Ako postupovať pri predkladaní žiadosti o príspevok na obnovu rodinného domu

Žiadosť musí byť podaná on-line. Ak takúto možnosť nemáte, môžete o pomoc požiadať pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia v regionálnych kanceláriách po celom Slovensku.

, 07.10.2022 10:00
žena, notebook Foto:
Ilustračné foto
debata (1)

Žiadosť musí byť podaná on-line, prostredníctvom formulára na www.obnovdom.sk od 15. októbra 2022. Požiadavky na predloženie žiadosti sa líšia v závislosti od toho, či ste s obnovou svojho domu už začali a či takáto obnova podlieha stavebnému povoleniu. Ide o tieto štyri prípady:

I. S obnovou vášho rodinného domu ste ešte nezačali, prípadne ste ju pred predložením žiadosti neukončili a podlieha stavebnému povoleniu

Žiadosť musí obsahovať:

 • projektovú dokumentáciu, projektové energetické hodnotenie, stavebné povolenie, fotodokumentáciu východiskového stavu domu, technický list, doklad potvrdzujúci vek rodinného domu, doklad o nakladaní so stavebným odpadom

II. S obnovou vášho rodinného domu ste ešte nezačali, prípadne ste ju pred predložením žiadosti neukončili a nepodlieha stavebnému povoleniu

Žiadosť musí obsahovať:

 • energetický certifikát pred realizáciou, ohlásenie drobnej stavby, fotodokumentáciu východiskového stavu domu, technický list, doklad potvrdzujúci vek rodinného domu, doklad o nakladaní so stavebným odpadom

III. Obnovu vášho rodinného domu ste pred predložením žiadosti ukončili a podlieha stavebnému povoleniu

Žiadosť musí obsahovať:

 • projektovú dokumentáciu, projektové energetické hodnotenie, kolaudačné rozhodnutie, fotodokumentáciu stavu pred realizáciou a po realizácii, faktúry za realizované práce, energetický certifikát po realizácii, technický list, doklad potvrdzujúci vek rodinného domu, doklad o nakladaní so stavebným odpadom
domček, miniatúra, obnova domov, Čítajte viac Na obnovu akej nehnuteľnosti je možné žiadať o finančné prostriedky?

IV. Obnovu vášho rodinného domu ste pred predložením žiadosti ukončili a nepodlieha stavebnému povoleniu

Žiadosť musí obsahovať:

 • energetický certifikát pred realizáciou, ohlásenie drobnej stavby, fotodokumentáciu stavu pred realizáciou a po realizácii, preberací protokol po skončení stavebných prác, faktúry za realizované práce, energetický certifikát po realizácii, technický list, doklad potvrdzujúci vek rodinného domu, doklad o nakladaní so stavebným odpadom

Povinné prílohy, ktoré potrebujete priložiť k žiadosti o príspevok:

 1. Plnomocenstvo pre hlavného žiadateľa overené notárom
 2. Plnomocenstvo pre kontaktnú osobu overené notárom
 3. Stavebné povolenie alebo Ohlásenie drobnej stavby alebo stavebných úprav a vyjadrenie stavebného úradu alebo Vyjadrenie stavebného úradu, že stavebné úpravy nepodliehajú stavebnému povoleniu ani ohláseniu stavebnému úradu
 4. Výpis z registra trestov (nie starší ako jeden mesiac)
 5. Dokument potvrdzujúci vek rodinného domu:
 • Prvé kolaudačné rozhodnutie alebo Potvrdenie obecného/mestského úradu potvrdzujúce vek rodinného domu alebo Povolenie užívania stavby, alebo Znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou, z ktorého je zrejmý rok výstavby

6. Dokument potvrdzujúci návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy (EHB)

7. Projektové energetické hodnotenie alebo Energetický certifikát pred obnovou rodinného domu, ktorý bude obsahovať návrh opatrení na zlepšenie EHB

 • Projektové energetické hodnotenie je povinné, ak obnova podlieha stavebnému povoleniu

8. Dokument potvrdzujúci vlastníctvo hlavného žiadateľa k bankovému účtu, na ktorý majú byť vyplatené prostriedky mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti

9. Výpis z účtu alebo Potvrdenie o vedení účtu

Oplatí sa vedieť

Vašu žiadosť vrátane príloh agentúra skontroluje a posúdi splnenie podmienok. V prípade, že budú zistené nedostatky, vyzve vás na ich odstránenie a doloženie v stanovenej lehote. Ak vaša žiadosť spĺňa všetky predpísané náležitosti, dostanete informáciu o splnení podmienok získania príspevku.

V prípade, že vaša žiadosť bola schválená, bude vám spolu s Oznámením splnenia podmienok doručený návrh zmluvy. Podpísanú zmluvu (ručne alebo elektronicky) pošlete naspäť na adresu podateľne SAŽP alebo prostredníctvom www.slovensko.sk

Budaj Čítajte viac Dom si môžete opraviť aj sami. Štát vám dá do 19-tisíc eur, projekt o chvíľu štartuje

Spolufinancovanie

Slovenská agentúra životného prostredia vstúpila do partnerského vzťahu s komerčnými bankami, ktoré prejavili záujem poskytovať finančné produkty na spoluúčasť pri obnove rodinného domu, ak jeho vlastník nemá na obnovu dostatok vlastných prostriedkov.

Realizácia projektu

Poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu v rámci tejto výzvy sa vzťahuje výlučne na stavebné práce, tovary a služby priamo súvisiace s realizáciou obnovy rodinného domu objednané najskôr 1. februára 2020.

Realizácia projektu musí byť ukončená v prípade: obnovy rodinného domu podliehajúcej stavebnému konaniu (t. j. vydaniu stavebného povolenia) do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, ostatných obnov rodinných domov (ohlásenie drobnej stavby, stavby nevyžadujúce ohlásenie) do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, najneskôr však 31. marca 2026.

Pripravte si aj kompletnú dokumentáciu potvrdzujúcu realizáciu projektu a uchovajte ju minimálne päť rokov od dátumu konečnej platby prostriedkov mechanizmu.

Na záver požiadajte agentúru o vyplatenie príspevku a predložte povinnú dokumentáciu.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #žiadosť #príspevok na bývanie #obnova rodinných domov
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy