Komu a koľko požičia štát na kúpu a výstavbu bytu?

Kto môže požiadať štát o podporu? Aké podmienky treba spĺňať? V ktorých zákonoch sa tieto informácie dajú nájsť?

, 09.06.2020 10:00
žena, dom, práca, rovnováha, snívanie, rozmýšľanie Foto:
Platí podmienka, že žiadateľ musí úver splatiť pred dovŕšením 65 rokov.
debata

Kto môže požiadať o podporu?

Manželia 35 – manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, podmienku veku musí spĺňať každý z manželov

Manželia s dieťaťom – manželia s maloletým dieťaťom vo veku najviac 3 roky alebo s osvojeným maloletým dieťaťom vo veku najviac 5 rokov (nemusia plniť podmienku veku do 35 rokov)

Odchovanec 35 – odchovanec, ktorý v deň podania žiadosti nepresiahne vek 35 rokov, v prípade manželov – odchovancov podmienku musí spĺňať každý z manželov

Odchovanec s dieťaťom – odchovanec s maloletým dieťaťom vo veku najviac 3 roky alebo s osvojeným maloletým dieťaťom vo veku najviac 5 rokov (nemusí plniť podmienku veku do 35 rokov)

ŤZP – člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň jeden rok (nemusí plniť podmienku veku do 35 rokov), alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitého predpisu

Osamelý rodič – osamelý rodič s nezaopatreným dieťaťom vo veku najviac 15 rokov alebo osamelá fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak sa osobne stará o dieťa vo veku najviac 15 rokov

a zároveň platí: Vek žiadateľa + lehota splatnosti úveru do 65 rokov

Koľko financií ŠFRB poskytne a za akých podmienok?

Podpora sa poskytuje vo forme úveru:
Manželia, osamelý rodič: maximálne 75 % z obstarávacej ceny stavby, najviac 75 000 eur
Odchovanec, ŤZP: do 100 % z obstarávacej ceny stavby, najviac 80 000 eur

Lehota splatnosti úveru:
Manželia, osamelý rodič: maximálne 20 rokov
Odchovanec, ŤZP: maximálne 40 rokov
Úrok: Manželia, osamelý rodič: 2 %
Odchovanec, ŤZP: 1%

Maximálna podlahová plocha bytu:
V bytovom dome 80 m2 vrátane plochy balkónov a lodžií
V rodinnom dome 120 m2 bez plochy balkónov, lodžií, terás, garáže v dome do 25 m2

Kupovaný byt: Maximálne 3 roky od kolaudácie, kúpa od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí (neplatí pre odchovanca a ŤZP, ktorí môžu kupovať aj starší byt).

Aký môže mať žiadateľ príjem a aké je životné minimum?

Maximálny príjem:
Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa) za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 5-násobok životného minima na jeho domácnosť.

Minimálny príjem:
Priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok ̶ 1,3-násobok životného minima domácnosti ̶ záväzky ≥ výška mesačnej splátky požadovaného úveru.
Životné minimum platné do 30. 6. 2020: Pre dvojčlennú domácnosť (dve plnoleté osoby) 356,84 eur

Ako a čím možno ručiť?

Výhradne nehnuteľnosťou: hodnota nehnuteľnosti 1,3-násobok požadovaného úveru, pre odchovanca a ŤZP 1,0-násobok požadovaného úveru.

Po skolaudovaní financovanej nehnuteľnosti sa úver zabezpečuje touto nehnuteľnosťou.

Možno získať nejaký bonus?
ŠFRB môže na základe požiadania odpustiť 2000 eur z úveru, ak sa žiadateľovi narodí dieťa a dožije sa aspoň 1 roku veku, alebo v prípade, že si ho osvojí a žije s ním v spoločnej domácnosti aspoň 1 rok.

Aký je termín podania žiadosti?

1. 4. – 31. 10. príslušného kalendárneho roka.

Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby.

Pracovník MÚ zaregistruje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí a do 10 dní žiadosť overí a kompletnú žiadosť odošle na ŠFRB.

ŠFRB žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

Aká je legislatíva?

Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

Obstaranie bytu do vlastníctva fyzickej osoby
  Lehota splatnosti % z OC Úroková sadzba Maximálny limit (eurá) Mesačná splátka (eurá)
Výstavba bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome – odchovanec 40 100 1 80 000 202.28
Výstavba bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome – manželia 20 75 2 75 000 379,41
Výstavba bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome – ZŤP 40 100 1 80 000 202,28
Výstavba bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome – osamelý rodič 20 75 2 75 000 379,41
Výstavba bytu v rodinnom dome – odchovanec 401 100 1 80 000 202,28
Výstavba bytu v rodinnom dome – manželia 20 75 2 75 000 379,41
Výstvba bytu v rodinnom dome – ZŤP 40 100 1 80 000 202,28
Výstavba bytu v rodinnom dome – osamelý rodič 20 75 2 75 000 379,41
Kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome – odchovanec 40 100 1 80 000 202,28
Kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome – manželia 20 75 2 75 000 379,41
Kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome – ZŤP 40 100 1 80 000 202,28
Kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome – osamelý rodič 20 75 2 75 000 379,41

OC – obstarávacia cena, ŤZP – ťažko zdravotne postihnutá osoba

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pôžička #kúpa bytu #úver na bývanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy