Lacný úver na bývanie? Ak splníte podmienky

Jeden z najlacnejších úverov na financovanie zaobstarania nehnuteľnosti poskytuje fyzickým osobám Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). Od fondu možno za nízke úrokové sadzby od jedného eura získať úver sume viac ako 60 000 eur so splatnosťou až 40 rokov. Podmienky získania sú však prísne.

07.02.2014 06:30
hypotéka, úver, zmluva, advokát, notár Foto:
Ilustračné foto.
debata

Oproti minulému roku sa zmenili kritériá, zákon presne vymedzuje, kto môže o takúto výhodnú pôžičku požiadať. „Od roku 2014 je účinný nový zákon o ŠFRB, ktorý prináša niekoľko výrazných zmien. Žiadosť o podporu na obstaranie bytu si môžu podať manželia do veku 35 rokov. V prípade narodenia dieťaťa majú nárok na odpustenie 2 000 eur zo zostatku úveru,“ hovorí Rastislav Lackovič zo ŠFRB.

Potvrdzuje, že podmienky získania pôžičky sú presne limitované. „Žiadateľovi v zmysle zákona o ŠFRB platného od januára tohto roka možno poskytnúť podporu na obstaranie bytu, ak ide: o manželov, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, podmienku veku musí spĺňať každý z manželov, alebo manželov s dieťaťom vo veku najviac tri roky alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré si manželia osvojili,“ hovorí Lackovič. O úver podľa neho môže požiadať aj člen domácnosti, ktorej členom je aj osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok. Úver môže získať aj odchovanec, ktorý v deň podania žiadosti nepresiahne vek 35 rokov, alebo odchovanec s dieťaťom vo veku najviac tri roky alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré si odchovanec osvojil; v prípade manželov musí podmienku veku spĺňať každý z manželov.

Žiadateľ musí teda splniť prísne kritéria, na základe ktorých môže fond žiadosti vyhovieť. Zákon presne definuje, čo sa rozumie napríklad pod obstaraním bytu. Fond poskytuje úver na obstaranie bytu, ktorého maximálna podlahová plocha v bytovom alebo v polyfunkčnom dome neprevyšuje 80 m2. Do tejto plochy sa započítava aj podlahová plocha balkóna, lodžie a terasy. Pri podpore na obstaranie bytu v rodinnom dome výstavbou, podlahová plocha bytových a iných priestorov v rodinnom dome prislúchajúca k jednému bytu neprevyšuje 120 m2 a viac ako polovica z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie. Do podlahovej plochy bytu sa nezapočítava podlahová plocha balkónov, lodžie a terasy. Ak je súčasťou stavby rodinného domu garáž, do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha tohto priestoru do 25 m2.

Oproti minulému roku sa zmenili aj podmienky ručenia. Pre každý účel sú dané možnosti ručenia a za akých podmienok môže byť predmet záložného práva akceptovaný. „U fyzických osôb môže byť podľa nového zákona zabezpečením úveru iba nehnuteľnosť,“ upozorňuje Lackovič. Takisto sa zmenili náležitosti žiadosti a prílohy k nej.

Fond vedie evidenciu žiadostí podľa účelu podpory v poradí podľa prideleného poradového čísla, ktoré vygeneruje informačný systém fondu. Podľa tohto poradia posudzuje aj rozhoduje o priznaní predložených žiadostí. Fond spustil aj elektronický príjem žiadostí o podporu v záujme rovnosti šancí na získanie poradia pri posudzovaní žiadostí. Podpory zo ŠFRB sú posudzované podľa poradia ako sú na mestskom úrade zaznamenané prostredníctvom internetového portálu. V minulosti boli žiadosti posudzované v takom poradí ako boli doručené poštou do podateľne ŠFRB.

Ak teda patríte do skupiny, ktorá spĺňa prísne kritériá, začnite riešiť žiadosť čo najskôr. Fond vedie evidenciu žiadostí podľa účelu podpory v poradí podľa prideleného poradového čísla, ktoré vygeneruje informačný systém fondu. Podľa tohto poradia posudzuje aj rozhoduje o priznaní predložených žiadostí. Fond žiadosti prostredníctvom mestských úradov prijíma od 1. apríla do 31. októbra. Treba však myslieť na to, že k žiadosti je potrebné priložiť viacero príloh a potvrdení a ich obstaranie môže nejaký čas trvať.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Štátny fond rozvoja bývania
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy