3 najčastejšie chyby pri rekonštrukcii domu

Pri obnove rodinného domu záleží na detailoch, hlavne pri zateplení fasády. Práve tie rozhodujú, koľko energie ušetríte. Akým chybám sa treba vyhnúť, aby bolo zateplenie účinné? Pozrite sa.

19.09.2023 00:00
dom1,pr, nepouzivat Foto:

Príliš malá hrúbka tepelnej izolácie

Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? V prvom rade treba upozorniť, že naša platná norma neuvádza iné hrúbky pre novostavby a rekonštrukcie. Stanovuje minimálny požadovaný tepelný odpor výslednej steny, teda ako veľa tepla má stena zadržať. Podľa tohto je hrúbka izolácie pre 30 cm hrubé steny približne nasledovná: pre keramické tvárnice minimálne 16 cm izolácie, pre pórobetón 15 cm a pre steny zo starších typov tehlového muriva, prípadne betónu, viac ako 18 cm. V praxi je však často na renováciu nižší rozpočet a majitelia domov si vyberajú hrúbku tepelnej izolácie podľa vlastného uváženia. Mali by však vedieť, že hrúbka pod 12 cm môže byť rizikom. Pri malej hrúbke tepelnej izolácie dochádza k podchladzovaniu obvodovej steny, čo má za následok vznik vlhkosti v stene a plesní.

Foto: Knauf Insulation
dom2, pr, nepoužívať

K vyšším hrúbkam izolácie by sa mali prikloniť najmä tí, ktorí plánujú nad okná inštalovať vonkajšie žalúzie. Podomietkové „kastlíky“ by totiž mohli na fasáde do zatepľovacieho systému schovať. Keďže žalúziové kastlíky majú štandardne väčšinou hrúbku okolo 14 cm, pre zabránenie vzniku tepelného mosta nad oknom je potrebné preklad zatepliť dostatočnou hrúbkou izolácie. Ideálne je na tento detail už myslieť v projekte, alebo pred výstavbou.

Ak vám záleží na správnej vlhkosti v interiéri a bezpečnosti, vyberte si na zateplenie fasádne dosky z minerálnej vlny, výborne tepelne izolujú, chránia pred požiarom, tlmia hluk z exteriéru a zabezpečujú vysokú paropriepustnosť obvodovej steny. Teraz ich môžete dostať v ucelenom riešení Fasáda SMART s 50 %-nou zľavou spolu s potrebnými komponentmi – penetračným náterom, lepidlom, kotvami, výstužnou sieťkou a okennými lištami.

Nesprávne zateplenie okolo okien

Kvalitné izolačné okná a dvere ušetria veľký podiel tepla v domácnosti, zvláštnu pozornosť však treba venovať aj fasáde okolo nich. Pokiaľ už máte vymenené okná osadené na pôvodnom mieste, je potrebné pre elimináciu tepelných mostov v okolí okna zatepliť okenné ostenie (špaletu), minerálnou izoláciou. Najčastejšie sa používa hrúbka 3 – 4 cm, ktorou treba prekryť aj časť rámu okna. Ak súčasne vymieňate okná aj zatepľujete, okná je možné vysunúť na vonkajší okraj steny a následne prekryť časť rámu okna izoláciou fasády, tým sa vyhnete potrebe zatepľovania ostenia a zároveň zvýšite účinnosť zateplenia v okolí okien.

Ak sa nemáte s kým poradiť o riešení zateplenia, pomôže vám bezplatný online poradca na HomeByKnauf, ktorý vás prevedie celým procesom výberu zateplenia.

Foto: Knauf Insulation
dom3, pr, nepoužívať

Neúčinné kotvenie

Rozdiel medzi novostavbou a rekonštrukciou je v hrúbke omietky na pôvodnej stene a väčšej nerovnosti. Na staršiu stenu treba použiť dlhšie kotvy, pretože na hrúbke pridáva existujúca omietka a prípadné „vysprávky“ na vyrovnanie. Aby zateplenie fungovalo dokonale, je potrebné ho dôkladne fixovať kotvami. Kotvy by mali byť dostatočne dlhé, aby boli správne zapustené do muriva. Rôzne typy muriva vyžadujú rôznu kotevnú hĺbku kotvy. Pozor nie vždy hlbšie zapustenie kotvy je správne. Napríklad pri moderných tehlách je účinná kotviaca hĺbka vo vonkajšej stene tehly.

Foto: knauf insulation
dom4, pr, nepouzivat

Aby sa predišlo fľakom, tzv. „panter efektu“ , tepelným mostom na fasáde, je rozumné použiť zapustené kotvy s izolačnou zátkou, ktoré sú veľmi účinné. Izolačná zátka zabezpečí prerušenie tepelného mosta a zjednotí povrch fasády.

Foto: Knauf Insulation
dom 5, pr, nepoužívať

Teraz ich môžete dostať v riešení Fasáda SMART spolu s tepelnou izoláciou a potrebnými komponentmi – penetračným náterom, lepidlom, výstužnou sieťkou a okennými lištami so zľavou 50 %. Vyžiadajte si cenovú ponuku.

chyba