Čo núkajú deťom poisťovne

Rodičia môžu svojim deťom v poisťovni aj nasporiť peniaze na štart do dospelosti.

25.06.2014 14:08
žiak, dieťa Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Allianz – Slovenská poisťovňa

 • Poisťovňa inovovala produkt Farbička na nové poistenie Moja Farbička, ktoré klientom ponúkne od 1. júla 2014. Toto detské poistenie prináša novinku na slovenskom trhu v podobe výberu medzi investičným životným poistením a kapitálovým životným poistením. V prípade voľby investičného životného poistenia sa poistné umiestňuje do fondov formou nákupu podielových jednotiek jednotlivých fondov podľa zvolenej investičnej stratégie, v prípade voľby kapitálového životného poistenia je poistné zhodnocované výškou technickej úrokovej miery a podielmi na výnosoch.
 • Široké spektrum krytia rizík prináša klientom možnosť výberu skladby produktu podľa vlastného želania tak, aby zabezpečil klientovi všetky jeho potreby. Táto variabilita zostáva nezmenená počas celého trvania poistenia, keď klient môže poistenia meniť z dôvodu zmien životných situácií.

Wüstenrot poisťovňa

 • Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok umožňuje zaujímavo zhodnotiť investície, zlepšiť sociálnu istotu a získať rozsiahle poistné krytie a širokú poistnú ochranu aj pre deti. Klient má na výber z 13 poistných rizík (pre ktoré chce byť zabezpečený), výšku a termín platby si môže prispôsobovať, jeho deti získajú spolupoistenie 7-krát (zadarmo) a má tiež okamžitý prístup k peniazom (bez nutnosti ukončenia poistnej zmluvy). Bonusom je celoročné cestovné poistenie pre rodinu do celého sveta. Spomenuté spolupoistenie pre deti zahŕňa: kritické choroby, trvalé následky úrazu s progresiou 400 %, rehabilitačné náklady a náklady na kozmetické operácie po úraze, denná dávka za pracovnú neschopnosť s karenčnou dobou 14 alebo 28 dní, denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, denná dávka za hospitalizáciu, cestovné poistenie.

Kooperativa

 • Pre klientov ponúka produkty V2 – Dukátik, VS2 – Zlatá brána, ST1B – štipendijne poistenie. Technická úroková miera je 1,9 % a podiel na zisku za posledný rok by pri nezmenených podmienkach bol 1,6 %, čiže spolu 3,5 %. Toto poistenie kryje riziko invalidity a úmrtia poisteného rodiča, keď poisťovňa preberá ďalšie platenie poistného na seba. A dieťa ostáva naďalej poistenie a kryté voči rizikám. Cena pripoistení je pre deti nižšia ako pre dospelých.

ČSOB poisťovňa

 • Produkt Junior Mix je možné uzatvoriť od narodenia do 14. roku dieťaťa. Tento produkt umožňuje nielen nasporiť deťom do dospelosti, ale zároveň poskytuje aj poistnú ochranu. Dieťa je tu poistené pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu, ale zároveň je poistený aj rodič. V prípade, že by došlo k invalidite alebo smrti prvého poisteného, platenie poistného na seba prevezme poisťovňa. Zhodnocovať vložené finančné prostriedky je možné prostredníctvom jednej z piatich stratégií alebo ich kombináciou. Závisí od klienta, ktorý spôsob zhodnotenia mu vyhovuje viac, či už garantovaný výnos, alebo investícia do podielových fondov.
 • Finančnú pomoc, ktorá môže zmierniť následky práve ťažkých úrazov, poskytuje úrazové poistenie. K detskému účtu Sloník je úrazové poistenie v ponuke za výhodnú cenu 6,64 eura ročne. Poistenie pre deti zahŕňa: krytie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením, a to až do 40 000 eur, odškodné 100 eur za chirurgický zákrok po úraze, odškodné za hospitalizáciu po úraze vo výške 5 eur za deň.

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne

 • Má v ponuke poistenie Život junior určené pre deti vo veku od 0 do 18 rokov. Je kombináciou kapitálového a investičného životného poistenia, pričom pomer oboch častí určí sám klient, ktorý pre dieťa poistenie zriaďuje. Okrem sporenia je dieťa poistené pre prípad dožitia a pre prípad smrti s možnosťou výberu z rôznych pripoistení (trvalé následky úrazu, závažné ochorenia, zlomeniny). Poistenie Život junior sa môže zriadiť buď vložením jednorazovej sumy (min. 1 500 eur), alebo pravidelným platením (min. 20 eur) po dobu poistenia. Spôsob splácania si určuje sám klient. Môže si vybrať, v akých intervaloch bude poistné splácať – mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne. Výhodou je to, že poistenie môže zriadiť pre dieťa ktokoľvek, nie len rodičia, ale napr. aj starí rodičia. Pri poistení Život junior nie je potrebný súhlas zákonného zástupcu pri jeho uzatváraní. Finančné prostriedky sú vyplatené vždy len poistenému dieťaťu.

Poisťovňa Poštovej banky

 • Detské poistenie pre nezbedníkov je úrazové poistenie spojené so sporením pre deti do 15 rokov. Poskytuje kvalitnú poistnú ochranu a zároveň garantuje zhodnotenie kapitálovej hodnoty 1,90 % ročne počas celej doby poistenia. Toto poistenie môže dieťaťu založiť ktokoľvek (starý rodič, krstný rodič a pod.), kto mu chce zabezpečiť nielen poistnú ochranu, ale aj finančnú hotovosť pri štarte do života.

Generali

 • Ponúka možnosť poistenia detí v rámci produktu životného poistenia La Vita. Na jednej zmluve tak môžu byť poistené deti aj rodičia. Pri poistení La Vita si môže klient vybrať investičný alebo rizikový variant, alebo obidva súčasne. Technická úroková miera je 1,9 %, pričom ďalšie zhodnotenie prebieha formou investovania do širokého spektra fondov a stratégií a miera zhodnotenia závisí od výkonnosti daného fondu alebo stratégie. Z pohľadu sporenia, resp. zhodnotenia investovaných prostriedkov nie je rozdiel medzi dospelým a dieťaťom, keďže zhodnotenie závisí od výkonnosti zvoleného fondu či stratégie. V prípade, že je poistná zmluva uzavretá aj s krytím rizika smrti v investičnej časti, tak rozdiel je v objeme prostriedkov, ktoré sú umiestňované do fondov alebo stratégií. Tento rozdiel spočíva v nižšej sadzbe za krytie rizika smrti pre dieťa v porovnaní s dospelým, to znamená, že pri rovnakej výške poistného určeného na investičné poistenie (s krytím rizika smrti), zostáva pri poistení dieťaťa viac prostriedkov na umiestňovanie do fondov.

Komunálna poisťovňa

 • Ponúka 3 produkty určené poisteniu pre dieťa.
 • Prémiové poistenie dieťaťa – ide o poistenie pre prípad dožitia s možnosťou viacerých pripoistení. Ide o klasické sporenie. V prípade dožitia sa poistenému vyplatí suma, a to v dvoch alebo v troch splátkach, podľa voľby klienta. Úroková miera je stanovená na 1,9 % ročne ako na všetkých kapitálových produktoch od 1. 1. 2014. Na rozdiel od ostatných poistení, v rámci prémiového poistenia dieťaťa umožňuje Komunálna poisťovňa výplatu poistnej sumy rozdeliť do dvoch alebo troch výplat, a to vo výročný deň poistenia, v ktorom dieťa dovŕši 11, 15 a 19 rokov (teda v dôležitých rokoch v živote dieťaťa, keď začína navštevovať druhý stupeň základnej školy, strednú školu a pred štartom štúdia na vysokej škole). Ak však klient bude požadovať vyplatenie sumy len v rámci dvoch splátok, získa navyše finančný bonus vo výške minimálne 67,50 eura, v závislosti od výšky poistnej sumy.
 • Poistenie Školák – ide o poistenie školopovinných detí pre prípad dožitia alebo úmrtia, prípad trvalých následkov úrazu a čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu. Uzatvára sa na 5 rokov a je určené deťom od 0 do 15 rokov. Úroková miera je 1,9 % ročne. Poistenie Školák má možnosť dvoch variantov poistenia, ktoré sa líšia iba vo výške poistných súm pre pripoistenia trvalé následky úrazu a čas nevyhnutného liečenia úrazu. Výhodou tohto poistenia je, že poistné je rovnaké pre všetky veky od 0 do 15 rokov.
 • Kapitál Detstvo – vstupný vek poisteného dieťaťa je od 0 do 13 rokov. Poistenie sa končí, keď dieťa dovŕši 18, 19 alebo 20 rokov. Výhodou je, že poistenie platí nielen pre dieťa, ale automaticky zahŕňa aj poistenie jedného z rodičov. Pri úmrtí rodiča poistenie trvá naďalej, pričom poistné uhrádza za klienta poisťovňa.
 • Pre všetky tri produkty platí, že ide o poistenie s podielom na zisku. To znamená, že každoročne pripisuje poisťovňa podiely na zisku – momentálne je technická úroková miera na úrovni 1,9 % a v prípade, ak sa poisťovni podarí zhodnotiť peniaze z rezerv poistenia nad úroveň 1,9 % (v posledných rokoch sa toto zhodnotenie pohybuje okolo 3,5 %), tak o tento percentuálny rozdiel sa klientom navýši ich poistná suma.

Union poisťovňa

 • Poistenie Vláčik je flexibilné poistenie, ktoré ponúka popri vytváraní úspor pre dieťa aj širokú škálu pripoistení. Zahŕňa poistenie dieťaťa pre prípad kritických chorôb, ľahších aj ťažších úrazov, chirurgického zákroku a hospitalizácie a ponúka tiež poistenie rodiča pre prípad trvalých následkov úrazu alebo úmrtia a oslobodenie od platenia v prípade invalidity alebo úmrtia rodiča. Poistné sumy sú flexibilné, je možné ich meniť podľa aktuálnej potreby. Minimálne poistné na poistnej zmluve je 20 eur mesačne. Poistenie sa uzatvára do veku dieťaťa 25 rokov.
 • Vláčik je investičné životné poistenie, prostriedky sa zhodnocujú vo finančných fondoch. Popri rôznych akciových a vyvážených fondoch ponúka aj umiestnenie peňazí na tzv. garantovaný účet pre klientov, ktorí uprednostňujú investovanie s garantovaným výnosom.
 • Toto poistenie je výhodnejšie vďaka zabezpečeniu dieťaťa v prípade invalidity alebo smrti rodiča. Okrem sporenia si sumy splatnej pri dožití je dieťa finančne zabezpečené aj v prípade straty rodičia buď vyplatením dohodnutej poistnej sumy, alebo postupným vyplácaním pozostalostného dôchodku. Oslobodenie od platenia poistného sa vzťahuje na prípady invalidity alebo smrti rodiča.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #životné poistenie #sporenie pre deti #poistenie pre deti
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy