne lepidlo podporujúce difúziu celého systému, teda priedušnosť fasády.

Knauf 02, pr, nepouzivat

3. Neúčinné kotvenie

Aby zateplenie fungovalo dokonale, je potrebné ho dôkladne fixovať kotvami. Kotvy by mali byť dostatočne dlhé, aby boli v správnej hĺbke zafixované do muriva. Aby sa predišlo fľakom, tzv. „panter efektu“ , tepelným mostom na fasáde, je rozumné použiť zapustenú montáž kotiev, ktorá je účinnejšia, pretože kotva je prekrytá izolačnou zátkou rovnakého materiálu ako zvyšná plocha zateplenia. Veľkým nebezpečenstvom je používanie univerzálnych lepidiel a stierok pod omietky, alebo nedostatočná vrstva stierky. Taktiež je nevhodné zle zatlačená armovacia sieťka s nedostatočnou krycou vrstvou lepidla alebo používanie lacnejších interiérových sieťok do exteriéru.

Knauf 03, pr, nepouzivat

4. Nesprávne vystuženie

Rohy, ostenia a nadpražia zatepľovacieho systému je potrebné spevniť výstužnými rohovými profilmi, čím sa predíde poškodeniu izolácie na tomto exponovanom mieste budovy. Výstužnú mriežku nesmie byť vidieť, nesmie vyčnievať a musí byť dostatočne navzájom prekrytá. Takéto chyby mávajú fatálne následky.. Treba si dať veľký pozor aj na to, aby sa nekombinovali rôzne druhy omietok, je to vždy budúci problém pretože každý druh má odlišné fyzikálne vlastnosti.

Knauf 04, pr, nepouzivat

5. Nezabúdajte na okolie okien a dverí

Určite netreba pripomínať, že kvalitné izolačné okná a dvere ušetria veľký podiel tepla v domácnosti, zvláštnu pozornosť však treba venovať aj fasáde okolo nich. Zateplenie musí siahať až úplne k rámu okna, akákoľvek medzera znamená tepelný most, čiže studenú stenu, kadiaľ vám nielen uniká teplo, ale zráža sa vlhkosť a tvoria sa plesne. Pre správne napojenie zateplenia s rámom otvorových konštrukcií odporúčame namiesto tmelu použiť dilatačné profily. Zabránime tak vzniku prasklín zateplenia v okolí rámu okien. Treba sa tiež presvedčiť, či po zateplení nebola narušená izolácia dodatočnou montážou sušiakov na bielizeň, klimatizačných jednotiek alebo iných prvkov. Vždy je vhodné na tieto zariadenia myslieť už dopredu a pripraviť si vybrané miesto tak, aby nevznikali v budúcnosti na fasáde dodatočné tepelné mosty. V prípade, že sa na to vopred nemyslelo, oplatí sa zainvestovať do špeciálnych kotviacich prvkov s prerušením tepelného mosta.

Zateplite vašu fasádu dôkladne a ušetrite čo najviac energie. Viac o riešení Fasáda SMART sa dozviete na Home by Knauf.

chyba