Výpoveď možno podať aj po havárii

Každý motorista môže vypovedať zmluvu o povinnom zmluvnom poistení väčšinou len raz za rok.

15.11.2013 10:02
nehoda, havária, pzp, auto, poistenie, povinné... Foto:
Ilustračné foto.
debata (13)

Zákon umožňuje podať výpoveď najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak by niekto podal výpoveď neskôr, musí celý ďalší rok zostať vo svojej doterajšej poisťovni.

Ľudia, ktorí majú uzatvorenú poistku na kalendárny rok, môžu výpoveď podať najneskôr 19. novembra. Nestačí ju však v tento deň poslať poštou, ale je potrebné, aby už bola v poisťovni. Motoristi, ktorí si nechávajú zmenu poisťovne na poslednú chvíľu, preto urobia lepšie, ak ju osobne zanesú do svojej poisťovne. V opačnom prípade sa môže stať, že výpoveď dorazí do poisťovne až po termíne.

Kto chce poslať výpoveď poštou, mal by ju radšej poslať doporučene. Poisťovňa sa tak nebude môcť vyhovárať, že nič nedostala. Pri podaní výpovede v pobočke je zase dobré nechať si potvrdiť prevzatie výpovede. Preto je lepšie pripraviť si ju v dvoch vyhotoveniach.

Vo výpovedi je potrebné okrem čísla poistnej zmluvy uviesť aj údaje o majiteľovi auta. Musí v nej byť zároveň napísané, že motorista dáva výpoveď ku koncu poistného obdobia. Aj keď poisťovne majú vlastné tlačivá, musia akceptovať aj výpoveď naformulovanú vlastnými slovami. Ak obsahuje všetky potrebné údaje, nemajú dôvod ju odmietnuť.

Termín 19. novembra sa týka len ľudí, ktorých poistné obdobie sa zhoduje s kalendárnym rokom. Ostatní motoristi si buď sami vypočítajú, kedy najneskôr môžu podať výpoveď, alebo tento dátum nájdu na liste od poisťovne, v ktorom im oznamuje novú ceny poistenia na ďalší rok. Od minulého roku sú poisťovne povinné posielať informácie o novej cene vopred, tak aby mal klient dostatok času na vypovedanie zmluvy.

Kto podáva výpoveď, nemusí mať ešte uzatvorené nové poistenie. To stačí uzavrieť až tesne pred zánikom súčasného poistenia.

Poistenie nie je možné zrušiť tak, že zaň nezaplatíme. V prípade, že by niekto neuhradil poistné a namiesto toho by uzatvoril zmluvu v novej poisťovni, neznamená to, že jeho pôvodná poistka zanikla. Naopak, toto poistenie je stále platné a poisťovňa preto môže od neho vymáhať nezaplatenú sumu. Problém môže nastať aj v prípade, ak takýto motorista spôsobí dopravnú nehodu a bude chcieť, aby za neho poisťovňa uhradila škodu.

Vypovedať poistku možno aj mimo konca poistného obdobia. Túto možnosť majú vodiči vždy jeden mesiac od spôsobenia dopravnej nehody, pri ktorej musela poisťovňa preplácať škodu z povinného zmluvného poistenia. Vtedy však môže podať výpoveď nielen motorista, ale môže ju dať aj samotná poisťovňa. Výpovedná lehota je v tomto prípade jeden mesiac a počíta sa odo dňa doručenia výpovede.

© Autorské práva vyhradené

13 debata chyba
Viac na túto tému: #povinné zmluvné poistenie