Splácanie hypotéky po uzavretí manželstva

Mladšia dcéra si pred sobášom kúpila byt na hypotekárny úver a my ako rodičia túto hypotéku splácame, pričom zo zmluvy o hypotekárnom úvere to nevyplýva. Urobená je tak, že mladšia dcéra je vlastníčkou bytu a ibaspoludlžníčkou je jej staršia sestra. Takýto model akceptovala banka.

17.10.2011 06:30
hypotéka, hypotéky, stavebné, sporenie Foto:
Ilustračné foto
debata

Do banky posielame mesačné splátky úveru my rodičia. Žiadna zmluva to však neobsahuje. Dcéra sa vydala, s manželom majú bezpodielové spoluvlastníctvo. Ako sa teraz dá na tento byt pozerať? Nadobudla ho pred manželstvom, a teda by mal byť aj z pohľadu bezpodielového vlastníctva manželov len jej majetkom.

Na druhej strane ho však spláca počas manželstva, čo by sa mohlo javiť, že ho spláca zo spoločných peňazí. Čo je potrebné urobiť, aby tento byt ostal nespochybniteľne iba jej majetkom, pretože on je a bude zaplatený z peňazí rodičov. Je to pre nás dosť zásadná otázka aj z toho pohľadu, že jej manžel podniká. Z. K., Bratislava

Odpoveď:

Správne uvádzate, že byt ani záväzok z hypotekárneho úveru nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Rovnako správne však uvádzate, že by sa mohlo javiť, že dcéra spláca hypotekárny úver z príjmu, ktorý už patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Preto by si jej manžel mohol v prípade zániku bezpodielového spoluvlastníctva žiadať uhradiť od dcéry to, čo bolo na splátku jej úveru vynaložené zo spoločných prostriedkov. Keďže však úver splácate pod vašim menom, je podľa môjho názoru nepochybné, že dcéra na splátky úveru nevynakladá žiadne prostriedky zo spoločných peňazí.

Ide tak v podstate o dar, ktorý pri každej splátke poskytujete dcére. Zúžiť ich bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nie je preto nutné.

Odporučil by som vám dve možnosti na výber. Jedna by mohla byť písomná darovacia zmluva, ktorú ste vlastne uzatvorili ústne, podľa ktorej darujete dcére každý mesiac, presnejšie v lehote splatnosti splátky vo výške splátky úveru, istiny a poplatkov pri hypotekárnom úvere. Druhou možnosťou by mohla byť dohoda o pristúpení k záväzku, kde sa s dcérou dohodnete, že za ňu splatíte celý jej záväzok voči banke. Pri oboch možnostiach vám však vznikne povinnosť uhrádzať záväzok dcéry voči banke a ak sa v zmluve nedohodnete inak, iba dohodou s dcérou sa môžete tohto záväzku zbaviť.

Podľa môjho názoru je však jednoznačne preukázateľné, že príjem vašej dcéry a jej manžela patriaci do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa neznižuje o splátku záväzku a nie je preto nutné robiť osobitné dohody. Na zvýšenie právnej istoty a aby ste predišli budúcim sporom, by som vám však odporučil navštíviť notára a dať si spísať uvedenú dohodu vo forme notárskej zápisnice. Vedľajším účastníkom takejto dohody by mohol byť aj dcérin manžel, ktorý by túto dohodu vzal na vedomie.

Odpovedal: Peter Danczi, notár

© Autorské práva vyhradené

debata chyba