Banky: Ako získať peniaze od podvodného e-shopu

05.03.2019 06:00
počítač, banka, financie, účet, peniaze, práca,... Foto:
Ak má klient podozrenie na neobvyklú transakciu, mal by ju ihneď nahlásiť na infolinku banky.
debata

ČSOB banka

Pri platení kartou na internete treba dodržiavať nasledujúce zásady: realizovanie platieb len u dôveryhodných obchodníkov, platenie zabezpečenou internetovou platbou formou zaslaného bezpečnostného SMS kódu (3D Secure) na mobilný telefón. SMS kód s nikým nezdieľať. V prípade, ak je klientovi doručený SMS kód, ale žiadnu transakciu nevykonával, kartu treba okamžite zablokovať, nastavenie primeraného limitu pre internetové platby, vyhýbať sa zadávaniu údajov karty na verejných WiFi sieťach, nedôveryhodných počítačoch, chrániť citlivé kartové údaje – číslo a platnosť karty, CVV/CVC kód (bezpečnostný kód na zadnej strane karty) a nikomu ich neposkytovať, skontrolovať si svoju registráciu alebo uloženie čísla karty v systémoch obchodníka, čím klient udeľuje súhlas obchodníkovi iniciovať opakované kartové transakcie (tzv. recurring).

Ak má klient podozrenie na neobvyklú transakciu, mal by ju ihneď nahlásiť na infolinku banky. Pri podozrení na zneužitie platobnej karty je dôležité dať si ju ihneď zablokovať a podať reklamáciu s vyhlásením, že na vykonanie platby klient nedal súhlas. Banka prešetruje a posudzuje všetky prípadné zneužitia platobných kariet individuálne v zmysle platného zákona o platobných službách a garančných pravidiel kartových spoločností VISA a MasterCard, pričom spravidla platí, že ak sa potvrdí zneužitie platobnej karty, banka vráti peniaze klientovi naspäť v čo najkratšom čase v závislosti od zložitosti preverovania.

mBank

Pri nákupe kartou online zadávate jej číslo, jej platnosť a trojmiestny CVC alebo CVV kód na zadnej strane karty. Ak sa tieto údaje dostanú do rúk podvodníkom, môžu si s nimi robiť, čo chcú. Na internete je veľa falošných e-shopov, ktorým ide práve o získanie týchto údajov. Preto na facebooku ani iných weboch neklikajte na žiadnu reklamu, ktorá vám sľubuje nejakú absurdnú zľavu, napríklad značkový parfum, batoh či značkové slnečné okuliare za desatinu ceny. Naopak, veľmi dôveryhodný e-shop je ten, ktorý podporuje bezpečnostný protokol 3D Secure. To spoznáte podľa loga s nápisom Mastercard SecureCode alebo Verified by VISA na stránke, kde zadávate číslo karty. Proti zneužitiu karty sa však môžete brániť aj prostredníctvom bankovej aplikácie, napríklad tá od mBank vám pošle potvrdenie o každej transakcii. Takže keď máte podozrenie, že ste danú platbu neurobili vy, môžete kartu okamžite zablokovať.

Odporúčame tiež, aby si klient na platobnej karte nastavil bezpečný limit pre online platby, aký zodpovedá jeho potrebám. Pokiaľ si cez internet len občas kúpi lístok na koncert alebo cestovný lístok na vlak, tak bude stačiť napríklad 50 alebo 100 eur. Keď potom bude chcieť zaplatiť drahší tovar, môže si limit jednorazovo zvýšiť a po prebehnutí platby opäť znížiť. Čo je s mobilnou aplikáciou možné počas niekoľkých sekúnd.

Pri zneužití údajov môžete uplatniť reklamáciu v svojej banke. Pozor, zneužitie, rovnako ako napríklad stratu alebo odcudzenie karty, je nutné banke nahlásiť okamžite Banka po nahlásení preberá zodpovednosť za vykonané platby na seba. V prípade odcudzenia karty potom máte nárok na vrátenie ukradnutej sumy, ktorá presahuje hodnotu 50 eur. V každom prípade odporúčame zaobstarať si poistenie zneužitia karty, ktoré sa v mBank vzťahuje aj na internetové transakcie a kryje aj stratu osobných vecí, ako je mobil alebo peňaženka.

Ak klient naletí podvodnému e-shopu, je určite potrebné kartu hneď zablokovať, čo je možné urobiť zvyčajne okamžite v mobilnej aplikácii, v online bankingu alebo prostredníctvom call centra banky. Ak dôjde k tomu, že obchodník tovar alebo službu nedodal, nie je hneď potrebné zúfať, pretože je pomerne veľká šanca, že sa človeku peniaze na účet vrátia. To je jedna z výhod platby kartou, pretože v takejto situácii je možné v rámci reklamácie požiadať o tzv. Chargeback. To znamená vrátenie peňazí, ktoré vaša banka vyjedná s kartovou spoločnosťou, ako je Visa alebo MasterCard a jej prostredníctvom s bankou, do ktorej platba prišla. Takáto operácia trvá zvyčajne aj dva mesiace a je potrebné, aby klient doložil, že tovar nedostal, prípadne dostal v balíčku niečo iné a že obchodníka kontaktoval, ale ten s ním nekomunikuje.

Poštová banka

Klientom odporúčame platiť platobnou kartou na internete len u dôveryhodných obchodníkov, ktorí sú zabezpečení službou 3D secure. Všetky debetné platobné karty Poštovej banky túto službu podporujú. V súčasnosti ide najbezpečnejší spôsob platby kartou cez internet. Transakcie sú po zadaní údajov na karte navyše potvrdzované jedinečným SMS kódom zaslaným počas platby na klientov mobil.

Pri zneužití údajov je nutné bezodkladne túto skutočnosť nahlásiť svojej banke na nonstop linke a kartu zablokovať. Následne je potrebné navštíviť obchodné miesto a podať reklamáciu. Banka celý prípad prešetrí a klienta bude o výsledku šetrenia informovať v zmysle zákona do 15 dní.

Ak klient naletí podvodnému e-shopu, tak je potrebné, aby sa klient pokúsil kontaktovať obchodníka. V prípade, že bola reklamácia neúspešná, môže klient reklamovať vzniknutú situáciu vo svojej banke. Je potrebné, aby si uchoval všetku komunikáciu s obchodníkom a spolu s objednávkou priložil k podanej reklamácii. Reklamáciu však môže podať až po 30 dňoch od realizovania transakcie. Následne banka realizuje reklamačné šetrenie. Ak ide o podvodného obchodníka, je vysoká pravdepodobnosť, že sa klientovi peniaze vrátia späť na jeho účet. Vzhľadom na stále sa vyvíjajúce trendy v nakupovaní, stále nájdu ľudia, ktorí hľadajú spôsoby, ako zneužiť platobné karty. Z tohto dôvodu je nutné dodržiavať základné bezpečnostné zásady a nenakupovať napríklad u neoverených predajcov, ktorí nepodporujú bezpečné platby platobnou kartou – 3D Secure. Na našich platobných kartách máme zapnutú službu 3D Secure, ktorá eliminuje riziko zneužitia platobnej karty na internete.

Prima banka

Klienti by mali pri platení platobnou kartou v internetových obchodoch dodržiavať niekoľko hlavných zásad: Skontrolujte si, či máte aktivovanú službu 3D Secure, ktorá poskytuje dodatočnú ochranu internetových platieb u obchodníkov, ktorí túto službu podporujú. Prostredníctvom tejto služby budú vaše platby na internete overované jednorazovým bezpečnostným kódom. Pri platení cez internet používajte iba bezpečné a overené stránky. Pred poskytnutím údajov o karte sa presvedčte, či sú údaje prenášané bezpečnou cestou a stránka je zabezpečená certifikátom (SSL, resp. SET protokol). Indikátorom bezpečnej stránky je protokol https:// v adresnom riadku a ikona zlatej zámky. Kliknutím na ikonu zámky si môžete overiť informácie o bezpečnostnom certifikáte, ktoré potvrdzujú zabezpečenie šifrovania komunikácie. Okrem zlatej zámky môže byť na stránke obchodníka umiestnené tiež logo MasterCard SecureCode alebo Verified by VISA.

