Ktorá poisťovňa preplatí ubytovanie, ak je dom neobývateľný

12.07.2011 13:07
študenti, ubytovanie, internát
Ilustračné foto Autor:

Ak dom zničí povodeň, poisťovne môže pre klienta zabezpečiť aj uhradiť náhradné ubytovanie až na niekoľko mesiacov.

Allianz – Slovenská poisťovňa

Náklady na náhradné ubytovanie sú predmetom poistného krytia v Poistení domácnosti. V produkte Môj domov, v poistení domácnosti, sú zahrnuté v module Štandard a Optimal.

V module Štandard sú náklady na náhradné ubytovanie limitované sumou 40 eur na jeden deň, pričom poisťovňa zaplatí ubytovanie maximálne na 60 dní a v module Optimal poisťovňa uhradí maximálne 50 eur na deň počas najviac 90 dní.

Generali Slovensko

Ak sa domácnosť z dôvodu havárie stane neobývateľná, krátkodobé náhradné ubytovanie na 48 hodín klientovi zabezpečia a uhradia asistenčné služby, ktoré poisťovňa poskytuje zdarma k poisteniu zariadenia domácnosti.

ČSOB Poisťovňa

V prípade, že sa poistená nehnuteľnosť stane neobývateľná v dôsledku poistnej udalosti, poisťovňa mu uhradí náklady na primerané ubytovanie najviac na šesť mesiacov a maximálne do sumy 995,82 eura.

Komunálna poisťovňa

Riešenie závisí od toho, aký produkt má daný klient. Napríklad pri poistení majetku občanov (rodinné domy, byty a domácnosti) uhradí poisťovňa náhradné ubytovanie maximálne na dva mesiace. Plnenie za náhradné ubytovanie s plnením za vecnú škodu nemôže presiahnuť maximálnu poistnú sumu dohodnutú v zmluve. Pri produkte Prodomo uhradí poisťovňa náklady na ubytovanie najviac za 6 mesiacov do celkovej výšky tisíc eur.

Union poisťovňa

Poisťovňa môže klientovi uhradiť ubytovanie maximálne na tri mesiace, najviac však do výšky tisíc eur.

Groupama poisťovňa

Poisťovňa môže uhradiť preukázané náklady na primerané ubytovanie, najdlhšie však na obdobie šiestich mesiacov maximálne do sumy 995,82 eura.

Uniqa

V prípade, že dom je po poistnej udalosti neobývateľný, poisťovňa preplatí klientovi v rámci základného poistenia náhradné ubytovanie na dobu maximálne šiestich mesiacov. Poistné plnenie je do výšky 1 700 eur.

Wüstenrot poisťovňa

Poisťovňa uhradí náklady na prechodné ubytovanie maximálne počas šiestich mesiacov.

AXA poisťovňa

Ak je byt z dôvodu havárie neobývateľný, asistenčná služba zabezpečí náhradné ubytovanie najviac na dve noci do celkovej sumy 435 eur.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku