Predčasná splátka hypotéky ušetrí úroky

Všetky banky umožňujú aspoň občas dať mimoriadnu splátku hypotéky. Vďaka nej si možno buď skrátiť splatnosť úveru, alebo znížiť výšku pravidelných splátok. Platí pritom, že mimoriadna splátka je pre klienta výhodnejšia ako riadna splátka. Vďaka nej totiž ušetrí na úrokoch, ktoré by mal banke v budúcnosti ešte zaplatiť.

03.11.2011 06:30
dom, hypotéka, manželia, novomanželia,... Foto:
Ilustračné foto
debata

Klasická splátka, ktorú dlžník platí banke každý mesiac, je rozdelená na dve časti – splátku istiny a úrok. O splátku istiny sa znižuje náš dlh voči banke. Úrok zase predstavuje odmenu pre banku za to, že nám požičala peniaze. Na začiatku tvorí väčšinu splátky úrok. Len menšia časť je splátka istiny. Napríklad ak si niekto požičia 50–tisíc eur s 5–percentným úrokom na 30 rokov, jeho mesačná splátka bude 268,41 eura. Prvý mesiac bude úrok predstavovať 208,33 eura a splátka istiny 60,08 eura. Každý mesiac sa o pár desiatok centov bude postupne podiel úroku na splátke znižovať a, naopak, splátka istiny postupne porastie. Počas prvého roku tento klient celkovo banke na splátkach zaplatí 3 221 eur. No jeho dlh voči banke klesne len o 737,68 eura.

Za 15 rokov klient banke zaplatí celkovo 48 314 eur. Z tejto sumy bude splátka istiny predstavovať 16 058 eura. To znamená, že aj keď už banke zaplatil takmer toľko, koľko si od nej požičal, stále je dlhuje 33 942 eur. Až po viac ako 16 rokoch splácania bude podiel splátky istiny vyšší ako úrok. Jeho dlh voči banke tak každý mesiac klesne o viac ako polovicu splátky, ktorú zaplatí.

Na rozdiel od klasickej splátky sa mimoriadna splátka odpočítava priamo od istiny úveru. To znamená, že ak dá niekto mimoriadnu splátku vo výške tisíc eur, jeho dlh voči banke sa automaticky zníži o tisícku. Ďalšie peniaze ušetrí na úrokoch, ktoré nebude musieť z tejto tisícky v budúcnosti zaplatiť.

Ak si niekto požičia 50–tisíc eur s 5–percentným úrokom na 30 rokov a po prvom roku dá predčasnú splátku vo výške tisíc eur, v prípade, že si ponechá pôvodnú dobu splatnosti úveru, jeho mesačná splátka klesne o 5,45 eura. Vďaka tomu na úrokoch ušetrí celkovo 897 eur. Druhou možnosťou je, že si skráti celkovú splatnosť úveru, pričom si ponechá splátku v doterajšej výške. V takom prípade bude namiesto ďalších 29 rokov úver splácať už len 27 rokov a deväť mesiacov. V porovnaní s tým, keby nedal mimoriadnu splátku, zaplatí banke na úrokoch o 3 072,77 eura menej.Klientovi sa tak z hľadiska celkovej úspory vyplatí, ak si skráti splatnosť úveru. Samozrejme, ak niekto potrebuje znížiť svoje mesačné výdavky, musí uprednostniť pokles splátky, aj keď celková úspora bude preňho nižšia. Zároveň platí, že čím skôr dá niekto predčasnú splátku, tým viac dokáže ušetriť.

Kedy možno dať mimoriadnu splátku hypotéky

Slovenská sporiteľňa. Klient môže na základe žiadosti o predčasné splatenie predčasne splatiť svoj úver alebo jeho časť mimoriadnou splátkou kedykoľvek. V čase zmeny fixácie má počas 30 dní možnosť vyplatiť ho úplne bez poplatku.

VÚB banka. Mimoriadnu splátku hypotekárneho úveru môže klient vykonať na základe žiadosti podanej v ktorejkoľvek pobočke banky. Po vykonaní mimoriadnej splátky mu banka písomne zašle nový splátkový kalendár, v ktorom mu oznámi novú výšku mesačnej splátky. Bezplatne možno uskutočniť každý kalendárny rok jednu mimoriadnu splátku do výšky 20 percent z celkovej výšky úveru (nie z aktuálneho zostatku). Prvýkrát ju možno urobiť po 12 mesiacoch od poskytnutia úveru. Bezplatné predčasné splatenie celého úveru je možné realizovať v rámci končiacej doby fixácie.

Tatra banka. Ak klient požiada o mimoriadnu splátku v čase ukončenia fixácie úrokovej sadzby, neplatí žiadne poplatky, pričom minimálna výška mimoriadnej splátky je trojnásobok anuitnej splátky, bez obmedzenia horného limitu. V prípade, že tak chce urobiť skôr, zaplatí poplatky podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov. V súčasnosti prebieha kampaň na novinku Zrýchlené splácanie, ktorá je určená novým, ale aj doterajším klientom Tatra banky. Zrýchlené splácanie znamená pre klienta možnosť priložiť k bežnej splátke niečo navyše, a to až do výšky trojnásobku mesačnej splátky, čím klient rýchlejšie splatí svoj úver a ušetrí na úrokoch. Do konca októbra si možno aktivovať službu Zrýchlené splácanie bez poplatku.

ČSOB. Celú hypotéku je možné splatiť vždy k dátumu splátky, čiže každý mesiac. V prípade realizovania mimoriadnej splátky k dátumu táto služba bezplatná a bez obmedzenia výšky. Ďalšou možnosťou je realizovať mimoriadnu splátku vo výške 20 percent z výšky úveru raz ročne, takisto bez poplatku. Mimo týchto možností je tiež možné realizovať mimoriadnu splátku. V takomto prípade klient zaplatí poplatok 4 percentá zo sumy mimoriadnej splátky.

UniCredit Bank. Banka umožňuje klientom, ktorí svoju úrokovú sadzbu zafixujú na obdobie 3,5 roka alebo 10 rokov, splatiť celý zostatok úveru v deň obnovy fixácie úrokovej sadzby bez poplatku. Klient môže bez poplatku robiť aj mimoriadne splátky, a to maximálne 20 percent zo zostatku úveru pri každom ukončení fixácie úrokovej sadzby a zároveň má možnosť splatiť bez poplatku ďalších 20 percent zo zostatku úveru jedenkrát počas splatnosti úveru, a to v ľubovoľnom termíne.

Dexia banka. Klient by mal požiadať o predčasnú splátku, pričom môže bez poplatku splatiť celý úver. Klient je oprávnený splatiť úver alebo jeho časť predčasne, pokiaľ nemá žiadne nesplatené záväzky voči banke po lehote splatnosti.

OTP Banka. Klient môže zrealizovať predčasnú splátku raz ročne vo výške 20 percent z bilančného zostatku k 1. 1. príslušného roka bezplatne.

mBank. Klient môže hypotéku predčasne splatiť kedykoľvek. Stačí poslať potrebnú sumu cez internet banking. Predčasná splátka až do výšky 99,9 percenta z úveru je bez poplatku. V prípade, že sa niekto rozhodne predčasne splatiť celý úver, zaplatí poplatok od nula do troch percent z predčasne splatenej sumy. Výška poplatku závisí od toho, kedy bola uzatvorená zmluva.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba