Ako sa rozdeľujú podielové fondy

07.12.2018 06:00
peniaze, kalkulačka
Ilustračné foto. Autor:

Podielové fondy sa dajú rozdeliť do niekoľkých skupín, podľa toho, kam sa peniaze podielnikov investujú. Od toho sa zároveň odvíja šanca na vysoký či nízky výnos, vysoké či nízke riziko, alebo niečo medzi tým. Platí, že riziko je tým vyššie, čím vyšší je potenciálny výnos. Investor by mal teda presne vedieť, aké veľké riziko je ochotný podstúpiť, ako dlho je ochotný znášať stratu a na ako dlho je ochotný vzdať sa peňazí, ktoré sa rozhodol investovať.

Fondy peňažného trhu

Investujú do krátkodobých finančných nástrojov na peňažnom trhu. Tieto fondy zaručujú minimálne riziko, čomu však zodpovedajú aj nižšie výnosy v porovnaní s ostatnými typmi fondov. Investícia do peňažných fondov je vhodná aj pre investorov bez predchádzajúcich skúseností. Takéto fondy majú veľmi nízke, často dokonca nulové vstupné a výstupné poplatky, takže sa oplatí do nich investovať aj krátkodobo. Väčšinou dosahujú vyššiu výkonnosť ako krátkodobé termínované účty v bankách, pričom peniaze sú kedykoľvek bez sankčných poplatkov a zbytočného odkladu k dispozícii, v praxi najviac do 14 dní po predložení žiadosti o spätný predaj. To platí aj pre iné typy fondov okrem špeciálnych.

Dlhopisové fondy

Ukladajú peniaze podielnikov najmä do dlhopisov. Niekedy investujú malý podiel majetku aj do akcií. Prinášajú investorovi zvyčajne vyšší výnos ako fondy peňažného trhu, sú však aj o niečo rizikovejšie. Sú vhodné pre ľudí, ktorí chcú investovať peniaze minimálne na jeden až dva roky, vzhľadom na poplatky však prinášajú zaujímavé zhodnotenie až po približne dvoch či troch rokoch. Predstavujú vhodnú alternatívu k dlhodobému termínovanému vkladu v banke.

Akciové fondy

Akciové fondy investujú do akcií minimálne dve tretiny svojho majetku. Tieto fondy sú spomedzi všetkých fondov najrizikovejšie, na druhej strane majú potenciál najvyššieho rastu. Prinášajú zvyčajne vyšší výnos až z dlhodobého hľadiska, preto sú vhodnou investíciou iba pre investorov s investičným horizontom nad 5 až 7 rokov, ktorým neprekážajú krátkodobé výkyvy a poklesy hodnoty podielu. Akciové fondy môžu byť zamerané na jeden alebo viac sektorov ekonomiky.

Sú fondy, ktoré investujú napríklad výhradne do akcií technologických firiem – v takom prípade hovoríme o akciových technologických fondoch. Podobne môžeme hovoriť o akciových fondoch farmaceutických, telekomunikačných, biotechnologických a podobne. Protipólom takýchto jednosektorových akciových fondov sú fondy viacsektorové, ktoré nevyhľadávajú iba jedno odvetvie, ale rozkladajú riziko medzi viac ekonomických sektorov. Akciové fondy možno triediť aj podľa geografického kritéria, čiže podľa krajiny sídla emitentov akcií. Vždy platí, že čím užšie je akciový fond zameraný, tým vyšší potenciálny výnos či stratu, čiže riziko, so sebou investorovi prináša.

Zmiešané fondy

Peniaze podielnikov zmiešané fondy ukladajú na rôznych trhoch a do rôznych aktív, nemajú pritom nijaké limity na podiel dlhopisov či akcií vo svojom portfóliu, pričom môžu tento pomer v rámci investičnej stratégie meniť. Preto by mal investor vopred poznať stratégiu fondu a jeho zloženie. Zmiešané fondy sú akousi zlatou strednou cestou medzi rizikovými akciovými a konzervatívnymi dlhopisovými fondmi. Investorovi ponúkajú stredné výnosy pri strednom riziku, investičný horizont by mal byť aspoň trojročný.

Fondy fondov

Minimálne dve tretiny svojich aktív ukladajú do podielových listov a akcií iných investičných fondov. Medzi ich hlavné výhody patrí nižšie riziko, ktoré vyplýva z väčšieho rozloženia investície. Podielnik takto zároveň môže investovať aj menšiu sumu do fondov, ktoré si inak vyžadujú vysokú vstupnú investíciu.

Iné fondy

Sú to fondy, ktorých zloženie portfólia nevyhovuje ani jednej z doteraz popísaných kategórií fondov. Do tejto kategórie spadajú aj fondy, ktoré investorom vopred garantujú pri splnení určitých podmienok presnú úroveň výkonnosti alebo jej interval, a to za vopred stanovené časové obdobie. Takéto fondy sa zvyčajne nazývajú zaistené fondy. Rizikovosť investovania do týchto fondov je zvyčajne nízka, pri dodržaní vopred určenej doby existencie fondu.

Špeciálne fondy nehnuteľností

Investujú svoje aktíva priamo do nehnuteľností, majetkových účastí v realitných spoločnostiach alebo do iných aktív úzko prepojených s trhom nehnuteľností. Rizikovosť týchto fondov je o niečo vyššia ako pri dlhopisových fondoch, pričom aj trh nehnuteľností má cyklickú povahu, preto je potrebné rátať s investičným horizontom podobným ako pri akciových fondoch 5 až 7 rokov.

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

Ako fungujú podielové fondy

  • Správcovská spoločnosť nakupuje za peniaze investorov cenné papiere alebo tieto peniaze vkladá do nástrojov finančného trhu. Všetky tieto cenné papiere sú vo vlastníctve investorov.
  • Vlastnícke práva k majetku fondu reprezentujú podielové listy, ktoré majú investori. Každému z nich tak patrí časť majetku fondu v závislosti od výšky jeho investície.
  • Ak sa zvýši hodnota cenných papierov, do ktorých fond investoval, vzrastie aj hodnota majetku fondu. Výnos sa rozdelí medzi jednotlivých investorov na základe ich podielu.
  • Pri investovaní do fondu si investor za svoje peniaze nakúpi podiely za ich aktuálnu hodnotu. Napríklad ak je hodnota podielu jedno euro a niekto investuje tisíc eur, získa tisíc podielov. Ak by sa hodnota podielu zvýšila na 1,50 eura, hodnota investície by stúpla na 1 500 eur. Naopak, ak by sa hodnota podielu znížila na 0,50 eura, hodnota jeho investície by klesla na 500 eur.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#podielové fondy #investície
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku