Únia zamestnávateľov kritizuje návrh na zvýšenie maximálneho základu na platenie sociálnych odvodov

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) zásadne nesúhlasia so zvýšením stropu pre výpočet sociálnych odvodov zo 7-násobku priemernej mzdy na Slovensku na jej 11-násobok.

02.10.2018 09:51
zamestnanec, pracovník, počítač, živnostník Foto:
Najvyšší možný vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov by sa tak v budúcom roku zvýšil z tohtoročných 6 384 eur na 10 494 eur.
debata
Ako uvádza RÚZ v tlačovej správe, zvýšenie odvodov je vzhľadom na priaznivý vývoj verejných financií neodôvodnené a zamestnávatelia vzhľadom na historický vývoj nemajú dôveru v dočasný charakter navrhovaného opatrenia.

Aj keď sa toto opatrenie dotkne iba niekoľko tisíc zamestnancov, podľa zamestnávateľov pôjde prevažne o tých najviac kvalifikovaných, ktorí z pohľadu ich kvalifikácie a odbornosti predstavujú „rodinné striebro“ slovenského trhu práce.

Zamestnávatelia pochybujú o „dočasnosti“ opatrenia, keďže skúsenosti s „dočasnými“ opatreniami typu bankový odvod či osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach skôr potvrdzujú opak.

Únii tiež nie je jasné, prečo sa odvodové stropy majú zvýšiť práve na 11– násobok priemernej mzdy v hospodárstve. „Návrh neobsahuje žiadne vyčíslenie, o koľko sa majú zvýšiť príjmy Sociálnej poisťovne, či iné možné alternatívy a scenáre, ktorými by bolo možné príslušné dodatočné zdroje v systéme získať,“ upozornila zamestnávateľská ú­nia.

Vzhľadom na zjavný trend nárastu príjmov Sociálnej poisťovne a priaznivý vývoj trhu práce je dôvod na zvyšovanie vymeriavacích základov ekonomicky nelegitímny, tvrdí RÚZ. Zamestnávatelia pritom dlhodobo a konzistentne upozorňujú na vysoké daňové odvodové zaťaženie práce, čo má negatívny dopad na podnikateľské prostredie a mieru zamestnanosti. Navrhované opatrenie podľa nich kvalitu podmienok pre podnikanie ešte viac zhorší.

„Návrh s tak vážnymi dopadmi na podnikateľské prostredie neprešiel patričnou verejnou diskusiou, pričom prijatie opatrení tohto typu formou poslaneckého návrhu považujeme za nevhodné a nešťastné riešenie,“ zdôraznila RÚZ. Strany vládnej koalície preto žiada, aby opatrenia s významným dopadom na podnikateľské prostredie uvádzali formou riadneho pripomienkového procesu.

Poslanec za Smer-SD Ľubomír Vážny podal na septembrovom rokovaní parlamentného sociálneho výboru pozmeňujúci návrh k novele zákona o sociálnom poistení, aby maximálny mesačný vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie od začiatku budúceho roka dočasne stúpol zo súčasného 7-násobku na 11-násobok priemernej mzdy na Slovensku.

Zvýšený najvyšší možný vymeriavací základ by sa uplatňoval len v rokoch 2019 a 2020, dokým sa nezavedie ročné zúčtovanie sociálneho poistenia. Najvyšší možný vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov by sa tak v budúcom roku zvýšil z tohtoročných 6 384 eur na 10 494 eur. Sociálny výbor však tento návrh neschválil.

Ako po rokovaní výboru uviedol poslanec Vážny, týmto pozmeňujúcim návrhom sa „vyplní určitá medzera v príjmoch štátu“. Priznal, že zvýšením maximálneho základu na platenie sociálnych odvodov sa síce výrazne prehĺbi princíp solidarity, avšak výrazne sa potlačí princíp zásluhovosti. „Bola to dohoda v koalícii,“ dodal Vážny.

„Boli urobené prepočty a analýzy na ministerstve financií, bude to mať profit pre štátny rozpočet,“ zdôvodnil minister práce a sociálnych vecí Ján Richter (Smer-SD), prečo sa má maximálny vymeriavací základ zvýšiť práve na 11-násobok priemernej mzdy na Slovensku. „Je to na obdobie dvoch rokov, pokiaľ bude fungovať ročné zúčtovanie, je potrebné sanovať príjmy štátu, a preto bol podaný návrh na zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu,“ povedal po rokovaní výboru poslanec Vážny. Ako ďalej uviedol, takýto krok by mal podľa odhadu rezortu financií priniesť štátu ročne necelých 50 miliónov eur, „a podľa toho sa nastavil ten maximálny základ, je to matematika, spätné prepočítanie“.

O novele zákona o sociálnom poistení, ktorou sa má na Slovensku od roku 2021 zaviesť ročné zúčtovanie sociálneho poistenia, budú poslanci rokovať v druhom čítaní až na októbrovej schôdzi Národnej rady SR. Tento návrh v pléne na septembrovej schôdzi predniesol poslanec za Smer-SD Erik Tomáš a plénum s ním vyjadrilo všeobecný súhlas.

debata chyba
Viac na túto tému: #mzda #zamestnanci #priemerná mzda #zamestnávatelia #sociálne odvody