Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii strechy?

Strecha je doslova piatou stenou domu a môže cez ňu unikať až 30 % tepla z domácnosti. Preto sa oplatí zatepliť ju dôkladne nielen pri novostavbe, ale aj pri rekonštrukcii. Aká je rozumná hrúbka izolácie strechy, ktorá vám citeľne zníži tepelné straty? Poradíme vám.

18.05.2023 00:00
knauf, nepouzivat Foto:

1) Zateplenie šikmej strechy

Prevažná väčšina šikmých striech na Slovensku je zateplená minerálnou vlnou minimálne medzi krokvami, teda drevenými trámami strechy. Je to osvedčený spôsob, keďže flexibilné vlákna minerálnej vlny dokonale vyplnia miesto medzi krokvami a vlna zabráni únikom tepla. Pri zateplení strechy, tak ako pri zateplení obvodovej steny, naša platná norma neuvádza iné hrúbky pre novostavby a rekonštrukcie. Keďže pri jednoduchej rekonštrukcii strechy nie je potrebný projekt, majitelia domu sa často snažia ušetriť tak, že si zateplenie zrealizujú svojpomocne, alebo šetria aj na kvalite stavebných materiálov, resp. na hrúbke izolácie. Aj pri najmenšom rozpočte zateplenia strechy však treba rátať minimálne s dvomi vrstvami izolácie – medzi krokvami a pod krokvami. Inak sa krokvy stanú tepelnými mostami, ktorými bude unikať tepalo a v ich okolí sa môže usádzať vlhkosť a tvoriť plesne.

Pri rekonštrukcii šikmej strechy sa odporúčaná hrúbka izolácie odvíja od tepelnoizolačných vlastností izolantu, ktoré určuje parameter lambda ʎ, teda súčiniteľ tepelnej vodivosti. Čím je menší, tým lepšie materiál izoluje. Pri minerálnej vlne s lambdou 0,035 – 0,038 W/m.K je potrebná celková hrúbka aspoň 30 cm. Pri izolácii s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami (lambda 0,032 – 0,034), postačí celková hrúbka od 26 cm. Krokvy mávajú výšku 14 – 20 cm, takže prvá vrstva musí byť rovnako hrubá. Druhá vrstva, pod krokvami, býva zvyčajne 8 – 14 cm tak, aby celková hrúbka dosiahla aspoň 30 cm.

knauf, nepouzivat

2) Zateplenie stropu

Ak uvažujete o zateplení strechy s neobývaným podkrovím, môžete zatepliť len strop. V takom prípade postačí rozrolovať minerálnu izoláciu s lambdou 0,039 – 0,040 W/m.K. Pretože podkrovie je nevykurovaný uzavretý priestor a nie exteriér, splnenie legislatívnych požiadaviek dokáže minimálne 22 cm. Ak má váš dom nízky priestor pod strechou, je praktickým riešením fúkaná minerálna izolácia, ktorá vyplní všetky rohy a medzery ťažko dostupných priestorov a je hotová za jeden deň.

Ak chcete podkrovie využívať ako úložný priestor, treba pre izoláciu vytvoriť rošt, ktorý sa prekryje drevenými doskami. Tie sú vhodnejšie ako OSB dosky, pod ktorými sa môže kumulovať vlhkosť. Drevené dosky časom preschnú a vytvoria prirodzené špáry, ktoré prepúšťajú vodné pary.

knauf, nepouzivat

3) Zateplenie plochej strechy

U nás sa pri starších domoch najčastejšie stretávame s dvomi typmi plochých striech. Pri zatepľovaní štandardných jednoplášťových plochých striech sa izolácia kladie a upevňuje priamo na strechu. V tomto prípade musí zateplenie strechy robiť skúsená stavebná firma. Tu je potrebné použiť minerálnu izoláciu s vyššou tuhosťou, teda mechanickou odolnosťou od 30 až do 90 kPa. Tu sa odporúča použiť 2 alebo až 3 vrstvy kvôli lepším tepelnoizolačným schopnostiam, zvýšenej protipožiarnej ochrane a šetreniu financií. Špáry medzi izolačnými doskami sa pri vrstvení ľahko prekryjú a tak sa minimalizuje únik tepla. Celková hrúbka izolácie sa odporúča minimálne 26 cm, pričom vrchná vrstva by mala byť tvrdšia a mala by tvoriť aspoň 8 cm.

knauf, nepouzivat

Podobný postup je možné použiť aj pri druhom type, pri tzv. väzníkových plochých strechách, ktoré sa nazývajú tiež dvojplášťové alebo pultové. Tieto strechy však obsahujú vzduchovú medzeru, preto je pre ne veľmi efektívne využiť aj fúkanú izoláciu, ktorá dokonale vyplní tieto ťažko dostupné miesta. Presnú hrúbku je potrebné dohodnúť s odborníkom, ktorý pripraví návrh riešenia na mieru.

chyba