Pred objednaním tovaru alebo služby si nezabudnite pozorne prečítať kompletné obchodné podmienky, informácie o pravidelných poplatkoch a poznamenajte si e-mailovú adresu obchodníka pre prípad stornovania objednávky. Vyžiadajte si od obchodníka potvrdenie objednávky a uchovajte si ho pre prípad reklamácie alebo kontroly zaúčtovanej transakcie.

Nikdy neposkytujte svoje osobné údaje alebo identifikačné údaje platobnej karty okrem ich nevyhnutného zadania pri vykonávaní platobnej operácie (napr. číslo karty, CVV kód alebo iné citlivé údaje, dátum narodenia a pod.) pri nákupoch cez internet. Nikdy neposielajte svoje identifikačné údaje ani identifikačné údaje karty, ani ich telefonicky neposkytujte neznámym osobám.

Pri platení zadávate štandardne tieto údaje z platobnej karty: číslo karty = 16-miestne číslo na prednej strane karty, platnosť karty = dátum, dokedy je karta platná (mesiac/rok), uvedené na prednej strane karty a CVV2/CVC2 kód = posledné 3-miestne číslo na zadnej strane karty vedľa/na podpisovom prúžku karty. V žiadnom prípade nezadávajte svoj PIN.

Zneužitie platobnej karty je potrebné čo najskôr oznámiť banke, a to na telefónnom čísle kontaktného centra. V Prima banke je to nonstop infolinka na telefónnych číslach 0850 700 007 alebo 041/5111 111 (zo zahraničia +421). Klient môže o zablokovanie svojej platobnej karty požiadať aj priamo cez svoj internetbanking alebo cez mobilnú aplikáciu Peňaženka. Banka kartu ihneď zablokuje, čo znemožní jej ďalšie použitie. V prípade zneužitia karty alebo podozrenia na zneužitie platobnej karty by mali klienti zároveň bez zbytočného odkladu podať v najbližšej pobočke svojej banky reklamáciu.

Pri platení platobnou kartou môže klient požiadať banku o reklamáciu uskutočnenej transakcie, čo pri platení v hotovosti nie je možné. Teda aj v prípade, ak klient zaplatí za tovar/službu a tieto od obchodníka následne nedostane, môže túto kartovú transakciu reklamovať vo svojej banke, a tá ju bude riešiť v reklamačnom procese. Každá takáto reklamácia sa posudzuje individuálne a jej vybavovanie závisí od konkrétnej situácie, ktorá sa klientovi stala.

Slovenská sporiteľňa

Len čo klient zistí neštandardnú operáciu na jeho účte, odporúčame mu, aby kartu hneď zablokoval. Môže tak urobiť priamo v Georgeovi alebo môže kontaktovať klientske centrum banky. Následne treba zadať reklamáciu. V prípade podozrenia na zneužitie platobnej karty na internete všetky reklamácie prešetrujeme a posudzujeme individuálne, keďže musíme zohľadňovať aj pravidlá kartových spoločností. Závisí to aj od toho, o aký typ zneužitia ide, v niektorých prípadoch môže mať klienti svoje peniaze naspäť už o niekoľko dní, pri tých komplikovanejších to môže byť dlhšie.

Rady, ako zodpovedne nakupovať kartou na internete: v prvom rade je potrebné skontrolovať zabezpečenie webstránky, teda či je v hornom okne napísane https a ikonka zámočku. Klientom tiež odporúčame, aby na internete nakupovali u overených obchodníkov. Mať zriadenú službu SMS notifikácia, vďaka ktorej získajú okamžitý prehľad o svojich obratoch Klient si môže manažovať svoje limity na kartách – zmena cez internetbanking je bezplatná.

Ak klient zaplatil za tovar, ktorý mu nebol doručený, odporúčame mu, aby zadal reklamáciu. K žiadosti je potrebné predložiť doklady preukazujúce kúpu tovaru a predpokladaný termín dodania tovaru. Každú reklamáciu riešime individuálne, keďže proces nezávisí iba od banky klienta, ale aj od spolupráce s bankou obchodníka.

Tatra banka

Základné bezpečnostné zásady pre nákupy na internete sú: nakupovať iba u známych a overených obchodníkov, skontrolovať si, že sa v názve webovej stránky neskrývajú preklepy (napr. Disney vs. Diseny a podobne) a overiť si, že webová stránka obchodníka je zabezpečená, t. j. začína sa https:// a v poli s webovou adresou sa nachádza ikonka zámky.

Dôležité tiež je nedať sa nalákať na ponuku, ktorej „výhodnosť“ je očividne podozrivá, ako napríklad známe drahé značkové produkty za nereálne nízke ceny. V takých prípadoch je totiž značné riziko, že klient tovar buď nedostane vôbec, alebo dostane tovar, ktorý nezodpovedá jeho predstavám (fake).

Čo sa samotného spôsobu platby u obchodníka týka, vo všeobecnosti odporúčame zvoliť si platbu kartou. Oproti ostatným typom (ako napr. platba na dobierku, v hotovosti kuriérovi a podobne) platba kartou klientovi umožňuje využiť v prípade sporov s obchodníkom (či už v súvislosti s nedodaným tovarom, zrušeným letom a pod.) asistenciu banky.

V prípade, že dôjde k zneužitiu platobnej karty a klient si podá reklamáciu, banka začne reklamačné konanie s bankou obchodníka. Aké konkrétne kroky banka vydávajúca kartu (banka držiteľa karty) zvolí, závisí od viacerých faktorov. Môžu sa napríklad žiadať doklady, na základe ktorých bola daná transakcia/platba uskutočnená, alebo prichádza priamo k finančnému vyrovnaniu s bankou obchodníka, tzv. chargeback. Pričom všetky zúčastnené strany sa riadia medzinárodnými reklamačnými pravidlami kartových spoločností, ktoré platia celosvetovo.

V súvislosti s platením kartou na internete dnes už banky svojim klientom ponúkajú rôzne riešenia, ako svoje karty chrániť. Napríklad Tatra banka svojim klientom poskytuje možnosť flexibilne si meniť limit pre internetové transakcie prostredníctvom mobilných aplikácií Tatra banka a MobilePay alebo internetbankingu. To znamená, že klient môže mať internetový limit na svojej karte vypnutý a zapne si ho len vtedy, keď realizuje nákup, a na sumu, ktorú potrebuje zaplatiť. Po úhrade si vie limit pohodlne znova vypnúť a zamedziť tak zúčtovaniu ďalších transakcií v prípade, že by údaje o karte niekto odchytil.

Na slovenskom trhu prevratnou novinkou je možnosť vygenerovať si jednorazové údaje o karte pre nákupy na internete. Túto službu svojim klientom poskytuje Tatra banka v aplikácii MobilePay. Klienti si v nej vedia k svojej platobnej karte, vydanej Tatra bankou, vygenerovať jednorazové údaje, použiteľné práve na jeden nákup na internete. Nemusia tak na stránke obchodníka zadávať údaje o svojej plastovej karte a keďže použitie jednorazových údajov o karte na ďalšiu transakciu nie je možné, ich peniaze sú maximálne chránené.

