Mladomanželskú pôžičku možno získať od štátu

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) ponúka pre fyzické osoby výhodné úvery na rekonštrukciu alebo kúpu bývania. Od 1. júla zavádza špeciálnu pôžičku pre mladomanželov.

10.07.2019 06:00
peniaze, hypotéka Foto:
Ilustračné foto.
debata

Nie každá mladá rodina alebo mladý manželský pár je natoľko solventný, aby si mohol dovoliť obstarať nové bývanie. Novela zákona o ŠFRB prináša preto výraznú podporu práve pre takéto fyzické osoby. O pôžičku môžu požiadať manželia do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac dvanásť mesiacov pred podaním žiadosti. Novinkou je, že žiadať o podporu možno aj na obstaranie staršieho bytu v bytovom alebo rodinnom dome. Financovať možno teda už aj kúpu bytu staršieho ako tri roky, čo doteraz nebolo pri úveroch od ŠFRB možné.

„Obstaranie staršieho bytu môže byť riešením pre mladomanželov a súčasne môže podporiť rozvoj vo vidieckych lokalitách. Tento úver bude poskytnutý za štandardných podmienok, ako je v prípade manželov, no s tým zvýhodnením, že prvých 15-tisíc eur možno poskytnúť s výhodnejšou úrokovou sadzbou. „Na základe zmeny zákona mladomanželia budú môcť dostať úver vo výške 15-tisíc eur na pätnásť rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %, fixovanou počas celej doby úveru,“ povedala poslankyňa Irén Sárközy. Pri narodení dieťaťa je možné odpustiť dvetisíc eur z výšky istiny úveru. Odpustiť takto možno maximálne šesťtisíc eur a platí to aj o osvojených deťoch.

Takzvaná mladomanželská pôžička predstavuje pre žiadateľa oproti komerčným úverom zvýhodnenú úrokovú sadzbu 1 %, fixovanú po celý čas splatnosti úveru. Táto sa však vzťahuje len na prvých 15 000 eur z úveru, zvyšná suma má vyšší úrok. Splatnosť pôžičky je maximálne 15 rokov. Za úver žiadateľ ručí založenou nehnuteľnosťou, vyžaduje sa poistenie proti živelným pohromám.

Záujemcovia o takúto pôžičku musia splniť niekoľko podmienok. Vek žiadateľa musí byť minimálne 18 rokov a musí mať trvalý pobyt na území Slovenska. Vek oboch manželov nesmie v deň podania žiadosti presiahnuť 35 rokov. Takisto ako pri iných úveroch posudzujú sa príjmy žiadateľov. Platí, že maximálny spoločný príjem manželov je 2,6-násobok priemernej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok. Zároveň musia preukázať schopnosť splácať úver. Manželia nesmú mať nedoplatky na sociálnom poistení, zdravotnom poistení alebo daniach.

O mladomanželskú pôžičku treba požiadať do roku od uzavretia manželstva. V roku 2019 fond prijíma žiadosti od 1. júla do 31. októbra 2019. Na budúci rok sa lehota predĺži a záujemcovia môžu žiadosti predkladať už od 1. apríla. Termín ukončenia prijímania žiadostí bude rovnako ako tento rok 31. októbra. To, či úver manželia aj skutočne dostanú, závisí od množstva fondom vyčlenených finančných prostriedkov na daný účel a od celkového počtu žiadateľov. Platí teda, že čím skôr žiadosť pošlete, tým je reálnejšie, že pôžičku získate. Počítať však treba s náročnejším procesom, než na aký sme zvyknutí pri hypotékach alebo spotrebiteľských úveroch.

Čo potrebujete vedieť o mladomanželskej pôžičke

Kto môže požiadať o podporu?

Manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov (podmienku veku musí spĺňať každý z manželov), ak uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti. Žiadosť je možné podať do roka od uzatvorenia manželstva.

Na aký účel môže ŠFRB poskytnúť peniaze?

Výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome.

 • Kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome (do 3 rokov od kolaudácie).
 • Kúpa staršieho bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome (staršieho ako 3 roky od kolaudácie).
 • Stavebná úprava bytu v bytovom dome, rodinnom dome pre byty, ktoré boli dané do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti.
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
hypotéka, rodina, mladomanželská pôžička Ilustračné foto.

Na čo môžu byť poskytnuté financie pri stavebnej úprave bytu?

Na úhradu nákladov na rekonštrukciu bytu, súčasťou ktorých môže byť výmena rozvodov v byte, výmena bytového jadra, zariaďovacie predmety v kúpeľni, výmena okien, úprava stien, podláh, zabudovaná kuchynská linka vrátane zabudovaných spotrebičov a iné stavebné výrobky a zariadenia, ktoré sú pevne zabudované do stavby a zabezpečujú základnú funkciu bývania.

Aká môže byť podlahová plocha bytu, ktorý chcú žiadatelia kúpiť alebo stavať?

Podlahová plocha bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome nemôže prevýšiť 80 m2. Je súčtom plochy obytných miestností, príslušenstva bytu a plochy balkónov a terás.

Podlahová plocha bytu v rodinnom dome nesmie prevýšiť 120 m2 a viac ako polovica z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie. Do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha balkóna, lodžie a terasy. Ak je súčasťou rodinného domu garáž, do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha tohto priestoru do 25 m2.

Aký príjem môžu mať žiadatelia mladomanželia?

 • Maximálny príjem: Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa), za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 4-násobok životného minima na jeho domácnosť.
 • Minimálny príjem: Priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok ? 1,3 násobok životného minima domácnosti ? záväzky ? výška mesačnej splátky požadovaného úveru.
 • Životné minimum platné od 1. 7. 2019: pre dvojčlennú domácnosť (dve plnoleté osoby) 353,26 eura

Čím sa ručí za úver?

Nehnuteľnosťou – hodnota zakladanej nehnuteľnosti musí dosiahnuť minimálne 1,3 násobok požadovaného úveru.

Aká je výška poskytovanej podpory a za akých podmienok?

a) Výstavba bytu (v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome)

Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000 eur na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
kalkulačka, peniaze, eurá, hypotéka, účty, splátka Ilustračné foto.

b) Kúpa bytu do troch rokov od kolaudácie (v bytovom dome, polyfunkčnom dome)

Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000 eur na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

c) Kúpa bytu, ktorý je starší ako tri roky od kolaudácie (v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome)

Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 50 000 eur na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

d) Stavebná úprava bytu (v bytovom dome, rodinnom dome)

Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 30 000 eur na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

Aké ďalšie úľavy ponúka ŠFRB pri poskytovaní úveru?

Mladomanželom, ktorým bola poskytnutá podpora, je možné počas trvania zmluvného vzťahu na základe požiadania odpustiť pri narodení dieťaťa 2000,– €. V prípade, že bol úver poskytnutý na obstaranie staršieho bytu ako tri roky alebo na stavebnú úpravu bytu suma odpustenej časti úveru nesmie presiahnuť 6 000 eur.

Aký je termín podania žiadosti?

1. 7. – 31. 10. 2019

1.4. – 31. 10. príslušného kalendárneho roka od roku 2020.

Aký je postup pri podaní žiadosti?

Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby. Po overení pracovník MÚ do 10 dní zaregistruje žiadosť do elektronického príjmu žiadostí a odošle žiadosť na ŠFRB. ŠFRB žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

Prehľad poskytovaných podpôr pre mladomanželov od ŠFRB
Účel podpory Lehota splatnosti Maximálny limit Úroková sadzba Mesačná splátka
Výstavba bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome 15,20 75 000 1 % ,2 % 89,77 eura, 303,53 eura
Výstavba bytu v rodinnom dome 15,20 75 000 1 %, 2 % 89,77 eura, 303,53 eura
Kúpa bytu v bytovom alebo v polyfunkčnom dome (do 3 rokov od kolaudácie) 15,20 75 000 1 %, 2 % 89,77 eura, 303,53 eura
Kúpa staršieho bytu v bytovom, polyfunkčnom, rodinnom dome (staršieho ako 3 roky od kolaudácie) 15,20 50 000 1 %, 2 % 89,77 eura, 177,06 eura
Stavebná úprava bytu v bytovom, rodinnom dome 15,20 30 000 1 %, 2 % 89,77 eura, 75,88 eura
Vysvetlivky*časť úveru do 15 000 eur s lehotou splatnosti max. 15 rokov a ročnou úrokovou sadzbou 1 %, *časť úveru nad 15 000 eur s lehotou splatnosti max. 20 rokov a ročnou úrokovou sadzbou 2 %

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #hypotéka #mladomanželská pôžička