Čo pripravili poisťovne tento rok pre motoristov

16.11.2017 07:06
pzp, poistenie, nehoda, havária
Ilustračné foto. Autor:

Poisťovne nebojujú o klientov iba cenou. K povinnému zmluvnému poisteniu pribaľujú aj asistenčné služby či iné pripoistenia. Aké novinky pripravili pre motoristov v tomto roku?

AXA

 • Z pohľadu stanovenia ceny PZP bude aj naďalej voliť individuálny prístup v závislosti od segmentácie a rizikovosti daného klienta. Všeobecne v AXA platí, že vodiči, ktorí jazdia bez nehôd, môžu na povinnom poistení ušetriť až dve tretiny ceny oproti tým, ktorí jazdia bezohľadne a často havarujú. Má ako prvá poisťovňa na českom a slovenskom trhu zadarmo pre všetkých vodičov samostatnú jednoduchú mobilnú aplikáciu, ktorá dokáže aktívne sledovať a vyhodnotiť štýl jazdy vodiča. Nepretržite a automaticky (počas jazdy) zbiera údaje o nebezpečných manévroch. Po skončení jazdy poskytne vodičovi prehľadnú spätnú väzbu, vrátane konkrétnych odporúčaní, ako sa zlepšiť a jazdiť bezpečnejšie.

Kooperativa

 • Klientom ponúka verejné prísľuby k PZP, ktoré kryjú riziká, ktoré je štandardne možné poistiť len v havarijnom poistení: Živel, Úrazové poistenie posádky vozidla, Stret so zverou, Batožina. Krytie rizík prostredníctvom verejných prísľubov poskytuje Kooperativa zadarmo. Dokumenty sa nachádzajú na www.koop.sk. Kooperativa z PZP uhradí škody, ktoré spôsobil klient na vozidle inému v plnej výške bez uplatnenia amortizácie.

Uniqa

 • Naďalej sa sústreďuje na segmentáciu klientov podľa právnej formy, veku, ako aj regionálnej príslušnosti a na základe týchto kritérií vypočíta cenu poistenia. Tento rok urobila rozdelenie podľa skupín ešte spravodlivejšie, týka sa to najmä previazanosti právnej formy a regionálnej príslušnosti. Prax totiž ukázala, že napríklad škodovosť právnických osôb je, čo sa týka okresov a krajov, rozdielna, preto tento fakt poisťovňa zohľadnila aj pri výpočte ceny. Zároveň klientov detailnejšie rozdelila podľa veku. Ako najrizikovejší sa ukazujú klienti v kategórii do 23 rokov, ako najmenej rizikoví klienti v kategórii od 51 do 70 rokov.
 • Pri vozidlách do 3,5 tony bude cenu ovplyvňovať aj druh paliva. Výsledky analýzy poisťovne ukazujú, že dieslové vozidlá jednoznačne vykazujú vyššiu škodovosť a frekvenciu škôd. Ako jeden z hlavných faktorov posudzovania vozidiel mimo objemu motora pri osobných a nákladných vozidlách do 3,5 t zaviedla koeficient výkonu v kombinácii s objemom motora. Znamená to, že čím je výkon väčší, tým je poistné vyššie a, naopak, pri starších motoroch, kde je výkon voči objemu menší, je poistné lacnejšie.
 • Novinkou, ktorú pripravila, je pripoistenie Právnik do auta, ktoré si môžu vodiči uzatvoriť k novému PZP a prvý rok ho majú zadarmo. Toto pripoistenie obsahuje komplexnú právnu pomoc. Na rozdiel služieb v rámci asistencie Právnik do auta právnu službu nielen uhradí, ale aj priamo zrealizuje.

Wüstenrot poisťovňa

 • Pokračuje v predaji povinného zmluvného poistenia na princípe jednoduchého zistenia výšky poistného len na základe výkonu motora a veku klienta (do 25 a od 26 rokov). Klienti si môžu vybrať k PZP aj viacero pripoistení: 2 varianty úrazového poistenia pre vodiča a cestujúcich, pripoistenie právnej ochrany auta a vodiča (v trestnom, priestupkovom a správnom práve a pri náhrade škody vrátane nonstop právneho poradenstva) a pripoistenie skiel motorového vozidla.

Genertel

 • Aj v budúcom roku ponúkne výhodnú cenu pre skúsených dlhoročných vodičov z menších miest a obcí. Vodiči z väčších miest sa však tiež nemusia obávať prehnane vysokej ceny, ak nemajú auto s vysokým výkonom alebo nespôsobili v minulosti škodovú udalosť.

Allianz – Slovenská poisťovňa

 • V novom roku bude naďalej určovať cenu poistného na základe parametrov vozidla – objem a výkon motora, značka, vek vozidla a tiež podľa charakteristík klienta – vek klienta, trvalé bydlisko, skutočnosť, či ide o fyzickú osobu alebo podnikateľský subjekt. Zároveň k PZP ponúka široké asistenčné služby poskytované renomovanou asistenčnou spoločnosťou, a to nonstop počas celého roka. Klient má na výber z dvoch variantov asistenčných služieb.

Groupama

 • V cene poistenia je zahrnuté aj úrazové poistenie vodiča. Pri PZP neuplatňuje amortizáciu, škody pre osobné motorové vozidlá uhrádza podľa cien nových náhradných dielcov bez zohľadnenia ich veku. Do asistenčných služieb k PZP pribudla oprava defektu. V prípade dopravných nehôd s možnými trestnoprávnymi následkami môžu klienti využiť bezplatnú právnu pomoc v trvaní troch hodín.

Komunálna poisťovňa

 • Výška poistného sa odvíja v prvom rade od triedy auta, veľkosti objemu valcov motora vozidla, celkovej hmotnosti vozidla a podobne. Rovnako zohľadňuje typológiu vodiča, jeho vek, bydlisko, obdobie bezškodového priebehu či frekvenciu platenia poistného. Medzi obľúbené benefity v PZP, ktoré je štandardne možné poistiť len v havarijnom poistení, patrí: poistné plnenie v prípade škody na motorovom vozidle spôsobenej živelnou udalosťou, poistné plnenie v prípade úrazu vodiča a posádky a krytie poškodenia, zničenia alebo straty batožiny.

Generali Poisťovňa

 • Od novembra tohto roku môžu motoristi využiť tri balíky PZP. V závislosti od zvoleného balíka tak budú mať pri povinnom zmluvnom poistení poistený napríklad aj úraz dopravovaných osôb, riziko živel a hlodavec, výtlk, pneumatiky, zrážka so zverou či asistenčné služby Klasik a asistenčné služby Premium. Ku každému z troch balíčkov PZP si klienti môžu tiež pripoistiť čelné sklo alebo krádež auta. Štandardom pri PZP je už niekoľko rokov plnenie bez odpočítania amortizácie.

ČSOB Poisťovňa

 • Po novom odmeňuje vodičov, ktorí vo vozidle využívajú asistenčné systémy. Medzi základné asistenčné systémy patrí detekcia mŕtveho uhla, varovanie opustenia jazdného pruhu a adaptívny tempomat. Pokročilé systémy sú doplnené ešte o technológie zlepšujúce nočné videnie alebo systém vedenia v jazdných pruhoch. Vodič tak môže na PZP ušetriť 10 % poistného, v závislosti od stupňa vybavenia týmito systémami.

Union

 • Tento rok síce nejaké úpravy v produktoch PZP poisťovňa (aj Onlia brand) robila, ale boli to skôr zmeny „pod kapotou“, ktoré zlepšia celkové procesy v PZP. Pripravuje aj viaceré novinky, nie však hneď od budúceho roka.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

0 debata debata
Viac na túto tému: #motoristi #povinné zmluvné poistenie