Banky: Kto dostane v čase pandémie pôžičku

Ako reagujú banky na neľahkú situáciu, v ktorej teraz všetci sme? Zmenili svoje pravidlá? Vychádzajú klientom v ústrety?

, 15.04.2020 10:00
poistenie, dáždnik, dom, auto, rodina, ľudia Foto:
Situácia sa neustále vyvíja a na základe toho budú banky prehodnocovať svoje opatrenia.
debata

1. Poskytuje banka úvery a hypotéky v štandardnom režime, či sa sprísnilo posudzovanie klientov?

2. Ponúka banka nejaké špeciálne produkty na pomoc podnikateľom v čase krízy? Prípadne im povoľuje odklad splátky a podobne?

ČSOB banka

1. Tak ako doteraz, banka pristupuje k novým úverom obozretne. Z pohľadu náporu žiadostí o zmeny a nevyhnutného servisovania už existujúcich klientov, ako aj z pohľadu posudzovania rizika a zodpovedného prístupu, bola banka nútená dočasne upraviť niektoré pravidlá pri schvaľovaní žiadostí o úvery. V tejto súvislosti dočasne neposudzuje žiadosti o retailové spotrebné úvery, ak klient dokladuje príjem ako SZČO, majiteľ s.r.o alebo zamestnanec vlastnej s.r.o alebo v s.r.o, ktorú vlastní rodinný príslušník, alebo dokladuje príjem zo zahraničia.

Zároveň banka dočasne neposudzuje žiadosti o hypotekárne úvery, ak žiadateľ dokladuje príjem zo zahraničia, V prípade, ak je jeden zo žiadateľov o hypotekárny úver SZČO, majiteľ s.r.o, zamestnanec vlastnej s.r.o., zamestnanec s.r.o., ktorú vlastní rodinný príslušník, úverový limit v pomere k hodnote zakladanej nehnuteľnosti je znížený. Situácia sa neustále vyvíja a na základe toho budeme prehodnocovať aj tieto dočasné opatrenia.

2. Áno, banka týmto klientom umožňuje odklad splátok. Uvedomujeme si závažnosť vzniknutej situácie a jej dosah na podnikateľov, preto ku každému jednému prípadu pristupujeme individuálne.

O všetkých úskaliach a podmienkach odkladu splátok úverov hovoríme s Marošom Ovčarikom (Finančný kompas.)

Poštová banka

1. Úrokové sadzby na hypotekárnych úveroch a ani poplatky na hypotekárnych úveroch nemeníme a ich prípadná zmena ani nie je u nás dnes témou. Zastávame názor, že v súčasnej situácii potrebujeme skôr klientov uistiť, že sme schopní nájsť spôsob, aby úroky a poplatky na hypotékach zostali nezmenené, aj preto napríklad pokračujeme s našou ponukou na hypotéky aj mesiaci apríl, kde klienti môžu získať sadzbu od 0,5 %, a to bez poplatku. Čo sa týka posudzovania klientov pri poskytovaní úverov, zrejme sa nevyhneme prísnejšiemu posudzovaniu niektorých typov príjmov. Banka totiž musí pristupovať k poskytovaniu úverov obozretne, a teda musí zohľadniť, že klienti pracujúci v oblastiach najviac ohrozených pandémiou môžu mať v blízkej budúcnosti v dôsledku vzniknutej situácie problémy so splácaním.

2. V oblasti podnikateľských úverov sme spustili úver na pomoc pre právnické osoby s nulovou sadzbou, určený pre malých a stredných podnikateľov, ktorých najviac zasiahli dôsledky korona pandémie. Rovnako sme spustili aj pomoc pre fyzické osoby, keď banka vyčlenila až 10 mil. eur na pomoc klientom, ktorí v dôsledku pandémie prišli o príjem. Klienti si môžu zobrať pôžičku vo výške 600, 800 a 1 000 eur 0 % úrokom a môžu začať splácať až v novom roku. Chceme aj takouto formou pomôcť tým, ktorých „korona pandémia“ zasiahla najviac.

Prima banka

1. Prima banka, samozrejme, pokračuje v poskytovaní úverov s tým, že priebežne môže dochádzať k úprave parametrov s ohľadom na aktuálnu situáciu. mBank

2. mBank poskytuje úvery na bývanie (hypotéky) v štandardnom režime a dočasne obmedzila akceptovanie niektorých druhov príjmov, ako napríklad dohoda o pracovnej činnosti atď. Obmedzenia však nemajú zásadný dosah.

Tatra banka

1. V súčasnosti venujeme maximum energie a kapacít pomoci klientom s odkladom splátok existujúcich úverov. Zároveň však Tatra banka na dennej báze veľmi pozorne sleduje ekonomickú situáciu a citlivo ju vyhodnocuje tak, aby vedela flexibilne reagovať a zohľadniť prípadnú zníženú mieru istoty pri posudzovaní žiadostí o úver na bývanie. Aktuálne pri klientoch s príjmom zo zamestnania, ktorý je možné overiť v Sociálnej poisťovni, sú už kritériá pri posudzovaní žiadostí o hypotéku takmer nezmenené voči pôvodným podmienkam (pred prijatím opatrení na boj s koronavírusom) s ohľadom na odvetvie, v ktorom klient pracuje. Tatra banka je prirodzene naďalej obozretnejšia pri posudzovaní kritérií žiadateľov o úver na bývanie pri iných typoch príjmu. No s ohľadom na odvetvie akceptujeme aj príjmy z podnikania.

2. Vzhľadom na mimoriadne opatrenia, ktoré boli prijaté v súvislosti so snahou o zabránenie šírenia koronavírusu – Covid 19 museli aj mnohí naši podnikatelia dočasne zatvoriť svoje prevádzky. Z uvedeného dôvodu sa Tatra banka rozhodla do odvolania neúčtovať administratívny poplatok za spracovanie transakcií (mesačný fixný poplatok za POS) všetkým klientom, ktorí využívajú POS – terminál od TB. To znamená, že spomínaný poplatok nebude už v mesiaci apríl zúčtovaný.

VÚB

1. Čo sa týka podnikateľov a firiem, dobre vieme, že len odklad splátok nemusí stačiť na preklenutie ťažkého obdobia. Preto sme otvorení individuálnym požiadavkám na finančnú pomoc – či už vo forme úverov alebo dodatočných prostriedkov.

Slovenská sporiteľňa

1. V uplynulom období sme neurobili zmeny v podmienkach ani v dostupnosti hypoték. Znamená to, že aktuálne je Slovenská sporiteľňa pripravená ich poskytovať naďalej, ale dôležitá bude aj súčinnosť ďalších úradov ako napríklad katastre a podobne. Situáciu priebežne sledujeme a robíme všetko pre to, aby sme požičiavali zodpovedne a súčasne klienti mali prístup k úverom. Obmedzenia v budúcnosti však nevylučujeme.

Záujem ľudí o spotrebné úvery sa aktuálne znížil. Prijali sme opatrenia, ktoré sa týkajú poskytovania nových úverov pre malú časť klientov. Cieľom je ochrániť najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a najmä tých, ktorí v týchto časoch prichádzajú o príjem, keďže ich nechceme vystaviť ďalším komplikáciám. Týmto ľuďom sa budeme snažiť vysvetliť, že aktuálne nie je vhodný čas na ďalšie zadlžovanie.

2. "Sme si vedomí aktuálnej situácie týkajúcej sa koronavírusu a jej negatívnych dôsledkov pre podnikateľské prostredie. V rámci možností, ktoré ako banka máme, urobíme všetko preto, aby sme tieto dosahy pomohli zmierniť a pomohli tak podnikateľskému sektoru, na ktorom stojí a padá slovenská ekonomika,“ hovorí Norbert Hovančák, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za firemné bankovníctvo. „Zároveň však očakávame aj reakciu a koordináciu zo strany štátu. Ak to bude potrebné, sme pripravení participovať na distribúcii prípadnej štátnej podpory.“

Firmy a podnikatelia, ktorí svoje doterajšie záväzky voči banke plnili riadne a včas a ktorým sa v priebehu najbližších troch mesiacov končí platnosť prevádzkového financovania vo forme kontokorentného rámca, si budú môcť jednoducho predĺžiť jeho platnosť až o pol roka. Nebudú pritom musieť podpisovať dodatky k zmluve, banka takúto zmenu urobí jednoducho na základe ich žiadosti. „Týmto krokom vytvárame firmám kapacitu na riešenie ich operatívnych problémov a udržiavame dostupnosť prevádzkovej likvidity. Výška úverových rámcov zostane zachovaná, takže firmy budú môcť využiť aj prípadné nevyčerpané prostriedky,“ vysvetľuje Hovančák.

Rovnako jednoducho budú môcť firmy s dobrou históriou spolupráce s bankou získať aj úpravu splátkového kalendára pri splátkových úveroch, napr. posun splatnosti istiny či úrokov až o pol roka. Ak to klient bude potrebovať, Slovenská sporiteľňa mu dokáže pomôcť napríklad aj posunutím termínu na splnenie neplatobných podmienok, ktoré je povinný splniť po čerpaní úveru. Môže ísť napríklad o rôzne dokumentárne informačné povinnosti či iné podmienky.

„Chceme minimalizovať riziko nákazy a osobný kontakt minimalizujeme len na naozaj nevyhnutné stretnutia. Vyššie uvedené zmeny budeme preto realizovať na základe podpísanej žiadosti bez predkladania ďalších podkladov,“ uvádza Hovančák. V prípade, že firma potrebuje niektorú formu úľavy, mala by telefonicky alebo mailom kontaktovať svojho firemného poradcu. Žiadosť stačí následne zaslať elektronicky cez službu Business24. Firemné centrá Slovenskej sporiteľne rovnako ako jej retailové pobočky fungujú v skrátenej prevádzke 4 hodiny denne.

Slovenská sporiteľňa je pripravená pomôcť aj firmám, ktoré na preklenutie dopadov koronakrízy potrebujú nové prostriedky. V takom prípade je k žiadosti potrebné priložiť aj objasnenie dopadov pandémie na podnikanie firmy a zdôvodnenie použitia nových zdrojov na stabilizáciu a zlepšenie jej situácie. „Veríme, že tieto opatrenia pomôžu podnikateľom a firmám na Slovensku zvládnuť toto neľahké obdobie tak, aby po jeho uplynutí mohli opäť v plnej sile prispievať k rastu a prosperite našej krajiny,“ uzatvára šéf firemného bankovníctva Slovenskej sporiteľne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pôžičky #úvery #banky #pôžička #koronavírus
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy