Úver na bývanie od štátu je lacný, má však prísne podmienky

Komu a koľko požičia štát na kúpu a výstavbu bytu? Kto má nárok na špeciálnu pôžičku pre mladomanželov, ktorou možno financovať zaobstaranie nehnuteľnosti?

05.06.2020 08:00
bývanie, obývačka, rodina Foto:
Štát podporuje pri zaobstarávaní bývania mladé rodiny aj takzvanou mladomanželskou pôžičkou.
debata

Výstavbu alebo kúpu bytu možno zaplatiť aj úverom od Štátneho fondu rozvoja bývania. Splniť však treba prísne podmienky. Pôžička je do výšky najviac 80 000 eur, má nízke úrokové sadzby, pomerne dlhú dobu splatnosti a nízke splátky. Úroky do výšky 2% sa nemenia počas celej doby splácania za podmienky, že klient dodržiava zmluvné podmienky. Získať peniaze na bývanie za takýchto podmienok majú nárok však len žiadatelia, ktorí spĺňajú jednu z kategórií určených štátom. Úver získajú napríklad manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, alebo manželia s dieťaťom do troch rokov alebo s osvojeným dieťaťom do päť rokov.

Žiadosť o úver si takisto môže podať odchovanec, ktorého vek nepresahuje 35 rokov, alebo člen domácnosti, ktorej členom je aj osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Od minulého roku štátny fond požičiava aj osamelým rodičom s nezaopatreným dieťaťom do 15 rokov alebo osamelej fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak sa osobne stará o dieťa vo veku najviac 15 rokov.

Video
O situácii na realitnom trhu hovorí Michal Huťan, vedúci oddelenia realitného trhu v spoločnosti CMS Slovensko - publikované 30. apríla.

Týmto úverom ale nemožno financovať kúpu či výstavbu hocijakej nehnuteľnosti. Maximálna podlahová plocha bytu v bytovom dome nesmie presiahnuť 80 m2 vrátane plochy balkónov a lodžií a v rodinnom dome 120 m2 bez plochy balkónov, lodžií a terás. Prísne sa posudzuje aj príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa), za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 5-násobok životného minima na jeho domácnosť.

Štát podporuje pri zaobstarávaní bývania mladé rodiny aj takzvanou mladomanželskou pôžičkou. O úver môžu požiadať manželia do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti. Peniaze môžu získať na výstavbu bytu, kúpu bytu, a to aj staršieho ako tri roky, a na stavebné úpravy bytu, ktorý bol daný do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti. Mladomanželská pôžička má zvýhodnenú úrokovú sadzbu 1%, fixovanú po celý čas splatnosti úveru. Táto sa ale vzťahuje len na prvých 15 000 eur z úveru, zvyšná suma má vyšší úrok. Splatnosť pôžičky je maximálne 20 rokov. Požičať si takouto formou možno do výšky 75 000 eur.

Záujemcovia o takúto pôžičku musia splniť niekoľko podmienok. Vek žiadateľa musí byť minimálne 18 rokov a musí mať trvalý pobyt na území Slovenska. Vek oboch manželov nesmie v deň podania žiadosti presiahnuť 35 rokov. Takisto ako pri iných úveroch sa posudzujú príjmy žiadateľov. Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa) za predchádzajúci kalendárny rok, nesmie prevýšiť 4-násobok životného minima na jeho domácnosť Zároveň musia preukázať schopnosť splácať úver. Manželia nesmú mať nedoplatky na sociálnom poistení, zdravotnom poistení alebo daniach.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #úvery #hypotéka #úver na bývanie #mladomanželská pôžička