Kto príde o prácu, môže si odložiť splátky

Ak niekto stratí prácu alebo je dlhodobo chorý, nemusí hneď predávať svoj byt, ktorý kúpil na hypotéku. S bankou sa dá v prípade problémov dohodnúť na odklade splátok či na predĺžení splatnosti úveru, čím sa zníži mesačná splátka.

25.07.2011 09:38
Byt, predsieň
Ilustračné foto
debata

Banky upozorňujú, že len čo sa niekto dostane do problémov, mal by sa jej hneď ozvať a začať situáciu riešiť. Napriek tomu väčšina ľudí banke nedá vedieť, že prišli o prácu. Banka sa to dozvie až vtedy, keď klient prestane splácať úver. Ku klientovi, ktorý sa ozve včas, sú banky väčšinou ústretovejšie ako k ľuďom, ktorí s nimi nekomunikujú.

Štandardne banky ponúkajú ľuďom, ktorí nevládzu splácať svoj úver, odklad splátok na niekoľko mesiacov. V prípade, že klient si za tento čas nenájde prácu, môžu túto lehotu ešte predĺžiť. Ak nie je iná možnosť ako predaj založeného bytu, banky väčšinou najprv nechajú klienta, aby našiel vhodného kupca. Až poslednou možnosťou je, že byt predá banka.

Pre banku je výhodnejšie, ak klient úver spláca, ako keby mu mala zhabať byt. Pokiaľ totiž klient platí, banka zarába na úrokoch. No ak by byt predala, dostane len peniaze, ktoré jej klient ešte dlhuje, ale bez úrokov, ktoré by jej v budúcnosti zaplatil. Navyše hrozí, že ak bude byt predávať rýchlo, dostane zaň málo peňazí a tie nebudú stačiť ani na pokrytie celého dlhu.

Mladým ľuďom, ktorí si zoberú štátom dotovaný úver, dáva štát možnosť znížiť si splátku úveru aj v prípade, že sa im narodí dieťa. Ak klient o to banku požiada do troch mesiacov od narodenia dieťaťa, tá mu musí buď znížiť mesačnú splátku úveru na polovicu, alebo odložiť splatnosť istiny. V prípade odkladu splatnosti istiny klient platí len úroky, dlžná suma sa mu preto neznižuje. Klient sa môže rozhodnúť, či si následne predĺži splatnosť úveru tak, aby sa po uplynutí dvoch rokov jeho mesačné splátky nezvýšili, alebo si splatnosť nepredĺži s tým, že mu vzrastie splátka.

Aj keď znížením splátky krátkodobo klientovi klesnú výdavky na splácanie úveru, z dlhodobého hľadiska mu takýto postup úver celkovo predraží. Najviac zaplatia tí klienti, ktorí si predĺžia splatnosť úveru. Keďže budú požičané peniaze splácať dlhšie, budú banke dlhšie platiť aj úroky či poplatok za vedenie úverového účtu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba