Pri výbere poistky neberte do úvahy len jej cenu

Pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti je dôležitý výber rizík, ktoré chce mať majiteľ nehnuteľnosti kryté. Či už sú to prírodné živly ako búrky, záplavy, povodne, blesky, krupobitie, ťarcha snehu, lavína, víchrice, ale aj vandalizmus, krádež alebo explózia, výbuch, požiar a dokonca pád lietadla.

14.03.2023 10:00
dom, nehnuteľnosť, poistenie Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Poistenie nehnuteľnosti, ale aj domácnosti mnohí považujú za zbytočné a drahé. Nie je to ale celkom tak, v prípade škodovej udalosti za kratší koniec ťahajú nepoistení klienti. Aj keď možno vyplatená poistka nepokryje všetky škody, predsa len výrazne pomôže nahradiť škody na majetku. Preto je vhodné zamyslieť sa nad výberom poistky.

„Najdôležitejším kritériom pri výbere poistenia je vhodný výber rizík, na ktoré majetok poisťujeme. Dôležitým kritériom pri výbere je správne stanovenie výšky poistnej sumy, aby dostatočne kryla náš majetok. Podpoistenie, teda stanovenie nízkej poistnej sumy, je totiž najčastejšou chybou klientov pri poisťovaní. Pri vzniku škody tak poisťovňa nemôže poškodenému uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške, ale vyplatí mu len pomernú časť škody podľa výšky poistenosti,“ hovorí Helena Kanderková z Allianz Slovenskej poisťovne.

Pridáva sa aj Katarína Ondra z Generali poisťovne: „Práve adekvátna poistná suma je ďalším dôležitým kritériom pri uzatváraní poistenia. Dôležité je pri poistení uviesť reálnu hodnotu poistenej nehnuteľnosti a domácnosti. Pri stanovení nižšej sumy než je reálna hodnota poisteného majetku sa totiž klienti vystavujú riziku podpoistenia. Podpoistený majetok môžu mať klienti aj v prípade, ak svoje poistenie v priebehu rokov neaktualizujú. Pred piatimi rokmi by ste napríklad na opravu zatečeného suterénu potrebovali menej financií ako dnes. Hodnota majetku totiž rastie nielen vplyvom inflácie, ale aj nárastu ceny práce alebo stavebných materiálov.“

nájom, byt, nehnuteľnosť, kľúče, manželia, dohoda, radosť Čítajte viac Prenajímate byt alebo dom? Musíte zaplatiť daň

Mnohí ľudia nerozlišujú medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti. „Pre lepšiu predstavivosť: poistenie nehnuteľnosti poskytuje náhradu škody na majetku, ktorý ostane na svojom mieste, keď byt alebo dom pomyselne prevrátime dole strechou a vysypeme časti, ktoré nie sú pevne zakotvené či zabudované. Napríklad krb, sanita, okná, dvere, vstavané skrine sú kryté poistením nehnuteľnosti. Všetko, čo sa „vysype“ z domu či bytu, je zariadenie, ktoré sa poisťuje pod názvom „domácnosť“, t.j. oblečenie, nábytok, stôl, stoličky a podobne,“ vysvetľuje Silvia Nosková Illášová z poisťovne Kooperativa.

Iná skupina majiteľov nehnuteľností sa obáva nevyplatenia poistky v prípade poistnej udalosti. Urobiť tak ale poisťovňa môže len v odôvodnených prípadoch. „Základným rámcom poistného vzťahu je poistná zmluva v zmysle ustanovenia § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorou sa „poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dohodnutom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená a fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela, je povinná platiť poistné“. Zákon pre poistnú zmluvu vyžaduje písomnú formu, ak nie je v zákone alebo poistných podmienkach uvedené inak. Pre úplnosť dodávam, že poistený, resp. ten, kto s poistiteľom uzatvára poistnú zmluvu, je povinný odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poistiteľa týkajúce sa dojednávaného poistenia,“ hovorí Barbora Lord z advokátskej kancelárie Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #nehnuteľnosť #poistenie nehnuteľnosti #poistka