Čo robiť s hypotékou pred sobášom

Stáva sa, že jeden z manželov dostal ešte za slobodna hypotéku a za slobodna si za túto pôžičku kúpil aj byt. Po sobáši pôžičku musia splácať obaja.

12.08.2011 12:02
dom, hypotéka, manželia, novomanželia,... Foto:
Ilustračné foto
debata

Dá sa docieliť, aby sa hypotéka a byt dostali do bezpodielového spoluvlastníctva?

Okamihom uzavretia sobáša vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, nik už nemá svoje vlastné peniaze. To znamená, že aj keby hypotéku splácal ďalej manžel, ktorý ju dostal ešte ako slobodný, splácal by ju síce zo svojho mesačného príjmu, ten však po sobáši patrí už do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Nesplácal by ju teda len zo svojich, ale aj z manželkiných peňazí. Tá by mohla v prípade rozvodu žiadať o úhradu polovice z toho, čo uhradil manžel z ich spoločných peňazí, lebo peniaze, z ktorých splácal po uzavretí manželstva hypotéku, patrili už do ich bezpodielového spoluvlastníctva.

Byt však do bezpodielového spoluvlastníctva nepatrí?

Nie, keďže ho manžel kúpil ešte ako slobodný z hypotéky.

Môže sa manželka dostať nejako k podielu na byte, keďže aj ona spláca pôžičku?

Môžu sa dohodnúť o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva. Taká dohoda sa spisuje len do notárskej zápisnice. Nie je možná, pokiaľ ide o vlastníctvo bytu, ten už patrí manželovi. Právne čisté by to však bolo, ak by sa dohodli, že príjem manželky a manžela v tej výške, ako sa spláca hypotéka, nebude tvoriť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. V tom prípade výška splátky nepatrí do BSM, manžel spláca ďalej hypotéku a ani tá už v budúcnosti nebude problémom.

Ak by som bola na strane manželky, na takú dohodu by som nepristúpila. Domnievam sa totiž, že v takom prípade by sa o splátky znížil nielen príjem, ktorý patrí do BSM, ale po splatení hypotéky by sa nestala ani spoluvlastníčkou bytu. Nemôže radšej manžel previesť podiel na byte na manželku darovacou zmluvou?

Je to jedna z možností. V takom prípade bude byt v podielovom, a nie v bezpodielovom spoluvlastníctve.

Aké sú rozdiely pri nakladaní s majetkom, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a tým, ktorý patrí do ich podielového spoluvlastníctva?

S majetkom, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva môže ktorýkoľvek z nich nakladať.

Môže ktorýkoľvek z nich predať byt aj bez súhlasu druhého?

V podstate je to možné, ale ak sa o tom druhý z manželov dozvie, môže sa na súde domáhať, že ide o neplatný právny úkon, lebo o tom nevedel. Potrebné je tak urobiť do troch rokov, odkedy sa tak stalo.

Ak by si niekto bez súhlasu druhého z manželov kúpil byt, kupoval by ho s rizikom?

Presne tak, ja osobne by som takto byt nekupoval. Ani by som to neodporučil klientovi, ktorý by za mnou prišiel a chcel zmluvu spísať do notárskej zápisnice. Stáva sa totiž, že na liste vlastníctva je zapísaný len jeden z manželov, pritom byt nadobudol už v čase, keď boli zosobášení. Preto sa aj klientov pýtam, či sú už zosobášení a či už v čase zápisu ich vlastníctva do katastra nehnuteľností neboli v manželstve. Ak aj jeden z nich nie je zapísaný na liste vlastníctva s manželkou, mal by nehnuteľnosť predávať so súhlasom manželky, ak ju nadobudli spoločne počas manželstva. Z hľadiska právnej istoty je to dôležité a vždy to zisťujeme.

Čo, ak majú byt v podielovom spoluvlastníctve, napríklad si ho kúpili spoločne ešte pred uzavretím manželstva?

Tam veľký problém nie je. Napríklad ak má jeden z manželov na nehnuteľnosti štvrtinu, tú môže predať, ale predtým ju musí ponúknuť manželovi aj ostatným spoluvlastníkom. Nie je to potrebné, len ak prevádza svoj podiel na blízku osobu. Ak sa tak nestane, podieloví spoluvlastníci majú tri roky na to, aby taký úkon napadli. Ide o všeobecnú premlčaciu lehotu. Bez ohľadu na to, či podiel na nehnuteľnosti niekto prevádza darom alebo predáva.

Odpovedal Mgr. Peter Danczi, notár

© Autorské práva vyhradené

debata chyba