Slnko môže poškodiť stavebné materiály. Čo môžete robiť, ak sa vám to stane

Už dnes intenzívne pociťujeme dosahy klimatických zmien aj na našom území. Klimatické zmeny prinášajú zvýšené zrážky, povodne a silné búrky, pričom záplavy sa budú v celej Európe ešte zintenzívňovať. Spolu s horúčavami nás to núti pomaly meniť životný štýl, a to vrátane bývania.

01.07.2024 06:00
manželia, bývanie, dom, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Teplotné rekordy nás nútia zamyslieť sa nad tým, aké opatrenia treba prijať v bežnom živote. Meniace sa podmienky vyžadujú nevyhnutné zmeny v našom životnom štýle, bývaní aj v konzumných návykoch. Čo nás čaká v blízkej budúcnosti a čo spôsobia teplotné rekordy? Vpád teplého vzduchu od juhozápadu k nám priniesol letné dni už na začiatku jari. V Španielsku a vo Francúzsku prekročil teplomer hranicu tropického dňa a nadpriemerné teplo sme mali aj v strednej Európe. Na Slovensku padali rekordy, dosiahla sa hranica 26 stupňov.

Stierajú sa hranice ročných období

Nezvyčajné teploty však začali už skôr a spôsobili, že začiatkom marca sme mali naprieč Slovenskom rozkvitnuté stromy a to, čo kvitne zvyčajne v máji, bolo rozkvitnuté už začiatkom apríla. Jar akoby už ani nebola, leto prichádza rovno po zime. Jeden z príznakov klimatickej zmeny je pribúdanie extrémov. Po skorých letných teplotách nastalo zo dňa na deň ochladenie až o desať stupňov, potom prišli lejaky a prudké, často až ničivé búrky, vzápätí zasa horúčavy.

Čo so stavbami v rizikových lokalitách

„Problémy sa často opakujú v rovnakých lokalitách. Občania opakovane z poistenia nemôžu čerpať, lebo plnenie je takmer vždy limitované na niekoľko udalostí,“ upozornila Zuzana Lauermannová. Ľuďom z týchto oblastí zatiaľ zostáva jediné – starať sa o svoj majetok tak, aby predchádzali škodám pri živelných udalostiach, a keď sa tomu vyhnúť nedá, musia sa spoľahnúť na finančné zbierky.

zateplenie Čítajte viac Blíži sa leto a horúčavy. Prehriatiu domu sa dá vyhnúť, urobiť musíte toto a ešte aj ušetríte

Keď počasie ničí stavebné materiály

Poisťovne sa stretávajú aj s poškodením materiálov vplyvom vysokých teplôt. Stavebné materiály dlhodobo vystavené slnku sa môžu deformovať alebo inak poškodiť – plasty menia tvar, betón, drevo a dlažba praskajú. Občas sa dokonca roztopí asfaltový povrch na chodníku prislúchajúcemu k domu. Fasáda tiež mení farbu, výnimočne rovnomerne. Slnečná strana máva výrazne odlišný odtieň ako strana v tieni. Ľudia v horúcom letnom období nahlasujú poisťovni napríklad aj vznik plesní, ktoré vykvitli pre permanentne zapnutý zvlhčovač vzduchu, zašpinenie fasády zle vyvedeným odtokom z klimatizácie či zašpinenie fasády v dôsledku suchých a prašných dní.

„V uvedených prípadoch nie je možné poskytnúť poistné plnenia, lebo ide o škody spôsobené trvalým vplyvom prevádzky, následkom teplotných vplyvov a bežnými atmosférickými podmienkami,“ informuje odborník. „Škody na majetku spôsobené napríklad krupobitím, víchricou či rozbitím skla môžu byť poistením kryté,“ doplnil odborník.

Boj s výkyvmi počasia

Silný vietor, veľké výkyvy počasia, teplotné rekordy, zima bez snehu, to je len zopár javov, ktoré v poslednom období sledujeme aj na našom území. Koncom januára sa v oblastiach nad 1 800 metrov vyskytoval silný vietor a jeho rýchlosť bola v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká. „Bola zaznamenaná väčšia dynamika v počasí. Tlakové útvary pôsobiace v širšom priestore Európy boli v niektorých prípadoch veľmi výrazné. Niektoré tlakové níže boli veľmi hlboké, v ich stredoch klesol tlak vzduchu aj pod úroveň 950 hPa. Zároveň s nimi sa niekedy vyskytovali aj mohutné tlakové výše, čím mohol vzniknúť medzi týmito tlakovými útvarmi veľký tlakový gradient. Tento mal za následok výskyt silného vetra,“ vysvetľuje Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu a dodáva, že v Európe je výskyt silných vetrov častejší v zime ako v lete.

Počasie, na aké nie sme zvyknutí

Vo februári zase orkán Nadine priniesol do našej oblasti mimoriadne silný vietor. „Silné vetry k nám prichádzajú ako dôsledok aktivity tlakových níží vo východnej časti Atlantického oceánu a na pobreží západnej a severozápadnej Európy. Ak sa v tomto priestore vytvoria hlboké tlakové níže a postupujú ďalej do vnútrozemia kontinentu, spôsobujú zvyčajne silný vietor aj na Slovensku. Tento však u nás nemusí mať také ničivé účinky ako v krajinách, ležiacich severne a západne od územia Slovenska,“ pokračuje Pavel Faško. Silné vetry sme však zaznamenali aj v nižšie položených oblastiach, napríklad v Bratislave. „Silný vietor sa na Slovensku vyskytuje aj v nížinách, napríklad na Podunajskej alebo aj Východoslovenskej nížine. Bol tam vnímaný ako určitá charakteristika klimatických pomerov aj v minulosti. V súčasnosti sa pravidelnejšie vyskytuje silnejší vietor, počasie má veternejší charakter. V súvislosti s polohou riadiacich tlakových útvarov, dynamikou vývoja, ich výraznosťou, ktoré môžu byť ovplyvňované klimatickou zmenou podmienenou činnosťou človeka, sa môže meniť aj frekvencia výskytu silných vetrov,“ vysvetľuje Pavel Faško.

Deti poznajú sneh už len z rozprávok

Keď v našich nížinách nasneží a sneh sa aj zopár dní udrží, je to skôr zázrak. Vplyvom klimatickej zmeny sa oteplenie najprv prejavilo viac na kontinentoch. „Problémom, ktorý možno nie je vnímaný dostatočne, je to, že sa narušujú vzťahy medzi jednotlivými zložkami klimatického systému zeme. Príkladom je topenie ľadovcov, ktorého vplyvom sa mení ročný režim prietoku vody v riekach. To má následne vplyv na možnosti využívania riečnej vody pre poľnohospodárstvo.

Zelená strecha prinesie úsporu na kúrení aj chladení a zlepší celkovú klímu ako vo vnútri nehnuteľnosti, tak aj v jej bezprostrednom o­kolí.

Zhoršujúce sa pomery poľnohospodárstva môžu ovplyvniť dostupnosť potravín pre obyvateľstvo, ktoré môže vyústiť do spoločenskej nestability niektorého regiónu sveta, čo môže iniciovať rast migrácie ľudí,“ objasňuje súvislosti klimatológ. Zmena ročného režimu zrážok vedie k problémom s dostupnosťou vody v niektorých častiach Slovenska. Spolu s poklesom hladiny podzemnej vody a vysychaním prameňov sa tiež zvýšila teplota vzduchu, čo sme už na začiatku apríla pocítili rekordne. Klimatické podmienky na Slovensku už nevykazujú typické prechodné ročné obdobia, ale skôr vykazujú dva extrémne typy počasia, teplé a suchšie obdobie a chladnejšie a vlhkejšie obdobie s rýchlymi a prudkými zmenami teplotných podmienok.

strecha, renovácia, zateplovanie Čítajte viac Chystáte sa zatepľovať strechu? Tomuto sa treba vyhnúť, inak hrozia požiare aj problémy s úradmi

Všade samý odpad

Jednou z vážnych príčin klimatických zmien sú odpady a dôsledky ich skládkovania alebo odstraňovania. Aj keď sme na Slovensku začali odpady viac triediť a recyklovať, neprestávame byť odpadom zavalení. V roku 2022 sme na Slovensku vytvorili až 2,6 milióna ton komunálneho odpadu. Je to priemerne 478 kilogramov na osobu, čo predstavuje približne 1,3 kilogramu odpadu na deň. Objem odpadov v poslednom období extrémne zvyšujú naše nákupy z e-shopov, ktoré stále rastú. Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR sa zvýšil odpad z obalov, ako sú papier a lepenka zo 113-tisíc ton v roku 2021 na 121-tisíc ton v roku 2022. Papier aj lepenka sa dajú recyklovať, ale ide o zložitý proces, ktorý si vyžaduje množstvo zdrojov – vody, elektriny aj chemikálií.

