Potrebujete odložiť splátky úveru: Ako sa viete s bankou dohodnúť?

Klienti bánk - občania, živnostníci, ale aj malé podniky budú môcť počas pandémie požiadať o odklad splátok úverov na maximálne deväť mesiacov.

14.04.2020 01:00
žena, papier, čítanie Foto:
Odklad splátok nie je jediná možnosť, ako riešiť túto situáciu. Vyskúšať môžete aj požiadať banku o zníženie úrokovej sadzby.
debata (1)

Splácanie úverov sa zmení. Štát a banky sa dohodli, že pomôžu ľuďom, podnikateľom a firmám postihnutým následkami krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu a umožnia im odložiť si splátky úverov a hypoték. Nové pravidlá prinesú možnosť úplného odkladu splátok existujúcich úverov a pre podnikateľov a firmy aj možnosti získania nových úverov. Zákon schválila vláda a prejsť by mal urýchlene aj schvaľovaním v parlamente.

V prípade, ak máte už teraz problém so splácaním úveru či hypotéky, skúste sa na posunutí splátky dohodnúť s bankou ešte pred účinnosťou pripravovaného zákona. Banky sa dokážu na odklade splátok dohodnúť aj v súčasnosti, najviac tak robia na pol roka. Odklady podľa navrhovaného zákona by mali byť výhodnejšie ako tie súčasné, dlžníkovi nehrozí zápis do registra neplatičov.

Video
O všetkých úskaliach a podmienkach odkladu splátok úverov hovoríme s Marošom Ovčarikom (Finančný kompas.)

Vláda sa ešte minulý týždeň v piatok dohodla so Slovenskou bankovou asociáciou na zmenách pri splácaní úverov. Snažia sa tak vyhovieť požiadavkám zo strany klientov bánk, ktorí sa kvôli mimoriadnej situácii dostali do zložitej životnej situácie a nemôžu splácať úvery. "Podľa našich odhadov, pri optimistickom scenári bude pomoc s úvermi potrebovať viac ako 100-tisíc rodín a niekoľkotisíc firiem. Ak by kríza trvala dlho, môže to byť aj niekoľkonásobne väčšie číslo. Bankový sektor je však jeden z najstabilnejších v Európe a situáciu zvládne. Chcem byť optimista a som presvedčený, že keď budú politici, kľúčové inštitúcie, banky, ľudia na Slovensku spolupracovať, tak máme na to, aby sme prekonali koronakrízu,“ vraví Peter Krutil, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

"Návrh prináša možnosť bezodplatného odloženia splátok až o deväť mesiacov. Banky tak budú povinné na základe žiadosti klienta odložiť splácanie jeho úveru. Podmienkou odloženia splátok z dôvodu pandémie je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa,“ uvádza ministerstvo financií.

Možnosť odloženia splátok môžu využiť fyzické osoby, živnostníci a malé a stredné podniky, ktoré majú do 250 zamestnancov. O odklad nemusí požiadať len dlžník. Zákona počíta s tým, aby o odklad mohol požiadať aj prípadný spoludlžník.

Banka ale nemusí vyhovieť každému žiadateľovi. Žiadateľ musí splniť stanovené podmienky, teda nesmie mať omeškanie viac ako 30 dní k dátumu podania žiadosti. Nesmie mať v omeškaní alebo zlyhané ani iné svoje úvery. Odklad splátok bude možný až na 9 mesiacov. Odklad splácania úveru sa vzťahuje na spotrebné úvery a hypotéky, nevzťahuje sa na úvery poskytnuté formou povoleného prečerpania, alebo na kreditnú kartu.

Ak žiadosť splní podmienky určené zákonom, je poskytovateľ úveru, teda banka, povinná umožniť odklad splátok a informovať o tom dlžníka. V opačnom prípade vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti. Žiadosť je podľa ministerstva financií možné podať písomne alebo elektronicky. Jej vzor je definovaný v zákone a banky ho budú mať zverejnený na svojich web stránkach. Dlžníci teda majú k dispozícii viacero možností podania žiadosti.

Povolenie odkladu považuje za zmenu spotrebiteľskej zmluvy a dlžník sa nedostáva do omeškania s odloženými splátkami a podľa tohto zákona sa odklad nesmie považovať za omeškanie splátky úveru vo vzťahu k úverovému registru. Banky tak budú do registra zasielať informáciu, že klient bol riešený, nebude to mať negatívny dosah na možnosť čerpať úver po skončení odkladu splátok.

Banky musia zároveň klienta informovať o všetkých podmienkach pri odklade splátok. Ide o údaje o úročení úveru počas obdobia odkladu splátok, o výške úrokov či informácie o postupe po skončení odkladu. Zároveň mu poskytne informácie o tom, že dlžník môže začať splácať úver aj počas odkladu splátok a o tom, čo nastane po uplynutí odkladu splátok. Veriteľ, teda banka, zahrnie do informácií aj ďalšie skutočnosti súvisiace s odkladom splátok, ktoré majú vplyv na celkové náklady spojené s úverom. Cieľom je, aby si dlžník nemyslel, že s dokladom splátok nie sú spojené žiadne povinnosti, resp. že odklad splátok znamená ich odpustenie. Tieto informácie sú doručované písomne, alebo elektronicky.

Odklad splátok pre podnikateľov a firmy bude možný až na 9 mesiacov v prípade splnenia podmienok. Odklad splátok lízingov bude fungovať na princípe „3+3“. Firma či podnikateľ dostane najprv odklad na 3 mesiace, v prípade potreby požiada o odklad na ďalšie 3 mesiace. Odklad získajú bez dodatočného zabezpečenia a dodatočných podmienok. Počas odkladu sa zostatok úveru naďalej úročí. Aj v prípade podnikateľov a firmy to nebude mať vplyv na možnosť čerpať úver po skončení odkladu splátok.

Odklad splátok nie je jediná možnosť, ako riešiť túto situáciu. Vyskúšať môžete aj požiadať banku o zníženie úrokovej sadzby. "Ak bude banka ochotná upraviť vám parametre vášho úveru, môžete dosiahnuť zníženie splátky bez väčších komplikácií. Pokiaľ by ste sa však so svojou bankou nedohodli, namiesto odkladu splátok môžete využiť aj refinancovanie hypotéky, a to aj v prípade, ak sa práve nekončí fixácia vášho úroku. Aj keby ste si úver brali len pred 2 rokmi a do konca fixácie vám ostáva rok či dva, môže sa to oplatiť. Náklady na prenos hypotéky do inej banky sú zanedbateľné, prípadne žiadne. Refinancovanie úveru je teraz ideálnou voľbou hlavne pre ľudí, ktorí majú kratšiu splatnosť hypotéky, napríklad na 15 či 20 rokov. Ak vám to nová banka (aj v závislosti od vášho veku) umožní, natiahnite si novú hypotéku na 30 rokov a vaša mesačná úspora sa tak zvýši,“ hovorí Eva Šablová, riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk.

Refinancovanie je Šablovej podľa výhodné aj v prípade, ak okrem hypotéky splácate viacero druhov úverov, napr. úver stavebnej sporiteľne, rôzne pôžičky, úverové karty a podobne. Vďaka konsolidácii, čiže spojeniu úverov do jednej hypotéky, môžete tieto úvery nahradiť jediným úverom s výrazne nižšou splátkou. V tomto prípade je dôležité, aby hodnota založenej nehnuteľnosti postačovala na pokrytie zostatkov všetkých úverov.

Otázky a odpovede O odklade splátok

Kto môže požiadať o odklad splátok?

Klient musí splniť podmienky špecifikované v zákone, teda nesmie mať omeškanie viac ako 30 dní k dátumu podania žiadosti. Nesmie mať v omeškaní alebo zlyhané ani iné svoje úvery. Odklad splátok bude možný až na 9 mesiacov. Ak klient nesplní podmienky lex corona, stále bude mať možnosť dohodnúť sa s bankou na riešení situácie, tak ako to bolo v minulosti.

Je možný odklad splátok alebo aj ich zníženie?

Zákon hovorí o odklade – žiadateľ nemusí teda splácať nič – istinu ani úroky. Existuje aj možnosť si splátky znížiť. Výhodou je, že nestratíte návyk splácať a ak máte svoj úver poistený, nemusíte samostatne riešiť poistenie, keďže to je potrebné platiť aj počas úplného odkladu splátok.

Od kedy do kedy je možné požiadať o odklad?

Žiadať bude možné od dátumu účinnosti zákona. Žiadosť bude možné podať kedykoľvek počas trvania pandémie.

Kedy je potrebné požiadať o odklad splátok?

Odporúča sa dobre si zvážiť, kedy požiadať o odklad splátok. Momentálne je ťažké odhadnúť, ako dlho bude pandémia trvať, a rovnako ťažko odhadnúť, ako dlho budú trvať ekonomické problémy Slovenska. Ak požiadate o odklad splátok hneď teraz, v budúcnosti už oň na základe tohto nového zákona nebudete môcť požiadať. Preto je najúčelnejšie žiadať o odklad vtedy, keď sa vaša finančná situácia výrazne zhorší a keď už nebudete mať žiadne rezervy a možnosti ako svoj úver riadne splácať.

Predĺži sa pri odklade doba splatnosti úveru alebo zostane pôvodná doba splatnosti a zvýši sa mesačná splátka?

Pri odklade splátky sa doba splatnosti automaticky predĺži o dobu trvania odkladu. Výsledná splátka po uplynutí odkladu bude mierne vyššia, pretože sa do nej premietnu aj úroky za dobu trvania odkladu.

Akých úverov sa opatrenie týka?

Týka sa spotrebných úverov a úverov na bývanie, teda úverov, ktoré majú splátkový kalendár.

Ak požiada niekto o odklad, bude v úverovom registri?

Odklad splátok nebude znamenať žiaden negatívny záznam v úverovom registri a nebude mať vplyv na možnosť získať v budúcnosti úver.

Čo ak niekto podá žiadosť o odklad, ale v čase platenia splátky ho ešte nebude mať schválený? Bude platiť úroky z omeškania?

Podmienkou získania odkladu je, aby žiadateľ v čase podania žiadosti nebol v omeškaní so splátkou viac ako 30 dní, samotný dátum splátky je druhoradý. Čiže ak má dátum splátky napr. 10. apríla a splátku neuhradil, o odklad splátok môže požiadať až do 9. mája. Nezaplatená splátka sa bude pokladať už za odloženú, čiže ak požiadate napr. o 6-mesačný odklad, tak bude mať odložené splátky za mesiace apríl až september. Pri tomto odklade splátok nebude platiť žiadne ani poplatky ani úroky z omeškania. Samozrejme, počas trvania odkladu sa budú počítať riadne úroky podľa jeho platnej úrokovej sadzby a tieto sa po uplynutí odkladu rozpočítajú do všetkých splátok, v dôsledku čoho bude výsledná splátka mierne vyššia ako pred odkladom.

Zdroj: Slovenská sporiteľňa

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #banky #otázky a odpovede #koronavírus #odklad splátok úverov