Ako sa rozpočítavajú náklady za teplo v bytovom dome

Vo väčšine bytových domov na Slovensku sa náklady na teplo rozúčtovávajú na základe odčítaných údajov nameraných na pomerových rozdeľovačoch tepla alebo meračoch tepla.

06.06.2022 10:00
radiátor, teplo, kúrenie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Celkové náklady na teplo v bytovom dome sa rozdeľujú medzi konečných užívateľov na dve zložky – základnú a spotrebnú. Pomer jednotlivých zložiek je určený vyhláškou, ale tá dáva aj možnosť, aby si vlastníci bytov iný pomer odsúhlasili na domovej schôdzi.

Základná zložka predstavuje náklady za spotrebované teplo rozpočítané na plochu bytu či nebytového priestoru. Pokrýva tiež fixné náklady na pohotovostný výkon vykurovacej sústavy, prestupy tepla, tepelné straty a vykurovanie spoločných priestorov domu.

Video
Ide o peniaze: O ročnom vyúčtovaní nákladov na bývanie s Monikou Šamkovou, prezidentkou Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku. Odvysielané 16. 6. 2021.

Spotrebná zložka zahŕňa náklady na teplo, ktoré sú vypočítané na základe údajov odčítaných z meračov tepla alebo pomerových rozdeľovačov tepla, ktoré zobrazujú spotrebu tepla pre konkrétnu bytovú jednotku. Výšku spotrebnej zložky môže užívateľ bytu ovplyvniť reguláciou teploty v byte.

Zúčtovacím obdobím je jeden kalendárny rok a metodiku rozpočítavania množstva tepla na vykurovanie definuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2017. Vyhláška odporúča pomer 60 % ZZ a 40 % SS.

dom, byt, Čítajte viac Správca bytového domu: aké povinnosti musí plniť?

Najčastejšie používané pomery základnej a spotrebnej zložky v praxi:

Najčastejšie využívaný 30 % ZZ ku 70 % SZ
Často využívaný 40 % ZZ ku 60 % SZ
Menej využívaný 60 % ZZ ku 40 % SZ
Najmenej využívaný 50 % ZZ ku 50 % SZ

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ročné zúčtovanie #vyúčtovanie #náklady na bývanie #náklady na vykurovanie