Ste pripravení chrániť svoj majetok?

Ak máte vo svojej poistnej zmluve uvedené, že kryje škody spôsobené živelnou udalosťou, potom ide o škody ako dôsledok náhodnej udalosti, za aké sa považuje víchrica, krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, blesk a ťarcha snehu.

„Takéto poistenie chráni majetok pred rizikom poškodenia alebo zničenia a je súčasťou viacerých typov poistení – napríklad poistenia nehnuteľnosti, domácnosti, podnikateľov, ale aj poistenia motorových vozidiel a ďalších,“ povedala Zuzana Lauermannová, vedúca organizačnej zložky Premium Poisťovne pre SR.

Víchrica môže poškodiť plot, altánok, prístrešok, murovaný záhradný kozub. Je možné poistiť ich v rámci vedľajších stavieb, respektíve vecí na pozemku, ako napríklad záhradný nábytok či slnečník. Pri poistení záhrad treba myslieť aj na výluky, ktoré má väčšina poisťovní veľmi podobné. „Poistenie sa štandardne nevzťahuje na škody spôsobené živlom na vodstve, pôde, poliach, pozemkoch, lesoch, porastoch, plodinách a rastlinách,“ spresnila Zuzana Lauermannová.

Donúťte výrobcov k lepším riešeniam

„Podľa nášho nedávneho prieskumu až 70 percent respondentov nakupuje v e-shopoch jeden až trikrát do mesiaca a len osem percent opýtaných kupuje výlučne v kamenných obchodoch. Je teda zrejmé, že odpad z on-line nákupov, ktorý končí na našich skládkach, sa rapídne zvyšuje,“ potvrdzuje Ivana Štefina, CEO startupu Repetito, ktorý sa rozhodol zabojovať s týmto odpadom produkciou vratných obalov pre e–commerce. Zákazníci môžu vytvárať tlak na e-shopy a žiadať nákupy zabaliť do vratných obalov. Takisto môžu zvažovať nákupnú stratégiu. Naozaj potrebujete tú lacnú umelohmotnú vychytávku, ktorá k vám bude niekoľko týždňov putovať z Ázie? Výrobcovia vyrábajú to, čo ľudia kupujú. Ak začneme odmietať jednorazové výrobky, neekologické obaly či nekvalitné produkty, nepriamo donútime výrobcov zmeniť ich modely výroby.

Stavebný trh čaká revolúcia

Spomaliť klimatické zmeny, ale zároveň ich zohľadniť v našom spôsobe bývania, je ďalšia výzva, ktorá pred nami stojí. Budú sa stavať nie nízkoenergetické, ale najmä pasívne domy. Tomu sa prispôsobuje legislatíva aj výrobcovia stavebných materiálov a stavebnej chémie. Vyvíjajú materiály ohľaduplné k životnému prostrediu a s čo najnižšou uhlíkovou stopou. Mimoriadny význam nadobúdajú izolácie, ktoré dovoľujú stavbe dýchať, ale zároveň v nej udržiavajú optimálnu klímu bez ohľadu na to, čo sa deje vonku.

žena pri bazéne Čítajte viac Uvažujete o stavbe bazéna? nie je to až tak zložité, na toto si ale dajte pozor

Medzi najekologickejšiu novinku, ktorá reaguje na to, čo sa deje s naším životným prostredím, sa zaraďuje striekaná PUR pena vyrábaná zhodnocovaním odpadu – známych PET fliaš. Zaujímavé je, že napríklad ovčia vlna má mnohonásobne vyššiu uhlíkovú stopu ako striekaná PUR pena. A to sa na prvý pohľad javí ako prírodná, teda ekologická. „Výrobcovia materiálov stále viac zohľadňujú ekológiu a udržateľnosť. Hlavným kritériom bude už čoskoro uhlíková stopa. Súčet všetkých čísel použitých materiálov ukáže, či stavbu zaradia k ekologickým a uhlíkovo neutrálnym. Onedlho nebude možné stavať ani rekonštruovať s materiálmi, ktoré nebudú túto požiadavku spĺňať,“ upozornil Lukáš Kmenta, country manažér pre Čechy a Slovensko zo spoločnosti HBS.

