Ktoré banky zmenili svoje cenníky

Podrobný prehľad bánk na Slovensku a zmeny v ich poplatkoch .

06.02.2019 06:00
muž, euro, peniaze, dlhy Foto:
Ilustračné foto.
debata

Tatra banka – od 31. 12. 2018

 • V cene balíka Tatra Personal od 31. 12. 2018 pribudol jeden výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR, neobmedzené množstvo PUSH notifikácií mobilnej aplikácie, prostredníctvom ktorej klient využíva službu Internet banking pre mobilné zariadenia, v rámci b-mail. Banka zmenila aj podmienky na získanie zľavy z poplatku za účet.
 • Banka zvýšila poplatok za vklad hotovosti na účet treťou osobou na tri eurá, predtým to bolo 1,50 eura. Výber hotovosti je za poplatok 4 eurá, predtým to boli 3 eurá.
 • Banka zvýšila poplatky aj pri SEPA platbách a SEPA inkase. Spracovanie platobného príkazu doručeného formou písomného príkazu na úhradu a prostredníctvom kontaktného centra DIALOG live je za poplatok 3 eurá, predtým bol poplatok 1,50 eura. Spracovanie žiadosti o sprostredkovanie vrátenia platby zaslanej do inej SR banky za poplatok 10 eur, predtým bol poplatok 5 eur.
 • Platby v českých korunách v prospech klientov Raiffeisenbank Česká republika v pobočke sú za poplatok 3 eurá, predtým bol poplatok 1,50 eura.
 • Za službu b-mail k účtu (za jedno telefónne číslo počas sledovaného obdobia) si klient zaplatí 1 euro, predtým 0,30 eura.
 • Pri kartách Visa Electron, MasterCard, Visa, Visa Platinum sa zvýšil poplatok za spracovania platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry na 3 eurá, predtým to bolo 2,50 eura. Za vydanie náhradného pin kódu si klient zaplatí 10 eur, predtým bola služba za poplatok 5 eur.
 • Pri kartách Visa a Visa Platinum stojí po novom platobný príkaz z kreditnej karty 3 eurá, predtým to bol poplatok 1 euro.
 • Banka zaviedla nový mesačný poplatok vo výške 0,50 eura + poštovné za zasielanie papierových výpisov z kartového účtu poštou a poplatok vo výške 50 eur za dočasné navýšenie celkového úverového rámca na kreditnej karte prostredníctvom služby overlimit.
 • K zvýšeniu poplatku došlo aj pri úverových produktoch za ohodnotenie bytu. Nový poplatok je vo výške 150 eur za jednu nehnuteľnosť, predtým to bolo 100 eur.

