Ako si preniesť hypotéku z jednej banky do druhej?

V porovnaní s minulosťou je prechod z jednej banky do druhej výrazne jednoduchší.

15.08.2013 06:30
banka, klienti Foto:
Ilustračné foto.
debata

Slovenská sporiteľňa

 • Refinancovanie je dnes jednoduchšie v tom, že klienti s úvermi na bývanie dostávajú dva mesiace pred uplynutím fixácie sadzby oznámenie, v ktorom ich banka informuje o novej úrokovej sadzbe a novej splátke na nasledujúce obdobie fixácie. Ak sa klient v období refixácie rozhodne z banky odísť, nemusí platiť poplatok za predčasné splatenie úveru. Na druhej strane banky majú svoje postupy a odmeny pre svojich verných klientov, vždy si teda treba overiť aktuálnu ponuku svojej banky a rozhodnutie urobiť až na základe porovnania jednotlivých ponúk. Odísť z banky je teda jednoduchšie ako pred rokmi, na druhej strane zriadenie nového záložného práva v novej banke a nový úverový vzťah je určitá administratíva, ktorá vyžaduje čas a náklady spojené práve s týmto záložným právom. Znalecký posudok akceptujeme, ak nie je starší ako 5 rokov.

VÚB banka

 • Ideálnym časom na predčasné splatenie hypotéky je obdobie obnovy úrokovej sadzby pôvodného úveru, keď banky štandardne umožňujú predčasné splatenie bez poplatku. Pri rozhodovaní sa o predčasnom splatení by mal klient brať do úvahy nielen samotnú úrokovú sadzbu, ale aj dodatočné náklady, ako sú napríklad poplatky za poskytnutie nového úveru, poplatky katastru alebo náklady na znalecký posudok.

Postup pri refinancovaní:

 1. Zistiť si podmienky, za akých možno súčasnú hypotéku vyplatiť (najvhodnejším obdobím je výročie fixácie úrokovej sadzby).
 2. Pred prefinancovaním úveru overiť podmienky a porovnať ponuky konkurenčných bánk pre novú hypotéku.
 3. Osloviť svoju banku a vyžiadať si vyčíslenie aktuálneho zostatku úveru, resp. súhlas banky s predčasným splatením úveru.
 4. Požiadať novú banku o úver na vyplatenie starého úveru, na schválenie úveru postačuje predloženie pôvodnej úverovej zmluvy a vyčíslenie aktuálneho zostatku úveru.
 5. Podpísať v novej banke úverové a záložné zmluvy (nová banka bude v záložnej zmluve do vydania kvitancie starej banky zapísaná na druhom mieste). Doručenie dokumentácie na kataster.
 6. Vyplatenie úverov zrealizuje nová banka.

Tatra banka

 • Klienti pri refinančných úveroch prechádzajú štandardným schvaľovacím procesom, to znamená, že sa im vypracuje hodnotiaci model a následne podávajú žiadosť o refinančný úver.
 • Výhodou tohto úveru je, že nie je potrebné nové ohodnotenie nehnuteľnosti, ak vie klient predložiť znalecký posudok, ktorý nie je starší ako 5 rokov. Zároveň, ak je splátka nového úveru nižšia alebo rovná splátke pôvodného úveru (úverov), klient nedokladuje príjem.

ČSOB

 • Na vyplatenie hypotéky z inej banky je potrebná pôvodná úverová zmluva a zmluva o zriadení záložného práva v prospech banky, ktorá úver poskytla. Príjem nie je nutné vydokladovať, stačí ho čestne vyhlásiť. Ak má klient záujem o interné ocenenie nehnuteľnosti, ktorá má byť zabezpečením úveru, doplní fotodokumentáciu a akokoľvek starý znalecký posudok. Po schválení úveru sa podpíše úverová zmluva s novou bankou, zmluva o zriadení záložného práva a s návrhom na vklad záložného práva klient navštívi kataster. Z pôvodnej banky je k čerpaniu úveru potrebné vyčíslenie zostatku úveru a prísľub o vzdaní sa záložného práva v prospech novej finančnej inštitúcie. Nový znalecký posudok nie je potrebný, banka vypracuje klientovi interné ocenenie nehnuteľnosti bez poplatku. Bez poplatku je aj spracovanie úveru. Klient môže zaplatiť poplatky v pôvodnej banke za predčasné splatenie úveru alebo vyčíslenia a katastrálne poplatky.

UniCredit Bank

 • Klient s dobrou platobnou históriou pri refinancovaní nepredkladá doklady o príjme. Pri refinancovaní hypoúveru UniCredit Bank akceptuje aj pôvodný znalecký posudok, za predpokladu, že neprišlo k zmene nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zabezpečenia.

Poštová banka

 • Ak si chce klient preniesť hypotéku z inej banky, stačí, ak príde na ktorékoľvek z viac ako 1 500 obchodných miest banky a požiada o orientačný prepočet. K dispozícii má aj kalkulačku na webovej stránke Poštovej banky, pomocou ktorej si môže orientačný prepočet urobiť aj sám v pohodlí svojho domova.
 • Ak má klient záujem o prenesenie hypotéky z inej banky, stačí, ak pri podaní žiadosti doloží občiansky preukaz a úverovú zmluvu vyplácaného úveru spolu s vyčíslením zostatku úveru (postačí aj výpis z úverového účtu z internetbankingu alebo potvrdenie vystavené pôvodným veriteľom).
 • Poštová banka akceptuje aj pôvodný znalecký posudok, ak bol vypracovaný po roku 2003. V súvislosti s úverom klient platí iba poplatok za spracovanie úveru, a to 0,75 % z výšky úveru (min. 200 €, max. 1 000 €) , ktorý uhradí až vtedy, keď mu je úver poskytnutý.

Prima banka

 • Postačuje predložiť pôvodnú úverovú a záložnú zmluvu a prípadne pôvodný znalecký posudok. Žiadne ďalšie doklady banka nevyžaduje. V prípade, ak bude klient splácať hypotéku z Osobného účtu zriadeného v Prima banke, poplatok za poskytnutie hypotéky neplatí.

Sberbank

 • Klient nemusí nosiť doklady o potvrdení príjmu, ak ich banka vie overiť cez dostupné registre Sociálnej poisťovne. V prípade bytov takisto nie je potrebné nosiť nový znalecký posudok, stačí ten, ktorý bol vytvorený po roku 2004. V Sberbank klienti nemusia platiť ani za poskytnutie úveru, keďže tento poplatok banka aktuálne odpúšťa.

Postup pri refinancovaní:

 1. Počkajte na obdobie refixácie vášho úroku v starej banke. Vtedy je predčasné splatenie bez poplatku. Porovnajte si ponuky na trhu.
 2. Navštívte pobočku vybranej banky. Dajte si spraviť ponuku a oboznámte sa s tým, aké doklady od vás banka na refinancovanie požaduje. (V prípade Sberbank nie je potrebné dokladovať príjem ani predkladať nový znalecký posudok. Na preukázanie účelu stačí kópia starej úverovej zmluvy.)
 3. Predložte v pobočke všetky dokumenty a vypíšte žiadosť o úver.
 4. Po schválení úveru podpíšte s bankou úverovú zmluvu, záložnú zmluvu a podáte návrh na vklad záložného práva do katastra.
 5. Na kataster zanesiete návrh na vklad, záložné zmluvy, prípadne iné potrebné dokumenty (geometrický plán, stavebné povolenie, kúpna zmluva).
 6. Len čo kataster prevedie záložné právo na vašu nehnuteľnosť na banku, banka uvoľní peniaze a vy môžete čerpať úver.

OTP Banka

 • Klienti, ktorí majú záujem o refinancovanie svojho pôvodného úveru na bývanie, musia do pobočky priniesť pôvodnú úverovú zmluvu (vrátane prípadných dodatkov). Klient nemusí dokladovať príjem. Nie je potrebné dať vypracovať nový znalecký posudok v prípade, že pôvodný znalecký posudok nie je starší ako 12 mesiacov. Pri refinancovaní úveru podobne ako pri úveroch na bývanie OTP Banka neúčtuje poplatok za poskytnutie úveru.

mBank

 • Je potrebné, aby si klient podal žiadosť, táto žiadosť je bez poplatkov. Pri prenose hypotéky je možné akceptovať aj pôvodný znalecký posudok, na základe ktorého bol poskytnutý refinancovaný úver. Je teda potrebné, aby pôvodný znalecký posudok prešiel úverovým procesom inej banky a na jeho základe bol poskytnutý hypotekárny úver, iné typy znaleckého posudku akceptovateľné nie sú. Pôvodný znalecký posudok môže byť maximálne 48 mesiacov starý a musí ísť o štandardnú nehnuteľnosť.
 • Na refinancovanie a splatenie predtým poskytnutého úveru zabezpečeného tuzemskou nehnuteľnosťou je potrebné doložiť list vlastníctva k financovanej nehnuteľnosti nie starší ako 2 mesiace (ak nie je súčasťou znaleckého posudku alebo ak je znalecký posudok starší ako 2 mesiace), potvrdenie o nesplatenom zostatku a celkovej výške pohľadávky splácaného úveru vrátane súhlasu banky s výmazom záložného práva po splatení záväzku. Je potrebné uviesť aj číslo účtu určeného na splatenie úveru a fotokópiu úverovej zmluvy splácaného úveru.

Zdroj: banky

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #hypotéka #refinancovanie