Aké sú podmienky poskytnutia hypotéky pre mladých

Kto splní podmienky, získa úrokovú sadzbu zníženú o tri percentá.

27.04.2015 12:20
hypotéka, úver, zmluva, advokát, notár Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Slovenská sporiteľňa

 • Produkt: Hypotekárny úver pre mladých.
 • Minimálna výška úveru: 7 000 eur.
 • Minimálna doba splácania: 10 rokov.
 • Maximálna doba splácania: 30 rokov.
 • Možnosť fixácie úrokovej sadzby a úroková sadzba: pri ročnom fixe je úroková sadzba od 3 % ročne, pri 3-ročnom fixe od 2 % ročne, pri 5-ročnom fixe od 2,2 % ročne, pri 10-ročnom fixe od 2,9 % ročne.
 • Vek žiadateľa: 18 až 35 rokov.
 • Maximálny príjem žiadateľa: príjmom môže dosiahnuť maximálne 1,3-násobok priemeru hrubého príjmu v národnom hospodárstve.
 • Celková výška príspevku:
 • Doklady: záujemca o úver na stretnutí s poradcom uvedie, čo potrebuje financovať a banka mu nájde riešenie šité na mieru. Tiež sa dozvie všetky potrebné informácie o podmienkach poskytnutia úveru. Preukáže sa dokladmi totožnosti a predloží žiadosť o poskytnutie úveru. V žiadosti klient uvedie súhlas s overením údajov v Sociálnej poisťovni, pri niektorých typoch príjmov je však potrebné predložiť aj dodatočné doklady. Banka potom posúdi bonitu klienta a predloženého zabezpečenia. Na schválenie úveru je tiež potrebné predložiť doklady k nehnuteľnosti, ktorou bude úver zabezpečený. Znalecký posudok objedná aj zaplatí za klienta banka. Rovnako banka za klienta zaplatí vklad do katastra. Tým ušetrí minimálne 200 eur.
 • Ručenie: hypotéka je zabezpečená záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti. Táto nehnuteľnosť môže, ale nemusí byť vo vlastníctve žiadateľa o úver. Banka umožňuje založiť aj nehnuteľnosť iného vlastníka, napríklad rodičia dajú do zabezpečenia za úver detí svoj dom alebo byt.
 • Poplatky: v SLSP sa takýto poplatok nazýva spracovateľský. Pri refinančnom úvere ho banka vôbec neúčtuje, pri bežnej hypotéke jeho výška závisí od výšky úveru, začína sa od 199 eur, maximálna výška poplatku je 999 eur. Poplatok je rozrátaný do splátok úveru, takže pre klienta neznamená žiaden okamžitý výdavok.
 • Predčasné splatenie: každý klient, ktorý podpísal zmluvu o úvere a po uplynutí jedného roka od podpisu zmluvy chce vložiť mimoriadnu splátku, môže každý kalendárny rok vložiť mimoriadnu splátku 20 % zo zostatku istiny úveru úplne bez poplatku. Navyše, pri refixácii, teda keď sa končí doba fixácie úroku dohodnutého v banke, môže každý bez poplatku splatiť celý úver alebo vložiť akúkoľvek mimoriadnu splátku bez obmedzenia. Pri hypotekárnom úvere pre mladých môžu klienti počas prvých 5 rokov splatiť celý úver alebo jeho časť úplne bez poplatku. Po tomto období môžu urobiť mimoriadnu splátku až do výšky 20 % zostatku istiny úveru raz ročne bez poplatku. Pri refixácii (výročí) úrokovej sadzby navyše môže klient realizovať mimoriadnu splátku v akejkoľvek výške v zmysle zákona o bankách.