Pri zneužití údajov je dôležité platobnú kartu čo najskôr zablokovať, aby neprišlo k ďalšiemu neoprávnenému použitiu karty. Kartu môže klient zablokovať cez mobilnú aplikáciu MobilePay alebo aplikáciu Tatra banka, prípadne telefonicky na službe DIALOG Live.

Úspešnosť vrátenia finančných prostriedkov je veľmi vysoká, keďže sa reklamácie riadia reklamačnými pravidlami kartových spoločností, a je na strane obchodníka, resp. banky obchodníka, aby preukázala, že tovar bol doručený. Ak nastane takáto situácia, držiteľ karty/klient by sa mal primárne pokúsiť vyriešiť si „spor“ s obchodníkom a pokiaľ to z rôznych dôvodov nie je možné (napr., že obchodník nereaguje), môže sa klient obrátiť na banku, ktorá mu vydala platobnú kartu. Klientom odporúčame, aby k žiadostiam takéhoto charakteru priložili aj prípadnú komunikáciu s obchodníkom. V zásade platí, že reklamačný proces iniciuje banka, ktorá klientovi vydala platobnú kartu, a až následne banka obchodníka (banka, ktorá poskytla obchodníkovi platobný terminál) reaguje na reklamačný dôvod.

VÚB

Dôležité je najmä nakupovať na overených a bezpečných stránkach (napr. stránka má označenie https://). Dôveryhodnosť webovej stránky je možné si pred nákupom jednoducho overiť na stránke https://www.scamadviser.com/. Podvodné internetové obchody propagované cez sociálne siete napr. facebook, ponúkajú značkový tovar za podozrivo nízke ceny. Objednaný tovar je falošný, nekvalitný a väčšinou nie je ani doručený. Ide o podvodné nezabezpečené stránky umiestnené najmä v Číne alebo Singapure. Často ide týmto podvodníkom len o zachytenie údajov z karty a následné ich zneužitie.

Stáva sa, že klienti naletia aj na podvodné e-maily – tzv. phishing. Ide o falošný e-mail, ktorý vyzerá ako e-mail odoslaný bankou so snahou o získanie vašich osobných údajov. Môže sa stať, že vám príde podozrivý e-mail zdanlivo odoslaný bankou, v ktorom sú od vás žiadané údaje o vašej debetnej /kreditnej karte ako číslo karty, dátum exspirácie či CVV2/CVC2 kód zo zadnej strany karty. Banka nikdy nepožaduje zaslanie žiadnych citlivých údajov. Ak takýto e-mail dostanete, ihneď banku kontaktujte.

Klientom odporúčame využiť napr. nastavenie internetového limitu. Ak klient kartou na internete neplatí tak často – nastaví si limit na nižšiu hodnotu, prípadne na nulu a opätovne si ho zvýši v čase nákupu na internete. Zmena internetového limitu je vykonaná okamžite, je bezplatná, takže je to pre klienta pohodlné.

Bezpečné platby na internete zabezpečuje aj dodatočná ochrana cez 3-D Secure pre všetky debetné a kreditné karty od VÚB – platba na internete je dodatočne overená bezpečnostným prvkom k nonstopbankingu (napr. SMS). Dodatočné overovanie musí byť vyžadované na všetkých stránkach slovenských obchodníkov.

V prípade, ak už dôjde k zneužitiu údajov na internete, je nutné kartu okamžite zablokovať cez internet/mobil­banking alebo cez kontaktné centrum. V prípade, ak došlo aj k zneužitiu platobnej karty, banka preskúma všetky okolnosti, za akých k zneužitiu došlo a všetky prostriedky klientovi vráti.

Pokiaľ tovar nebol doručený v lehote alebo obchodník nereaguje na klientove otázky/výzvy, tak má klient možnosť v tomto prípade platbu vyreklamovať v banke (doloží samotnú objednávku, alebo popis objednaného tovaru). Následne si banka uplatní v mene klienta reklamáciu v banke obchodníka a klientovi vráti prostriedky takmer okamžite.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #banky #e-shop #reklamácie