Všetko dôležité o mladomanželskej pôžičke na bývanie

Odpovedáme na vaše otázky ohľadne mladomanželskej pôžičky.

11.06.2020 10:00
manželia, rozmýšľanie, snívanie, plánovanie,... Foto:
Za úver sa ručí nehnuteľnosťou, ktorá má aspoň 1,3-násobne vyššiu hodnotu ako požadovaný úver.
debata

Kto môže požiadať o podporu?

Manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov (podmienku veku musí spĺňať každý z manželov), ak uzavreli manželstvo najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti.

Na aký účel môže ŠFRB poskytnúť peniaze?

Výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome

Kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome (do 3 rokov od kolaudácie)

Kúpa staršieho bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome (staršieho ako 3 roky od kolaudácie)

Stavebná úprava bytu v bytovom dome, rodinnom dome pre byty, ktoré boli dané do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti

Na čo môžu byť poskytnuté financie pri stavebnej úprave bytu?

Na úhradu nákladov na rekonštrukciu bytu, súčasťou ktorých môže byť výmena rozvodov v byte, výmena bytového jadra, zariaďovacie predmety v kúpeľni, výmena okien, úprava stien, podláh, zabudovaná kuchynská linka vrátane zabudovaných spotrebičov a iné stavebné výrobky a zariadenia, ktoré sú pevne zabudované do stavby a zabezpečujú základnú funkciu bývania.

Aká môže byť podlahová plocha bytu, ktorý chcú žiadatelia kúpiť alebo stavať?

Podlahová plocha bytu v bytovom dome alebo polyfunkčnom dome nemôže prevýšiť 80 m2. Je súčtom plochy obytných miestností, príslušenstva bytu a plochy balkónov a terás.

Podlahová plocha bytu v rodinnom dome nesmie prevýšiť 120 m2 a viac ako polovica z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie. Do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha balkóna, lodžie a terasy. Ak je súčasťou rodinného domu garáž, do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha tohto priestoru do 25 m2.

Aký príjem môžu mať žiadatelia mladomanželia?

Maximálny príjem:
Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa) za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 4-násobok životného minima na jeho domácnosť.

Minimálny príjem:
Priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok ̶ 1,3 násobok životného minima domácnosti ̶ záväzky ≥ výška mesačnej splátky požadovaného úveru.
Životné minimum platné od 1. 7. 2019: pre dvojčlennú domácnosť (dve plnoleté osoby) 356,84 eura

Čím sa ručí za úver?

Nehnuteľnosťou – hodnota zakladanej nehnuteľnosti musí dosiahnuť minimálne 1,3-násobok požadovaného úveru.

Aká je výška poskytovanej podpory a za akých podmienok?

a) Výstavba bytu (v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome)
Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000 eur na byt
časť úveru do 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
časť úveru nad 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

b) Kúpa bytu do troch rokov od kolaudácie (v bytovom dome, polyfunkčnom dome)
Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000 eur na byt
časť úveru do 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
časť úveru nad 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

c) Kúpa bytu, ktorý je starší ako tri roky od kolaudácie (v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome)
Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 50 000 eur na byt
časť úveru do 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
časť úveru nad 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

d) Stavebná úprava bytu (v bytovom dome, rodinnom dome)
Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 30 000 eur na byt
časť úveru do 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
časť úveru nad 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

Aké ďalšie úľavy ponúka ŠFRB pri poskytovaní úveru?

Mladomanželom, ktorým bola poskytnutá podpora, je možné počas trvania zmluvného vzťahu na základe požiadania odpustiť pri narodení dieťaťa 2000 eur. V prípade, že bol úver poskytnutý na obstaranie staršieho bytu ako tri roky alebo na stavebnú úpravu bytu, suma odpustenej časti úveru nesmie presiahnuť 6 000 eur.

Aký je termín podania žiadosti?

15. 1. – 30. 9. 2020 na účel stavebná úprava bytu

1. 4. – 31. 10. na účel kúpa a výstavba bytu

Aký je postup pri podaní žiadosti?

Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby. Po overení pracovník MÚ do desiatich dní zaregistruje žiadosť do elektronického príjmu žiadostí a odošle žiadosť na ŠFRB. ŠFRB žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

Aký je postup pri čerpaní úveru pri stavebnej úprave?

Čerpanie úverových prostriedkov v prípade priznania podpory bude možné nasledovným spôsobom: 30% pri otvorení čerpacieho účtu bez dokladovania, pričom faktúry budú vydokladované do šiestich mesiacov od otvorenia účtu. Po vydokladovaní môže žiadateľ čerpať zvyšných 70 % na základe doložených faktúr. Faktúry môžu byť datované najskôr ku dňu rozhodnutia o schválení žiadosti. Konkrétne podmienky čerpania budú uvedené v úverovej zmluve.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #mladomanželská pôžička