Záznam v úverom registri vám môže pokaziť hypotéku

29.05.2017 12:14
hypotéka, úver, zmluva, advokát, notár
Ilustračné foto. Autor:

Od marca sa výrazne sprísnili podmienky pre získanie hypotéky. Ak uvažujete nad hypotékou, problém so získaním môžete mať nielen kvôli príjmu, ale aj kvôli prípadnému negatívnemu záznamu v úverovom registri. Aby ste sa vyhli zbytočným komplikáciám a ak máte pochybnosti o svojej platobnej minulosti, je dobré vopred si register preveriť.

Úroky na hypotéke sú na Slovensku rekordne nízke, žiadostí o úver je rekordne veľa. Keďže ponuky sú približne rovnaké, snažia sa banky upútať aspoň sezónnymi kampaňami s rôznymi ponukami. Niekde vám preplatia kataster (poplatok za záložné zmluvy), pri refinancovaní dokonca niektoré zaplatia pokutu za predčasné splatenie hypotéky v predchádzajúcej banke. Toto sú informácie, ktoré na vás „hovoria“ z každého inzerátu a televíznej reklamy. Menej sa už hovorí o tom, ako si vás v banke preverujú, kým vám poskytnú alebo zamietnu úver.

Akonáhle podpíšete žiadosť o úver a doložíte všetky papiere, začína sa proces schvaľovania. Podpisom žiadosti o úver, banke udeľujete súhlas, aby si vás „preverila“ – okrem iných inštitúcii, aj v úverovom registri. Najdôležitejšie registre, z ktorých banky čerpajú sú Spoločný register bankových informácii SRBI a Nebankový register klientskych informácii NRKI. Registre fungujú samostatne a nemôžu sa spojiť, keďže sa riadia inými legislatívnymi normami.

Žiadosť o úver treba odvolať

Ak ste v snahe získať čo najlepší úrok podpísali žiadosť o úver vo viacerých bankách, do úverového registra nahliadne každá z nich. Každým nahliadnutím vznikne záznam, že ste v procese žiadosti o úver. Keď vám úver schvália, stav záznamu sa zmení zo žiadosti na schválený. Netreba však zabúdať na ostatné banky, v ktorých úver čerpať nebudete. Preto je dobré písomne ich informovať, že svoju žiadosť o úver odvolávate. Banka žiadosť o odvolanie doručí registru, kde sa záznam zmení zo žiadosti na odvolaný. Ak tak neurobíte, bude to v registri vyzerať, že o úver stále žiadate vo viacerých bankách. Dokonca sa stali prípady, že sa stav záznamu zmenil na neschválený. A to už vám do budúcna môže spôsobiť problémy. Údaje v úverovom registri sa aktualizujú raz mesačne. Všetky údaje sa v registri uchovávajú počas celej doby platnosti záznamu a ešte 5 rokov po jeho ukončení.

Zlou správou je, že hypotéku vám môže skomplikovať a predražiť aj pár dní omeškania pri splátke pôžičky za pár eur. Tu je príklad z praxe: „Mám klientku, ktorá sa viac ako 5 rokov zodpovedne pripravovala na čerpanie hypotéky sporením. Približne dva mesiace pred žiadosťou o hypotéku sa jej pokazil telefón. Nechcela minúť 270 eur z finančnej rezervy, rozhodla sa preto telefón splácať operátorovi po 9 eur mesačne. V skutočnosti u operátora podpísala zmluvu s inou spoločnosťou, čo si nevšimla. Zhodou okolností zaplatila splátku dva dni po splatnosti, za čo dostala negatívny záznam v úverovom registri. Hypotéku jej síce nezamietli, ale navýšili jej úrok o 1 % (2,49 % namiesto 1,49 %). Dvojdňové omeškanie 9-eurovej splátky ju stálo kopec peňazí na vyššom úroku. Aj keď išla telefón jednorazovo vyplatiť, banka jej už úrok neznížila,“ vraví finančná sprostredkovateľka OVB Allfinanz Slovensko Denisa Kosztanková. Tento príklad ukazuje, že si treba dať pozor, aby ste pri žiadnom bankovom či nebankovom úvere nemeškali so splátkou ani deň. A takisto si vždy prečítajte každú zmluvu, ktorú podpisujete.

O výpis môžete požiadať

Keďže bankový a nebankový register fungujú samostatne, musíte o výpis požiadať v každom zvlášť. Výpis je podrobný a obsahuje historické aj aktuálne údaje:

  • zostatky a výšky splátok na úveroch, pôžičkách, splátkových kalendároch, kreditných kartách aj povolenom prečerpaní na bežných účtoch
  • históriu žiadostí o úver
  • úvery, kde ste dlžníkom/spolu­dlžníkom resp. ručiteľom

Predmetný výpis vám príde buď poštou, alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne na adrese klientskeho centra. Poplatok je pre oba registre rovnaký.

Papierový výpis do 30 dní stojí 4 eurá. Za expresné vybavenie (do 5 dní) zaplatíte 14 eur (bez poštovného).

Elektronický výpis si vyžaduje predchádzajúcu registráciu a podpis zmlúv.

Druhou možnosťou je takzvaný spotrebiteľský výpis. Podľa zákona č. 129/2010 Z. z. je to výpis informácií o fyzických osobách a fyzických osobách podnikateľoch, ktorý obsahuje zákonom stanovené údaje. Oproti klasickému úverovému výpisu obsahuje podstatne menej údajov. Raz ročne ho môžete získať bez poplatku, inak je cena osem eur (bez poštovného). Klasický úverový výpis, žiadaný elektronicky, vás vyjde na 10 eur (bez poštovného).

Ak vo výpise nájdete chybný záznam, môžete príslušný úverový register požiadať o opravu. Register následne vašu žiadosť, postúpi dotknutej banke alebo finančnej inštitúcii. Príslušná inštitúcia, ak nie je stanovené inak, má 30 dní na to, aby vás vyrozumela. Ak tak v danom časovom horizonte neurobí, pre register platí, ako by bola žiadosť vybavená kladne. Žiadny negatívny záznam v registri by ste nemali podceniť: pri ďalšej žiadosti o úver vám banka môže navýšiť, prípadne až odmietnuť poskytnúť úver.

Do registra sa môžete dostať aj ako spoludlžník alebo ručiteľ

V úverovom registri sa môžete ocitnúť aj vtedy, ak ste spoludlžníkom alebo ručiteľom. Pokiaľ žiadate vo dvojici o úver a nie ste manželia, môžete si status vybrať. Spoludlžník je rovnako zodpovedný za splatenie dlhu, keďže väčšinou s dlžníkom splácajú spoločný majetok. Ak sa vyskytne odôvodnený prípad, banka môže vyzvať hociktorého z nich, aby dlh uhradil.

Naproti tomu, ručiteľ musí dlh dlžníka uhradiť až vtedy, keď dlžník a spoludlžník prestali splácať. Problémom však je, že ručiteľ ručí za nesplatenú čiastku celým svojim majetkom, kým spoludlžník ručí len istým majetkom, určeným záložnou zmluvou. Ak podpisujete úverovú zmluvu, vždy si dobre zvážte riziká ručenia.

Autorka je finančná analytička spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko.

#úverový register
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku