Platíte lacnú poistku nehnuteľnosti? Nemusí to byť dôvod na radosť

O tom, že mať podpoistený hnuteľný a nehnuteľný majetok, sa nevypláca, sa nedávno presvedčilo mnoho rodín postihnutých živelnou pohromou. Vláda síce navrhla zvýšiť sumu humanitárnej pomoci pre takéto prípady, ale na pokrytie škôd, ktoré sa počítajú v desiatkach tisíc, to nebude stačiť.

05.06.2024 06:00
projekt, dom, stavba Foto:
Ilustračné foto.
debata

Podpoistenie prináša veľké problémy. Podľa údajov poisťovní mnoho Slovákov uzavrelo poistky na nehnuteľnosť pred rokmi, pričom priebežne nemenilo výšku poistnej sumy. Výška náhrady za škodu však následne nezodpovedá súčasným cenám a reálnym nákladom potrebným na ich pokrytie. Prípadné škody vyjadrené v peniazoch sú oveľa vyššie ako v minulosti. Potrebná zmena poistenia by pritom predstavovala len niekoľko desiatok eur ročne.

Čo znamená podpoistenie?

Poistná suma je suma, ktorá by v prípade škody alebo úplného zničenia majetku mala pokryť maximálne náklady na opravu alebo zadováženie rovnocennej veci alebo nehnuteľnosti. Podpoistenie znamená, že hodnota poistenej veci určená v poistnej zmluve nie je reálna, ale je nižšia. Klient tak po škodovej udalosti nemusí od poisťovne dostať očakávanú sumu z poistného plnenia. Aby nedochádzalo k podpoisteniu, treba poistnú sumu v priebehu rokov upravovať alebo využívať indexáciu poistenia.

Dôležitá je suma na začiatku poistenia

„Počas platnosti poistenia používajú poisťovne na minimalizáciu podpoistenia indexáciu poistnej sumy, ktorá každý rok zaručí percentuálnu úpravu hodnoty poistenej nehnuteľnosti ,a postarajú sa tým o jej aktuálnosť v čase. Aj preto je podstatné, aby bola poistná suma na začiatku poistenia stanovená správne, v opačnom prípade sa bude indexovať chybná hodnota,“ objasňuje Zuzana Lauermannová z PREMIUM Poisťovne.

Pomoc od štátu

Vláda v apríli schválila návrh navýšenia maximálnej sumy humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu z 800 na 1 500 eur. Reagovala tak na skúsenosti, ktoré mali obyvatelia obcí postihnutých zemetrasením na východnom Slovensku.

Pred uzavretím poistky si overte, či poisťovňa poisťuje stavbu na trhovú hodnotu, alebo len na náklady na výstavbu.

Novela zároveň zavádza osobitné podmienky na poskytnutie dotácie v prípade živelnej pohromy, katastrofy, havárie alebo teroristického útoku, v dôsledku ktorých bol vyhlásený núdzový stav alebo mimoriadna situácia. Odborníci však upozorňujú, že ani 1 500 eur nebude stačiť na vyrovnanie škôd, ktoré vznikajú pri živelných pohromách.

Dosahy sú väčšie ako pomoc

„Hoci štát pomáha formou humanitárnej pomoci a aj rôzne verejné zbierky mnohokrát finančne podporia tých, ktorým živelná katastrofa spôsobila značné škody na majetku, je potrebné si uvedomiť, že je to len drobná pomoc pri skutočných dopadoch neočakávanej udalosti. Škody sa pohybujú v desaťtisícoch, ale aj v státisícoch eur a pomoc štátu nie je správne vnímať ako náhradu majetkového poistenia, len ako zmiernenie ťažkej situácie. Preto by sa nikto nemal spoliehať na pomoc druhých, ale zabezpečiť si ochranu svojho majetku vhodným poistením. Cena za poistenie je neporovnateľná so sumou krytia, ktoré poskytuje,“ upozornila odborníčka z poisťovne.

Ako zistíte, či je poistka dobrá

Pre laika je náročné zistiť, či je jeho poistná zmluva na nehnuteľnosť alebo na hnuteľný majetok (vybavenie domácnosti) aktuálna a poistná suma dostatočná. Približná cena nehnuteľnosti sa dá preveriť podľa cien za štvorcový meter na základe verejne dostupných informácií alebo prostredníctvo profesionála, finančného agenta poisťovne, prípadne finančného poradcu.

Vždy sa zaujímajte o to, či poisťovňa, v ktorej máte záujem uzavrieť napríklad poistenie bytu, poisťuje daný druh stavby na trhové hodnoty, alebo len na náklady na výstavbu. Dôležité je tiež správne stanoviť vstupné parametre, vyhotovenie nehnuteľnosti, lokalitu a ostatné kritériá ovplyvňujúce poistnú sumu aj cenu za poistenie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #humanitárna pomoc #poistenie nehnuteľnosti #živelné pohromy #poistenie majetku