Zle vyúčtované teplo v dome? Obráťte sa na SOI

Nie ste spokojný s vyúčtovaním služieb spojených s bývaním v bytovom dome? S vyúčtovaním tepla vám pomôže Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ostatné musíte riešiť so správcom, prípadne súdnou cestou.

01.06.2022 11:00
dane, kalkulačka, vyúčtovanie, účet, odvody,... Foto:
Ilustračné foto.
debata
  • Vzhľadom na to, že spotrebitelia sa často obracajú na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI) s podaniami týkajúcimi sa problémov spojených so spravovaním bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, s vyúčtovaním služieb spojených s bývaním, uvádzame informáciu týkajúcu sa kompetencií SOI v danej oblasti.
  • Podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (bytový zákon) sa na správu domu zriaďuje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (SVB) alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov môžu uzavrieť zmluvu o výkone správy s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou – so správcom, ktorý má na túto činnosť živnostenské oprávnenie.
  • Činnosť správcu bytového domu a SVB sa riadi uvedeným zákonom a zmluvou o správe domu alebo zmluvou o spoločenstve.
  • SOI kontroluje len niektoré ustanovenia bytového zákona týkajúce sa dodržiavania povinností správcu domu, a to tie, na ktoré je možné aplikovať zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (zákon o ochrane spotrebiteľa).
  • To, čo je porušením ustanovení bytového zákona, môže byť zároveň porušením ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa. Samotný bytový zákon ale SOI nedozoruje. V prípade jeho porušenia, následkom ktorého je poškodenie alebo iná ujma vlastníka, sa môžu vlastníci domáhať svojich práv prostredníctvom príslušných súdov.
Video
Ide o peniaze: O ročnom vyúčtovaní nákladov na bývanie s Monikou Šamkovou, prezidentkou Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku. Odvysielané 16. 6. 2021.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ročné zúčtovanie #vyúčtovanie #SOI