ČSOB

 • Produkt: Hypotéka pre mladých.
 • Minimálna výška úveru: 4 500 eur.
 • Minimálna doba splácania: 4 roky.
 • Maximálna doba splácania: 30 rokov.
 • Možnosť fixácie úrokovej sadzby: 3, 5, 10, 15 a 20 rokov.
 • Úroková sadzba: od 0,33 %, úroková sadzba sa znižuje o 3 % (2 % dotuje štát, 1 % banka).
 • Vek žiadateľa: 18 – 35 rokov
 • Maximálny príjem žiadateľa: priemerný príjem v predchádzajúcom roku nesmie presahovať stanovenú hranicu.
 • Celková výška príspevku: príspevok sa poskytuje na prvých 5 rokov splácania, najviac zo sumy 50 000 eur. Do posudzovania nároku na štátny príspevok sa nezapočítavajú diéty, výživné alebo štipendium doktoranda.
 • Doklady: nevyhnutné je potvrdenie o príjme žiadateľov od zamestnávateľa za predchádzajúci kalendárny rok a znalecký posudok, ďalšie doklady sa vyžadujú na základe účelu hypotéky.
 • Ručenie: ako ručenie akceptuje banka byt, rodinný dom (aj rozostavaný) a stavebný pozemok. Nehnuteľnosť môže byť aj nešpecifikovaná. Vybrať si nehnuteľnosť je potrebné do 6 mesiacov.
 • Poplatky: aktuálne prebieha kampaň na hypotéky, a preto sa poplatok za poskytnutie neplatí.
 • Predčasné splatenie: v prvých 5 rokoch je možné hypotéku pre mladých splatiť kedykoľvek bez poplatku, ak sa vyplatí v prvom až štvrtom roku, musí sa vrátiť príspevok od štátu, ktorý bol dovtedy klientovi poskytnutý.
 • Mimoriadne splátky: počas prvých 5 rokov je možnosť dávať mimoriadne splátky kedykoľvek bez poplatku.

OTP banka

 • Produkt: Hypotekárny úver pre mladých.
 • Minimálna výška: 3 500 eur.
 • Minimálna doba splácania: 4 roky.
 • Maximálna doba splácania: 30 rokov.
 • Možnosť fixácie úrokovej sadzby a úroková sadzba: výber dĺžky obdobia fixácie úrokovej sadzby na 1, 3, 5 alebo 10 rokov.
 • Vek žiadateľa: od 18 do 35 rokov.
 • Maximálny príjem žiadateľa: príjem nesmie presiahnuť 1,3-násobok priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve za predchádzajúci štvrťrok.
 • Celková výška príspevku: príspevok sa poskytuje na prvých 5 rokov splácania, najviac zo sumy 50 000 eur.
 • Doklady: preukázanie 2 dokladov totožnosti, príjmu, účelu a predmetu zabezpečenia.
 • Ručenie: zabezpečenie je realizované záložným právom na tuzemskú nehnuteľnosť – úver je možné čerpať už po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností.
 • Poplatky: aktuálna akcia: 100 % zľava z poplatku za poskytnutie úveru.
 • Predčasné splatenie: možnosť jednej predčasnej splátky ročne bez poplatku (v prípade, že výška predčasnej splátky nepresahuje 20 % zostatku k 1. 1. daného roku.

Prima banka

 • Produkt: Prima banka ponúka klientom, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky, Hypotéku pre mladých s fixáciou na 5 rokov a s úrokovou sadzbou 0,2 % p.a. pre každého (po zohľadnení 3 % príspevku od štátu a banky). V Prima banke získa každý klient rovnakú úrokovú sadzbu bez ohľadu na bonitu či výšku úveru. Žiadosť banka posúdi do 48 hodín. Hypotéku pre mladých možno v Prima banke čerpať už na základe návrhu na vklad záložného práva, čo znamená, že nie je potrebné čakať, kým prebehne zápis v katastri nehnuteľností.
 • Minimálna výška úveru: 5 000 eur.
 • Minimálna doba splácania: 11 rokov.
 • Maximálna doba splácania: 30 rokov.
 • Možnosť fixácie úrokovej sadzby: fixácia na 5 rokov.
 • Úroková sadzba: 0,2 % p. a. pre každého (po zohľadnení 3 % príspevku od štátu a banky).
 • Vek žiadateľa: od 18 do 35 rokov v čase podania žiadosti.
 • Maximálny príjem žiadateľa: 1,3-násobok priemernej mzdy, resp. celkový príjem všetkých žiadateľov nesmie prekročiť 1,3-násobok priemernej mzdy vynásobený počtom žiadateľov.
 • Celková výška príspevku: 3 %. Príspevok pre mladých v podobe úrokovej sadzby nižšej o 3 % ročne sa v zmysle zákona poskytuje na prvých 5 rokov splácania a najviac zo sumy 50-tisíc eur. Prima banka uplatňuje príspevok banky vo výške 1 % na celú výšku úveru, teda aj nad sumu 50 000 eur.
 • Doklady: potrebné je vydokladovať dostatočný príjem na splácanie poskytnutého úveru, doklady na zabezpečenie a účel úveru, pričom ocenenie je vo vybraných lokalitách možné aj prostredníctvom ceny určenej bankou a vtedy klient nepredkladá nič.
 • Ručenie: klient ručí nehnuteľnosťou, na ktorú si berie úver, alebo inou nehnuteľnosťou na území Slovenska. Ak je hodnota jeho kupovanej nehnuteľnosti nedostatočná, odporúčame klientom úver dozabezpečiť ďalšou nehnuteľnosťou.
 • Poplatky: klienti, ktorí budú splácať Hypotéku pre mladých z Osobného účtu v Prima banke, neplatia poplatok za poskytnutie hypotéky. Inak je štandardný poplatok za poskytnutie hypotéky vo výške 1 % z objemu úveru, min. 300 eur.
 • Predčasné splatenie: predčasné splatenie Hypotéky pre mladých alebo jej časti poskytujeme bezplatne pri výročí fixácie, teda v súvislosti so zmenou úrokovej sadzby. Mimo tohto obdobia je poplatok 5 % z predčasne splatenej sumy úveru, min. 300 eur. Počas obdobia poberania štátneho príspevku (prvých 5 rokov splácania) má klient možnosť vykonať mimoriadne splátky aj celý úver splatiť bez obmedzenia a bez poplatku. Ak by klient Hypotéku pre mladých splatil skôr ako za prvé 4 roky splácania, má zákonnú povinnosť vrátiť poskytnutý štátny príspevok.
 • Mimoriadne splátky: mimoriadne splátky môže klient urobiť kedykoľvek bez poplatku, počas prvých 5 rokov splácania.

Sberbank

 • Produkt: Hypotéka pre mladých so štátnym príspevkom.
 • Minimálna výška úveru: 3 500 eur.
 • Minimálna doba splácania: 4 roky.
 • Maximálna doba splácania: 30 rokov.
 • Možnosť fixácie úrokovej sadzby a úroková sadzba: fixáciu úrokovej sadzby aktuálne ponúkame na 1, 3 alebo 5 rokov. Úroková sadzba po odpočítaní úrokovej dotácie od štátu (2 %) a banky (1 %) je od 0,39 % p.a.
 • Vek žiadateľa: žiadateľ musí mať maximálne do 35 rokov v deň podania žiadosti.
 • Maximálny príjem žiadateľa: priemerný mesačný príjem žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mzdy v hospodárstve za určité obdobie. Táto hranica sa mení každý štvrťrok tak, ako Štatistický úrad zverejňuje novšie dáta k výške priemernej mzdy. Pre aktuálne obdobie – od apríla do konca júna – platí, že maximálna hranica hrubého príjmu žiadateľa za rok 2014 nesmie presiahnuť 1 193,4 eura.
 • Celková výška príspevku: bonifikácia úrokovej sadzby platí podľa podmienok stanovených zákonom na prvých 5 rokov splácania.
 • Doklady: totožnosť: občiansky preukaz, prípadne občiansky preukaz spolužiadateľa. Príjem: ak má žiadateľ príjem zo závislej činnosti, tak ho iba vyplní v žiadosti a nemusí nosiť žiadne potvrdenia, banka si príjem overí v registri Sociálnej poisťovne. Ak má príjem z podnikania, tak predloží originál potvrdenia o výške daňovej povinnosti, kópiu daňového priznania a výpis z podnikateľského účtu. Účel: kúpna zmluva, právoplatné stavebné povolenie, zmluva o dielo a podobne. Zabezpečenie: znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti.
 • Ručenie: keďže ide o účelový zabezpečený úver, ručí sa zaň zabezpečením, teda kupovanou nehnuteľnosťou.
 • Poplatky: tento úver ponúkame bez poplatku za poskytnutie.
 • Predčasné splatenie: žiadateľ má možnosť predčasného splatenie úveru bez poplatku či možnosť odkladu splátok istiny. Ak pri hypotéke pre mladých dôjde k predčasnému splateniu úveru pred uplynutím štyroch rokov od poskytnutia úveru, je poberateľ povinný vrátiť štátny príspevok.
 • Mimoriadne splátky: mimoriadne splátky odporúčame klientom uhrádzať tak, aby sa vyhli poplatkom. Majú dve možnosti: urobia mimoriadnu splátku v čase zmeny fixácie úrokovej sadzby bez poplatku je zároveň aj 1 x mimoriadna splátka ročne až do výšky 20 % zo zostávajúcej istiny. Samozrejme, mimoriadne splátky je možné robiť kedykoľvek. Ak ich klient urobí mimo možností spomínaných vyššie, zaplatí poplatok 4 % z predčasne splatenej istiny.

Tatra banka

 • Produkt: Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých.
 • Minimálna výška úveru: 8000 eur.
 • Minimálna doba splácania: 4 roky.
 • Maximálna doba splácania: 30 rokov.
 • Možnosť fixácie úrokovej sadzby a úroková sadzba: fixácia na 1 rok od 1,15 % ročne, fixácia na 2 roky od 0,05 % ročne, fixácia na 3 roky od 0,05 % ročne, fixácia na 5 rokov od 0,05 % ročne pod odpočítaní príspevku.
 • Vek žiadateľa: od 18 do 35 rokov (max. v deň 35. narodenín).
 • Maximálny príjem žiadateľa: hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok (rok 2014), maximálne vo výške 1 193,40 eura.
 • Celková výška príspevku: poskytuje sa na 5 rokov do 50 000 eur.
 • Doklady: väčšinou ide o doklady týkajúce sa osôb vstupujúcich do úverového vzťahu, ako sú doklady totožnosti, prípadne doklady k čistému príjmu, ak sú bankou požadované, a doklady k hrubému príjmu. Okrem toho klienti predkladajú doklady k účelu úveru a zakladanej nehnuteľnosti.
 • Ručenie: úver je zabezpečený nehnuteľnosťou určenou na bývanie, ktorá sa nachádza na území SR.
 • Poplatky: 0,80 % z výšky poskytnutého úveru, min. 250 eur, max. 950 eur + 100 eur ohodnotenie bytu/jedna nehnuteľnosť.
 • Predčasné splatenie: klienti môžu požiadať o predčasné splatenie úveru, pričom pri požiadaní o predčasné splatenie úveru v čase refixácie úrokovej sadzby klienti neplatia žiadny poplatok súvisiaci s touto zmenou. Navyše, pri hypotéke so štátnym príspevkom, ak klienti požiadajú o predčasné splatenie počas prvých 5 rokov jeho trvania, neplatia poplatok ani v čase, keď o predčasné splatenie požiadajú mimo fixácie úrokovej sadzby. V tomto prípade je potrebné mať ešte na pamäti, aby bola dodržaná minimálna lehota existencie úveru 4 roky, v opačnom prípade musí klient vrátiť celú výšku poskytnutého štátneho príspevku.
 • Mimoriadne splátky: klienti môžu požiadať o mimoriadne splátky, pričom v čase refixácie úrokovej sadzby klienti neplatia žiadny poplatok súvisiaci s mimoriadnou splátkou. Navyše, pri hypotéke s príspevkom, ak klienti požiadajú o mimoriadnu splátku počas prvých 5 rokov jeho trvania, neplatia poplatok ani v čase, keď o ňu požiadajú mimo fixácie úrokovej sadzby.

Unicredit Bank

 • Produkt: Hypoúver Invest.
 • Minimálna výška 5 000 eur.
 • Minimálna doba splácania: 4 roky.
 • Maximálna doba splácania: 30 rokov.
 • Možnosť fixácie úrokovej sadzby: 1, 3,5 až 10 rokov.
 • Úroková sadzba: v súčasnosti je tak možné získať Hypotéku pre mladých s ú.s. už vo výške 0,10 % p.a. (po odpočítaní štátneho príspevku a bonifikácii banky vo výške 3 %).
  • Vek žiadateľa: tento produkt je určený žiadateľom, ktorých vek ku dňu podania žiadosti nepresiahne hranicu 35 rokov.
 • Maximálny príjem žiadateľa: príjem za predchádzajúci kalendárny rok žiadateľov mohol dosiahnuť maximálne 1,3 násobok priemernej hrubej mzdy vyhlásenej Štatistickým úradom a plánujú kupovať, stavať alebo rekonštruovať byt či rodinný dom. Pri dvojiciach sa hranica zdvojnásobí.
 • Celková výška príspevku: príspevok pre mladých sa poskytuje na prvých 5 rokov splácania, najviac zo sumy 50 000 eur.
 • Doklady: klient predkladá doklady súvisiace s preukázaním príjmu, doklady preukazujúce účel úveru a doklady súvisiace so zakladanou nehnuteľnosťou. Zamestnané osoby predkladajú výpis z účtu, na ktorý majú zasielaný príjem poukazovaný. Potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa žiadateľ predkladá len v prípade, ak je zamestnaný u existujúceho zamestnávateľa kratšie ako 1 rok a príjem nie je poukazovaný na účet v tej banke, od ktorej žiada klient o úver. Podnikatelia predkladajú daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie z daňového úradu o vyrovnaných záväzkoch a tiež výpisy z podnikateľského účtu za posledné obdobie 2 mesiace. Okrem dokladov súvisiacich s preukázaním príjmu klient predkladá aj doklady, ktoré preukazujú účel úveru – kúpna zmluva, resp. jej návrh, v prípade výstavby nehnuteľnosti ide o stavebné povolenie a rozpočet stavby. Medzi doklady k nehnuteľnosti, ktorú klient bude zakladať, patrí výpis z listu vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, zmluva, ktorou súčasný vlastník nehnuteľnosť nadobudol, doklad preukazujúci vek stavby. Na základe týchto dokumentov je možné vypracovať znalecký posudok na nehnuteľnosť. V UniCredit Bank je možné objednať znalecký posudok priamo v banke.
 • Ručenie: v zmysle platnej legislatívy je hypotekárny úver dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou pri jeho poskytnutí je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Táto nehnuteľnosť musí byť celoročne obývateľná a nachádzať sa na území Slovenskej republiky.
 • Poplatky: v zmysle aktuálneho cenníka platí klient poplatok za poskytnutie úveru 0,90 % z výšky úveru.
 • Predčasné splatenie: v prvých 5 rokoch od poskytnutia úveru môže klient hypotekárny úver pre mladých splatiť mimoriadnou splátkou kedykoľvek a bez poplatku. V prípade, že splatí hypotéku v prvých 4 rokoch, je povinný vrátiť štátny príspevok a bonifikáciu k úrokovej sadzbe od banky. Po uplynutí 5 rokov môže využiť mimoriadnu splátku 20 % bez poplatku raz ročne a predčasné splatenie bez poplatku pri ukončení obdobia fixácie úrokovej sadzby.
 • Mimoriadne splátky: v prvých 5 rokoch od poskytnutia úveru môže klient hypotekárny úver pre mladých splácať aj mimoriadnymi splátkami kedykoľvek a bez poplatku. Po uplynutí 5 rokov môže využiť mimoriadnu splátku 20 % bez poplatku raz ročne a predčasné splatenie bez poplatku pri ukončení obdobia fixácie úrokovej sadzby.

VÚB

 • Produkt: Flexihypotéka so štátnym príspevkom pre mladých.
 • Minimálna výška úveru: 6 600 eur.
 • Minimálna doba splácania: 4 roky.
 • Maximálna doba splácania: 30 rokov.
 • Možnosť fixácie úrokovej sadzby a úroková sadzba: 3-ročná fixácia – od 2,9 % p.a. pričom 1 % úrokové zvýhodnenie poskytované bankou je uplatnené automaticky v zmluve, teda klient sa dostane na sadzbu 1,9 % a príspevok 2 % poskytované štátom sa zobrazí v splátkovom kalendári v podobe zníženej splátky, 5-ročná fixácia – od 3,1 % p.a. a zvyšok platí ako pri trojročnom fixovaní.
 • Vek žiadateľa: vek od 18 do 35 rokov vrátane, platí pre všetkých účastníkov úverového vzťahu.
 • Maximálny príjem žiadateľa: priemerný hrubý mesačný príjem za predchádzajúci rok nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zverejňovanej Štatistickým úradom na štvrťročnej báze.
 • Celková výška príspevku: maximálny limit úveru so štátnym príspevkom sa vzťahuje na výšku 50 000 eur na prvých päť rokov splácania.
 • Doklady: k úveru je potrebné predložiť: doklady totožnosti, potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok na posúdenie splnenia podmienok pre priznanie príspevku, znalecký posudok a kúpnu zmluvu alebo zmluvu o budúcej kúpnej zmluve Najneskôr k čerpaniu úveru je následne potrebné predložiť aj poistnú zmluvu k zakladanej nehnuteľnosti (poistenie môžete uzavrieť aj ako súčasť úveru priamo v banke).
 • Ručenie: na poskytnutie hypotéky je potrebné zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti – môže byť identická s kupovanou alebo môže to byť aj akákoľvek iná nehnuteľnosť.
 • Poplatky: poplatok za poskytnutie hypotekárneho úveru, aktuálne v prípade, že klient investuje do zelených technológií alebo prinesie elektronický znalecký posudok, môže získať 100 % zľavu z poplatku. S vybavením hypotéky sú spojené aj ďalšie poplatky týkajúce sa ocenenia nehnuteľnosti a poplatky na katastri. VÚB banka do konca apríla 2015 ponúka klientom preplatenie týchto nákladov až do výšky 215 eur.
 • Predčasné splatenie: bez obmedzenia počas poberania štátneho príspevku pre mladých, potom 5 % z výšky mimoriadnej splátky, minimálne 166 eur.
 • Mimoriadne splátky: klienti s nárokom na štátny príspevok môžu robiť mimoriadne splátky v akejkoľvek výške kedykoľvek bez poplatku, a to po dobu trvania štátneho príspevku, teda prvých 5 rokov. Navyše v zmysle platnej legislatívy má klient možnosť realizovať splátky v akejkoľvek výške alebo splatiť celú hypotéku bezplatne ku dňu výročia fixácie. Navyše vo VÚB banke môžu klienti realizovať raz ročne bezplatné mimoriadne splátky až do výšky 20 % z pôvodne poskytnutého úveru.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #hypotéka pre mladých
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy