Použitie hypotéky treba dokladovať krok po kroku

Kto si potrebuje požičať na kúpu domu, bytu alebo rekonštrukciu má možnosť vybrať si medzi hypotékou, bezúčelovým alebo účelovým úverom. Len v prípade bezúčelového úveru netreba doložiť, na čo sa peniaze použili. Pri ostatných možnostiach to banka vyžaduje.

29.06.2011 11:35
kľúče, dom, bývanie, reality, stavba, výstavba Foto:
Ilustračné foto
debata

Banke treba dokladovať, na čo sa použil hypotekárny úver, už pri jeho schvaľovaní. „Ak chcete napríklad kúpiť rodinný dom, potrebuje mať stavebné povolenie s doložkou právoplatnosti, list vlastníctva k pozemku určenému na stavbu a kópiu z katastrálnej mapy alebo geometrický plán, ak stavba nie je zapísaná do katastra nehnuteľností,“ vymenúva Dáša Polláková, riaditeľka odboru bývanie a mobilita ČSOB. „Samotné čerpanie je možné aj po predložení podpísaného čestného vyhlásenia vrátane súpisu prác a materiálov, ktoré budete financovať z úveru.“ Pri úvere hypotekárnom alebo účelovom úvere na rekonštrukciu bytu je podľa Borisa Gandela, hovorcu Tatra banky, dôležité, či je na zmeny potrebné stavebné povolenie alebo nie. „Ak ho netreba, musíte banke predložiť iba súpis finančných prostriedkov, na čo ste ich použili, prípadne ich doložiť fotodokumentáciou.“ Pokračovanie – s. 18Použitie peňazí treba dokladovať krok po kroku

Termíny, dokedy treba banke dokladovať, na čo sa peniaze konkrétne použili, závisia od samotného druhu úveru. „Pri účelovom úvere samozrejme od účelu, na ktorý vám banka úver dala,“ hovorí Gandel. „Napríklad na výstavbu musíte odovzdať do troch mesiacov od ukončenia stavby právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Pri rekonštrukcii, ak si vyžadovala stavebné povolenie, treba tiež kolaudačné rozhodnutie a súpis použitých peňazí do 6 mesiacov od ukončenia. Ak nebolo treba, stačí už spomínaný súpis finančných prostriedkov, ak si banka nestanovila niečo iné.“

„Pri účelovom úvere treba mať buď čestné vyhlásenie, alebo iné daňové doklady,“ vysvetľuje Dáša Polláková. „Finančná hotovosť z úveru sa posiela na účet dodávateľa, resp. firmy iba pri účelových úveroch, pričom účet dodávateľa je defi novaný v čestnom vyhlásení alebo na daňových dokladoch.“

Banky pri tejto príležitosti uznávajú štandardné daňové doklady, ako sú kúpne zmluvy, doklady z registračnej pokladnice, dodacie listy, faktúry. Sú však aj typy úverov, kde nie je potrebné dokazovať, na čo ste úver použili. Je to v prípade úveru na bývanie Slovenskej sporiteľne, kde pri úvere do 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti netreba banke dokladovať, na čo ste ho použili. Potrebné to je až nad 70 % hodnoty, potom treba zdokladovať 80 percent použitých prostriedkov. Takisto v prípade pôžičky na bývanie Poštovej banky si môžete zobrať úver na bývanie alebo rekonštrukciu od 6 500 do 20–tisíc eur, nemusíte doložiť použitie peňazí bločkami a faktúrami, pri vybavovaní úveru treba len dva doklady.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba