O pomoc pri splácaní hypotéky sa treba zaujímať už od decembra

Kto potrebuje pomoc štátu pri splácaní hypotéky, lebo ho kríza pripravila o prácu a nemá dosť financií na splátky, mal by sa o ňu zaujímať už od decembra. Štát síce začne ťahať 70 percent zo splátok za nezamestnaných dlžníkov najskôr až v januári budúceho roka, už mesiac predtým však vytvorí podmienky na vybavenie všetkých formalít.

10.09.2009 08:00
hypotéka, dom, reality Foto:
K štátnej pomoci s hypotékou sa nedostanú ľudia, ktorí majú nedoplatky na nájomnom, daniach, odvodoch alebo meškali so splácaním úveru ešte pred stratou zamestnania.
debata

Aby sa človek dostal k pomoci od štátu, musí najskôr najmenej pol roka predtým banke uhrádzať dohodnuté upravené splátky. „Keď sa klient následne rozhodne, že chce so splátkami pomôcť, v banke vyplní formulár. V ňom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky na zaradenie do pomoci. Banke predloží všetky potrebné doklady a tá ich posunie Slovenskej konsolidačnej, ktorá overí ich pravdivosť,“ opísal postup Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie.

Ak potvrdí, že človek spĺňa potrebné podmienky, bude za neho od januára 2010 šesť mesiacov až rok uhrádzať banke 70 percent zo splátky. Zostávajúcich 30 percent musí platiť klient naďalej sám.

Ako by mala fungovať pomoc štátu pri splácaní hypotéky
štát pomôže len pri úvere, ktorý je zabezpečený nehnuteľnosťou, teda hypotéke či stavebnom úvere v rámci stavebného sporenia
výška úveru nesmie presiahnuť 83-tisíc eur (2,5 milióna Sk)
pôžička bola poskytnutá do 31. decembra 2008
ku dňu straty zamestnania človek nemeškal so splátkami
v založenej nehnuteľnosti má trvalé bydlisko
o prácu prišiel po januári 2009 v dôsledku krízy
nemá iný majetok či financie na splácanie úveru
má zaplatené dane, odvody či iné poplatky, nie je dlžníkom voči úradom

K pomoci sa nedostanú ľudia, ktorí majú nedoplatky na nájomnom, daniach, odvodoch alebo meškali so splácaním úveru ešte pred stratou zamestnania. O záchranné koleso štátu nemôžu požiadať ani vtedy, ak prišli o prácu pred začiatkom tohto roka alebo majú problém splácať pôžičku získanú až po januári 2009. Mala by sa však zmäkčiť podmienka, ktorá zatiaľ z pomoci vylučuje občanov, ktorí majú na nehnuteľnosti ešte iné ťarchy okrem záložného práva banky.

Hoci premiér Robert Fico začal hovoriť o pomoci už v úvode tohto roka, reálne sa spustí až od začiatku budúceho. Pre niektorých občanov tak môže byť už neskoro. Ak sa napríklad nezamestnaný nedostal k dávke, pretože nesplnil podmienky, strata práce a príjmu mu neumožňovala hradiť bankou upravené splátky potrebného pol roka.

Časť nezamestnaných dlžníkov spustenie pomoci tiež zachytí až niekoľko mesiacov po tom, čo im prestane prichádzať polročná podpora v nezamestnanosti, umožňujúca platiť upravené splátky.

„Ak už majú banky ľudí v prvej fáze, teda že im uhrádzajú upravené splátky, po uplynutí polročnej lehoty ich budú pripravovať na posunutie do druhej fázy, v ktorej za nich bude 70 percent splátky hradiť konsolidačná. Prvá fáza v niektorých prípadoch môže trvať aj dlhšie ako šesť mesiacov. Banka však nebude pre jeden až dva mesiace postupovať vzťah na vymáhanie, počká do začiatku budúceho roka,“ myslí si Vladimír Dvořáček, šéf sekcie finančného trhu na ministerstve financií. Ľudia by tak nemali prísť o strechu nad hlavou, aj keď už upravené splátky nebudú vládať hradiť.

Ako by mohla vyzerať cesta k pomoci so splátkami

 1. Človek s hypotékou a mesačnou splátkou hypotéky 200 eur prišiel v januári 2009 o prácu. Najbližších šesť mesiacov mu ešte pomáha dávka v nezamestnanosti, takže hypotéku dokáže splácať. Vie však, že od júna mu peniaze na splátku budú chýbať, nová práca sa mu nečrtá.
 2. V máji zájde do banky, kde sa dohodne na predĺžení splatnosti hypotéky na 30 rokov a banka mu zároveň dočasne od júna na šesť mesiacov zníži splátku na 50 eur.
 3. Už decembrovú splátku by mal klient zaplatiť vo výške 205 eur, stále však nemá prácu a chýbajú mu peniaze na jej uhradenie. V decembri preto znova zájde do banky a požiada o zaradenie do programu pomoci so splátkami.
 4. V banke vyplní formulár žiadosti o pomoc, v ktorom vyhlási, že spĺňa podmienky na zaradenie do programu a priloží
  • originál potvrdenia úradu práce o evidencii v databáze uchádzačov o zamestnanie
  • kópiu výpovede (dokladu o skončení posledného pracovného pomeru)
  • potvrdenia správcu bytovky, že nemá podlžnosti na nájomnom
  • originál listu vlastníctva týkajúci sa založenej nehnuteľnosti použiteľný na právne úkony
 5. Banka dokumenty posunie Slovenskej konsolidačnej, tá si ich overí
 6. Ak usúdi, že klient podmienky spĺňa, od januára 2010 začne za neho platiť najviac rok (12 mesiacov) 70 % z novej upravenej (zníženej) splátky. Zostávajúcich 30 % človek naďalej platí z vlastného vrecka.
 7. Po uplynutí roka človek bude splácať sám upravenú splátku banke + súčasne uhradí požičané peniaze na splátky Slovenskej konsolidačnej, z ktorých bude platiť komerčný úrok.
 8. Splatnosť úveru bude konsolidačná posudzovať individuálne, podľa možností klienta. Úrok by mal byť najviac na úrovni sadzby, ktorú má klient v banke pri hypotéke. Ako presne sa bude určovať, nie je zatiaľ určené.
debata chyba