ČSOB – od 1. 1. 2019

 • Banka zrušila službu Image karta – vlastný obrázok na karte a Poskytnutie informácie o pohyboch a zostatkoch na účte poštou týždenne za poplatok 4 eurá a mesačne za poplatok 16 eur.
 • Zasielanie výpisov poštou je za mesačný poplatok 1,50 eura, predtým to bolo 1 euro.
 • Klienti si priplatia aj za zmenu dispozičných oprávnení pri termínovaných a sporiacich účtoch. Po novom táto služba stojí 5 eur, predtým to boli dve eurá. Výzva na úhradu debetného zostatku na účte je za poplatok 1,50 eura + poštovné, predtým to bolo 1 euro + poštovné. Upomienka na úhradu debetného zostatku na účte bude za poplatok 5 eur + poštovné, predtým to bolo 3,50 eura + poštovné.
 • Poplatok za spracovanie mincí v eurách pri vklade na účet/výbere z účtu v rámci jedného dňa nad 100 kusov mincí a rozmieňanie, resp. výmena hotovosti v eurách v rámci jedného dňa nad 20 kusov bankoviek alebo mincí sa zvýšil na 3 % zo sumy, min. 3 eurá, z pôvodných 2 % zo sumy, minimálne 1 euro.
 • Banka zvýšila poplatok aj pri avíze o nezrealizovanej platbe poštou pre SEPA platobné operácie na 1,50 eura z pôvodného jedného eura.
 • Poplatok za Vedenie platobnej karty Debit Gold MC je 4,90 eura mesačne, predtým to bolo 105,90 eura ročne. V cene ročného poplatku bolo predtým zahrnuté aj cestovné poistenie Exclusive.
 • Znovuvydanie karty v prípade straty, krádeže, zmeny údajov držiteľa karty, predčasnej obnovy karty, poškodenia karty je za poplatok 15 eur, predtým to bolo 10 eur.
 • Expresné vydanie platobnej karty je za poplatok 50 eur, predtým 30 eur.
 • Zmena PIN cez bankomat je za poplatok 5 eur, predtým 2,50 eura.
 • Banka zrušila službu Vydanie núdzovej karty v zahraničí za poplatok 230 eur, Výplatu núdzovej hotovosti v zahraničí za poplatok 165 eur a Image karta – vlastný obrázok na karte za poplatok 6 eur.
 • Banka zaviedla novú službu Zobrazenie PIN elektronicky, ktorá je bezplatná. (Platí pre kanály elektronického bankovníctva ČSOB Internetbanking 24 a ČSOB BusinessBankin­g Lite.)
 • Banka zvýšila poplatok za služby spojené s kreditnou kartou a s vedením úverového účtu: MasterCard Credit Basic je za mesačný poplatok 1,50 eura, predtým 1 euro mesačne, MasterCard Credit Standard za mesačný poplatok 2,50 eura, predtým 2 eurá mesačne.
 • Za znovuvydanie kreditnej karty v prípade straty, krádeže, zmeny údajov držiteľa karty , predčasnej obnovy karty , poškodenia karty je poplatok 15 eur, predtým bol poplatok 10 eur.
 • Zvýšil sa aj poplatok za expresné vydanie kreditnej karty na 50 eur, predtým 30 eur.
 • Za zmenu PIN cez bankomat klienti zaplatia 5 eur namiesto pôvodných 2,50 eura.
 • Pri karte MasterCard Credit Basic banka zrušila službu vydanie núdzovej karty v zahraničí za poplatok 230 eur, výplatu núdzovej hotovosti v zahraničí za poplatok 165 eur a Image kartu – vlastný obrázok na karte za poplatok 6 eur.
 • V ponuke už nie je kreditná karta MC Credit Basic – študent.
 • Banka už neposkytuje klientom Token DP270.
 • Banka upravila poplatky pri ČSOB Účelovom úvere na bývanie a ČSOB Úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou. Zmena zmluvných podmienok zo strany klienta, dodatkom k zmluve, oznámením banky bude za poplatok 180 eur, predtým 150 eur. Kópia dokladu je za poplatok 10 eur + DPH, predtým 5 eur + DPH.
 • Za Urgentné vyjadrenie k žiadosti o úver a urgentné čerpanie úveru si klienti zaplatia 180 eur, predtým bola služba za 150 eur.

Slovenská sporiteľňa – od 1. 1. 2019

 • Vklad hotovosti na Účet, Účet sporenia, Vkladový účet, Vkladnú knižku pre majiteľa je za poplatok 0,50 eura (prvý vklad hotovosti v kalendárnom mesiaci je bez poplatku), predtým bol pre majiteľa bez poplatku.
 • VISA Electron / Space, VISA Electron / Maestro – poplatok za kartu 1,30 eura mesačne, predtým 10 eur ročne.
 • VISA Classic / Mastercard Mass – poplatok za kartu 2,20 eura mesačne, predtým 20 eur ročne.
 • Mastercard World – poplatok za kartu 8 eura mesačne + cestovné poistenie s ročným poplatkom 40 eur, predtým 120 eur ročne vrátane poistenia.
 • V rámci Osobného účtu Exclusive je poplatok za kartu MasterCard World so zľavou 50 %, teda 48 eur ročne.
 • Kúpa Space karty Junior s kreditom 10 eur za poplatok 10 eur, predtým 13,50 eura. Vydanie obnovenej Space karty Junior po ukončení jej platnosti bez poplatku, predtým 3,50 eura.
 • Banka od 1. 1. 2019 zaviedla poplatky za poskytovanie spotrebných úverov: pri úvere do 1 499 eur je poplatok 30 eur, pri úvere do 2 999 eur je poplatok 60 eur, pri úvere do 5 999 eur je poplatok 120 eur, pri úvere do 8 999 eur je poplatok 160 eur, pri úvere do 11 999 eur je poplatok 220 eur a pri vyššom úvere 300 eur.

Oberbank – od 1. 1. 2019

 • Banka v rámci platobného styku znížila poplatky za zmenu alebo zrušenie trvalého príkazu na úhradu v obchodnom mieste na 2,50 eura, z pôvodných 5 eur, za zmenu alebo zrušenie súhlasu s inkasom v obchodnom mieste na 2,50 eura z pôvodných 5 eur.
 • Platobné príkazy na úhradu v cudzej mene, platobné príkazy na úhradu v EUR mimo SEPA a EUR platobné príkazy na úhradu bez uvedenia BIC/SWIFT, IBAN. Dodatočný poplatok za platobný príkaz na úhradu bude vo výške 1 %, min. 10 eur, max. 100 eur, predtým bol poplatok 1% min. 10 eur, max. 150 eur.

