Sadli ste si k opitému šoférovi? Od poisťovne dostanete menej

Pre alkohol a vlastnú nedbanlivosť sa môže výplata životnej či úrazovej poistky znížiť o tisícky eur, prípadne od poisťovne nedostanete nič. Riskantné je napríklad nechať sa odviezť opitým vodičom.

05.04.2010 06:50
alkohol, auto, poistenie, nehoda Foto:
Poisťovňa vyplatí menej peňazí, ak sa zistí, že klient vedome sadol do auta k šoférovi pod vplyvom alkoholu.
debata

Vybúrať sa v aute, ktoré šoféroval opitý vodič, môže mať aj pre spolujazdca nepriaznivé finančné dôsledky. Ako uvádza server idnes.cz, poisťovne môžu pre alkohol krátiť výplatu poistky až o polovicu. Tento prelomový výrok vyniesol Najvyšší súd v prípade spolujazdca na Chrudimsku, ktorý zahynul pri autohavárii v marci 2005.

Muž z Chrudimska posilnený alkoholom nasadol vedome do auta s opitým vodičom. Jazda ho stála život, vodič vyviazol len so zraneniami. Manželka mŕtveho chcela vyplatiť jeho poistku. Poisťovňa ale odmietla uhradiť celú sumu. Namietla, že spolujazdec nesie časť viny.

Prípad riešili súdy v Pardubiciach a Hradci Králové. Tie rozhodli skrátiť poistku o pätinu. Pozostalým sa to nepáčilo, tak sa odvolali na Najvyšší súd. Ten dal za pravdu poisťovni a rozhodol, že podiel poškodeného na vzniknutej škode je dokonca vyšší ako 20 percent a môže sa blížiť k jednej polovici.

„Bolo na mieste krátiť výrazne náhradu škody pozostalým, pretože spolujazdec sadol do vozidla, hoci dobre vedel, že je vodič v podnapitom stave. Jeho prístup bol krajne riskantný. Svojou nedbanlivosťou zvýšil riziko svojho zranenia a smrti,“ uviedol hovorca Najvyššieho súdu Petr Knötig. Aj ostatné prípady, pri ktorých spolujazdci zbytočne zahynú pre opitého vodiča, tak môžu súdy nižšej inštancie posudzovať teraz rovnako.

U nás sa posudzuje spoluvina

Ako sa prípady zranenia či smrti spolujazdca, pri ktorých figuroval alkohol za volantom posudzujú na Slovensku? Rozsudok Najvyššieho súdu SR v tejto veci u nás neexistuje. „Ale súdy už viackrát rozhodli v podobnom duchu, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, konkrétne § 441 Zavinenie poškodeného, ktorý hovorí, že ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša škodu pomerne, ak bola škoda spôsobená výlučne jeho zavinením, znáša ju sám,“ uviedla JUDr. Dana Macková, členka predstavenstva Wustenrot poisťovne.

„V prípade, ak si poškodený spolujazdec sadol do auta k vodičovi, o ktorom vedel, že je pod vplyvom alkoholu, je poisťovňa oprávnená stanoviť spoluvinu pre poškodeného v zmysle § 441 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka,“ hovorí Lucia Muthová z Allianz Slovenskej poisťovne. Allianz spravidla uplatňuje spoluvinu vo výške 20 až 30 percent. Generali poisťovňa Slovensko hovorí o spoluvine až 50 percent. Ako však upozornila D. Macková, občiansky zákonník hovorí len o pomernom znášaní škody zo strany poškodeného, nie o presných percentách, preto krátenie poistného plnenia závisí vždy od konkrétneho prípadu.

Príkladov z praxe je mnoho. „Zväčša ide o mladých ľudí, ktorí spoločne oslavujú a potom si jeden z nich sadne za volant. Máme prípady, keď poškodený ani nevedel, že ho vodič a spolujazdci naložili do auta. Následky takýchto dopravných nehôd sú mnohokrát nezvratné,“ upozorňuje Muthová. A pridáva konkrétny prípad: Vodič a jeho dvaja spolujazdci popíjali spoločne v miestnom pohostinstve, spoločne nasadli do auta a vodič v dôsledku nevenovania dostatočnej pozornosti vedeniu motorového vozidla narazil do stĺpu verejného osvetlenia. Vodič sa nezranil, jeden spolujazdec sa zranil ľahko a druhý ťažko s dobou liečenia až 5 mesiacov. Obaja spolujazdci sa v rámci trestného konania vyjadrili, že popíjali spoločne a boli si vedomí, že vodič je pod vplyvom alkoholu. Keďže bolo v trestnom konaní preukázané, že obaja poškodení si boli vedomí alkoholu u vodiča Allianz – SP zadala obom spoluvinu vo výške 30 percent.

Bezpečnostný pás, opitý taxikár

Poisťovne môžu krátiť plnenie aj v prípade, ak ste si v aute nezapli bezpečnostný pás. „Keďže v prípade nehody bez pásov je rozsah zranení väčší, spoluvina sa uplatňuje rovnako, ako v prípade alkoholu, ale percento spoluviny je nižšie,“ hovorí Zuzana Hliváková z Generali Poisťovne.

Inak je to však v prípade, ak poistený nevedel, že auto šoféruje vodič pod vplyvom alkoholu – napríklad opitý taxikár, prípadne opitého vodiča stopne stopár. Vtedy by poisťovňa výplatu peňazí nekrátila. Aby totiž poisťovňa mohla uplatniť spoluvinu poškodeného v prípade alkoholu vodiča, je dôležité preukázať, že poškodený spolujazdec vedel o tom, že vodič pred jazdou požíval alkohol a aj tak si s ním sadol vedome do vozidla. „Ak to nevieme preukázať, poškodenému nekrátime poistné plnenie,“ potvrdila Muthová z Allianzu.

Ak však stopár absolvuje s opitým šoférom dlhšiu cestu vrátane niekoľkých zastávok na čerpacích staniciach, kde mohol vystúpiť a ďalej zbytočne neriskovať, bude to iné. Pokiaľ ho opilec počas ďalšej jazdy pri havárii zabije, ku kráteniu poistného dôjde a pozostalí dostanú vyplatené menej.

debata chyba