Ročné vyúčtovanie nákladov za bývanie dôkladne skontrolujte

Ročné vyúčtovanie musí správca podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov poslať vlastníkom každoročne najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka.

, 02.06.2022 12:00
Radiátor, teplo, bývanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Obsah vyúčtovania

Legislatíva nestanovuje, ako má vyúčtovanie vyzerať, aké náležitosti má obsahovať. Základným podkladom vyúčtovania je schválený zálohový predpis, ktorý by mal každý vlastník bytu dostať koncom roka s platnosťou od 1. 1. nasledujúceho roka.

Vyúčtovania by mali byť jednoduché a spotrebiteľom zrozumiteľné i napriek tomu, že legislatíva nestanovuje, ako musí vyúčtovanie vyzerať. Forma, ako aj obsah vyúčtovania tepla a teplej vody sú upravené vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO).

Plnenia/služby podliehajú ročnému vyúčtovaniu podľa skutočných nákladov fakturovaných od dodávateľov za uplynulý rok. Každá položka plnenia musí mať vo vyúčtovaní údaje o nameranej spotrebe za bytový dom a jej finančnom vyúčtovaní z faktúry od dodávateľa služby.

barat, Barát, vytah, vytahar, cajkovskeho, nitra, panelak, 61-ročný výťahár spadol do šachty z 11. poschodia. Čítajte viac Vlastníte byt? Musíte prispievať do fondu opráv?

V hlavičke vyúčtovania by mali byť uvedené údaje správcu resp. spoločenstva (názov, adresa, IČO, kontakty a pod.). V úvode vyúčtovania by mali byť: údaje o dome, vlastníkovi, číslo bytu ako variabilný symbol, počet osôb v dome, počet osôb žijúcich v byte a dátum spracovania vyúčtovania.

Pri každej službe by mali byť uvedené údaje za bytový dom, za byt vo forme doplatku alebo nedoplatku za danú službu. Vlastníci bytov sa v zmluve o výkone správy alebo v zmluve o spoločenstve musia dohodnúť, akým spôsobom sa budú jednotlivé plnenia/služby účtovať, a to vždy hlasovaním na schôdzi vlastníkov bytov.

Zmluva by mala uvádzať konkrétny spôsob rozpočítavania jednotlivých položiek vo vyúčtovaní. Dôležité pre vlastníkov je, aby boli v zmluve o výkone správy/SVB jasne stanovené pravidlá, podľa ktorých sa jednotlivé položky rozpočítavajú.

Ide o peniaze: O ročnom vyúčtovaní nákladov na bývanie s Monikou Šamkovou, prezidentkou Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku. Odvysielané 16. 6. 2021.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vyúčtovanie
Flowers