Strecha bude zelená, zmeny nastanú aj v interiéri

Energeticky úsporné a zároveň priateľské k životnému prostrediu sú zelené strechy, ktoré sa začínajú objavovať čoraz častejšie aj u nás. Už dnes sú súčasťou veľkých stavieb na niektorých nákupných centrách, ale realitou môžu byť aj na rovnej alebo šikmej streche rodinného domu. Podľa odborníkov to už bude čoskoro, vzhľadom na klímu, ktorá sa mení rýchlo aj na Slovensku. Zelená strecha prinesie úsporu na kúrení aj chladení a zlepší celkovú klímu ako vo vnútri nehnuteľnosti, tak aj v jej bezprostrednom okolí. Pomáha udržiavať ideálnu vlhkosť a zabraňuje prašnosti. Ovplyvňuje aj energetickú bilanciu budovy v zime aj v lete, čo dokazujú mnohé štúdie z rôznych klimatických pásiem. Okrem toho, podľa odborníkov chránite strechu pred UV žiarením, čím predĺžite jej životnosť až o 50 rokov.

Ani dizajn neostane rovnaký

Zmeny nás čakajú aj v interiérovom dizajne. „Interiérový dizajn sa bude riadiť filozofiou minimalizmu. Priestory majú byť čisté, pohodlné, útulné a zároveň vysokofunkčné, interiéry bez vystupujúcich prvkov, ktoré sa ľahko udržiavajú a zjednodušujú život,“ povedal Tomáš Barbořík, riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia. Už dnes sú na trhu spoločnosti, ktoré navrhujú atraktívne, moderne vyzerajúce interiéry v súlade s prírodou aj potrebami budúcnosti. Podľa odborníka na interiérový dizajn prím bude hrať sklo ako prírodný materiál, ktorý človeku umožňuje kontakt s okolitým svetom a zároveň mu zabezpečuje ochranu. Aj sklenené interiérové alebo šatníkové dvere sú ekologickým a zároveň estetickým trendom. Už dnes sa realizuje bývanie budúcnosti ohľaduplné k našim potrebám, ale aj k prírode.

Sucho strieda povodne

Čo nás čaká v blízkej budúcnosti a čo tieto teplotné rekordy urobia? „Vyššie hodnoty teploty vzduchu vytvárajú prostredie, v ktorom je vyšší obsah vodných pár v atmosfére. To vytvára predpoklady pre výskyt výdatnejších zrážok, pri búrkach môže padať intenzívnejší dážď a dôsledkom môžu byť povodne väčšieho rozsahu alebo lokálne povodne po búrkových lejakoch. U nás sa v súčasnosti najviac potvrdzuje výskyt lokálnych povodní po búrkach. Ale pribúdajú u nás aj situácie, keď padá málo zrážok alebo sa vôbec nevyskytujú a vznikne sucho. Nielen u nás, ale aj inde vo svete, môže byť nedostatok zrážok a sucho, rýchlo vystriedané prebytkom zrážok a povodňami,“ uzatvára klimatológ Pavel Faško.

Poistenie nehnuteľností a živly

Na slovenskom trhu sa dajú nájsť poistné produkty, ktoré v jednej zmluve zohľadňujú väčšinu rizík. Už v základe je krytá široká škála rôznych, teda aj živelných rizík, predmetov poistenia a nákladov súvisiacich s prípadnou škodovou udalosťou. Pokiaľ ide napríklad o vietor, dá sa nájsť poistenie, ktoré okrem iných živelných rizík kryje aj škody spôsobené búrlivým vetrom, dosahujúcim rýchlosť 62 km/h a viac, teda víchricou, orkánom, hurikánom, tajfúnom, cyklónom aj tornádom. V prípade veľkých škôd najviac cítiť podpoistenie, najmä pri starších nehnuteľnostiach a vlastníci, ktorí nemajú finančné rezervy, sa tak dostávajú do patovej situácie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #globálne otepľovanie #klimatické zmeny #teplotné rekordy #zmena klímy