OTP Banka – od 1. 2. 2019

 • V rámci READY konta bude po novom neobmedzený počet vkladov finančných prostriedkov v hotovosti v obchodnom mieste, predtým bol vklad v hotovosti za poplatok 0,50 € eura, neobmedzený počet výberov hotovosti platobnou kartou z bankomatu OTP Banky Slovensko, predtým bol iba 1 výber mesačne.
 • Výbery hotovosti v obchodnom mieste banky do sumy 10 000 eur (vrátane) bude výber za poplatok 3 eurá, predtým bol poplatok 2 eurá, výbery hotovosti nad 10 000 eur sú bez zmeny poplatku.
 • Neembosovaná platobná karta Maestro Ready (do 15 rokov) – za vydanie alebo obnovu platobnej karty si klient zaplatí 8,00 eura ročne, predtým bolo vydanie karty bezplatné, za znovuvydanie platobnej karty (strata, odcudzenie alebo poškodenie karty) si klient zaplatí 8,00 eura, predtým bola služba bezplatná.
 • V cenníku pribudol poplatok vo výške 3,50 eura za znovuvytlačenie PIN kódu pri karte MasterCard Standard Credit.

VÚB banka – od 15. 3. 2019

 • V základnej ponuke produktov na výber pribudla debetná platobná karta – Karta pre mladých. Karta pre mladých sa vydáva len majiteľovi VÚB Účtu pre študentov alebo VÚB Účtu pre mladých. Majiteľ účtu môže vlastniť len jeden kus tejto karty. Maximálny počet všetkých debetných platobných kariet v rámci konta vydaných na všetkých držiteľov je päť kusov.
 • Od marca sa zvýšia poplatky pri odovzdávaní výpisov osobne v pobočke na 10 eur/výpis, predtým bol poplatok tri eurá/výpis, pri odovzdávaní výpisov schránkou na 10 eur, predtým bol poplatok tri eurá.
 • Poplatok zo 150 eur na 250 eur sa zvýši pri obmedzení disponovania s vkladom na účtoch, vkladových účtoch a vkladných knižkách na základe zmluvy o vinkulácii vkladu na žiadosť klienta.
 • Z ponuky banky bola vyradená debetná platobná karta Visa Inspire mobil platby (mobilná karta), ktorá bola za poplatok 5 eur ročne.
 • Flexikartu plus nahradila Šikovná karta s rovnakými poplatkami a službami, okrem zaslania výzvy na 100 % inkaso dlžnej sumy, kde pri Flexikarte bola táto služba za poplatok 0,50 eura.
 • Balík poistenia k hlavnej karte Mastercard Standard a balík poistenia k dodatkovej karte bude s poplatkom 23 eur za rok, predtým bol poplatok 19 eur za rok.
 • Balík poistenia k dodatkovej karte Mastercard World bude za poplatok 30 eur za rok, predtým bol poplatok 24 eur za rok.
 • Pri kreditnej karte Mastercard World pribudla služba vstup do letiskového salónika cez službu LoungeKey pre držiteľa karty alebo sprevádzajúcu osobu, ktorá bude za poplatok 24 eur na osobu. Pri karte nebude Služba LoungeKey – oprávnenie na vstup do letiskového salónika, ktorá bola bezplatná.
 • Poplatok vo výške 0,30 eur za výber z bankomatu VÚB debetnou kartou bude platiť aj pre výber hotovosti cez mobilnú aplikáciu VÚB Mobil banking, služba nie je dostupná pre Visa Inspire Wave 2 Pay (bezkontaktná nálepka).
 • Pribudol aj poplatok vo výške 1,20 eura za výber z bankomatu na Slovensku (okrem VÚB) a v zahraničí Kartou pre mladých.
 • Zdražie aj výmena bankoviek a mincí. Pri výmene bankoviek v počte nad 10 kusov sa uplatňuje poplatok za každých začatých 10 ks bankoviek predkladaných na výmenu (prvých 10 ks sa nezapočítava) a v počte mincí nad 100 kusov sa uplatňuje poplatok za každých začatých 100 kusov mincí predkladaných na výmenu alebo vydávaných v rámci výmeny na základe objednávky (prvých 100 kusov sa nezapočítava). Poplatok za túto výmenu bude 3,50 eura, predtým bol poplatok 1 euro.

Zdroj: Finančný kompas

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #banky #bankové poplatky #zmena cenníka