Búrka dokáže narobiť viac škody ako zlodeji

Minulý týždeň postihli obce na Gemeri lokálne záplavy. Približne hodinová búrka zdvihla hladiny tamojších potokov a zaliala desiatky domov. Škody sa takmer po každej takejto búrke odhadujú v desaťtisícoch eur. Počas leta ich určite ešte niekoľko bude.

10.05.2010 09:04
Povodeň, Záplavy Foto:
Prírodné živly vedia narobiť veľké škody.
debata

Aj poisťovne hovoria o tom, že viac ako zlodejov sa Slováci v poslednom období obávajú prírodných živlov. Tie vedia vyčíňať a narobiť oveľa väčšie škody. Ľudia počas letných mesiacov v súvislosti s poistením domácnosti nahlasujú poisťovniam najmä zatečenia do domácnosti následkom víchrice, krupobitia, keď takýto živel poškodí strechu či okná. Že by si však ľudia hromadne začali pred letom uzatvárať poistenia domácnosti, to povedať nemožno.

„Najčastejšie škody sa týkajú odcudzenia a vodovodných škôd (prasknuté vodovodné potrubia, radiátory, batérie). Keď sa na škody pozrieme cez výšku škôd, najviac stoja škody spôsobené požiarmi, za ktorými nasledujú vodovodné škody a odcudzenie,“ hodnotí najčastejšie škody z celoročného pohľadu Judita Smatanová, hovorkyňa Union poisťovne.

Koľko budete za poistenie bytu či domu platiť, závisí od poistnej sumy, teda od hodnoty všetkých vecí v byte, ale aj od toho, proti čomu chcete vašu domácnosť poistiť. Čo sa týka rizík, klienti žiadajú väčšinou všeobecné krytie, ktoré zahŕňa živel – vrátane povodne a záplavy pri nehnuteľnostiach, krádež, vandalizmus, poistenie občianskej zodpovednosti s dostatočným krytím pre osobitné súbory vecí – šperky, elektroniku a podobne. Poisťovne majú tieto riziká zvyčajne nakombinované v balíčkoch – zvyčajne platí, že čím je balíček drahší, tým viac rizík pokrýva. Tretím faktorom na určenie poistného býva lokalita, v ktorej sa poistená domácnosť nachádza. Vyššie sadzby sú samozrejme vo väčších mestách. Tento faktor však nezohľadňujú všetky poisťovne.

„Poistný trh ponúka viacero produktov na poistenie domácnosti. Ponuky jednotlivých poisťovní sa líšia – množstvom rizík, ktoré sú poistením kryté, limitmi poistného plnenia za jednotlivé predmety poistenia, spôsobom stanovovania poistnej sumy, možnosťou poistiť domácnosť v rekonštruovanej alebo prechodne obývanej nehnuteľnosti, poistiteľnosťou veci v nebytových priestoroch patriacich k domu alebo bytu, maximálnymi poistnými sumami, možnosťou poistiť špecifické predmety v domácnosti, ako sú zbierky, drahé kovy, umelecké predmety, starožitnosti a pod. a samozrejme výškou poistného,“ vysvetľuje Lenka Trebunová, produktová manažérka AWD.

Aké riziká môže kryť poistenie domácností?
– požiar
– úder blesku
– víchrica
– krupobitie
– pád stromov, stožiarov
– pád lietadla
– voda z vodovodného potrubia
– tiaž (ťarcha) snehu
– lavína
– povodeň, záplava
– zosuv pôdy
– výbuch sopky
– zemetrasenie
– krádež
– vandalizmus
debata chyba