Poisťovací podvod je trestný čin

Komerčné poisťovne sa aj v minulom roku potýkali s pokusmi o poistné podvody. Poisťovací podvod je pritom trestný čin, a to aj v štádiu pokusu.

06.03.2019 06:00
manažér, zmluva, podpis, závet, poistenie, ľudia Foto:
Ilustračné foto
debata
V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až do 15 rokov. „V prípadoch, ktoré sme šetrili, sa nám v 53 % podarilo preukázať podvodné konanie a na páchateľov boli podané trestné oznámenia,“ uviedla riaditeľka oddelenia komunikácie Uniqa poisťovne Silvia Vlasková.

Počet podvodov stúpa

Allianz-Slovenská poisťovňa odhalila v minulom roku podvody za 6,3 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast, pretože odhalené podvody za rok 2017 predstavovali sumu 4,3 mil eur. V poisťovni Union stúpol počet podnetov, avšak uchránená suma klesla. Počet podnetov vzrástol z úrovne 686 na 1 386 podnetov, uchránená suma klesla z 1,74 mil. eur na 927,7 tis. eur. Ako povedal hovorca Unionu Matej Neumann, dôvodom bol charakter a vážnosť riešených poistných udalostí, ktoré v období roka 2017 vznikli.

Medziročný počet indikovaných podozrivých poistných udalostí má stúpajúcu tendenciu aj v poisťovni Kooperativa. „Každoročne stúpa počet preverovaných poistných udalostí ako aj výška uchránenej hodnoty, ktorá by bola neoprávnene vyplatená na úkor ostatných poistených,“ uviedla hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová. Celkovo bolo indikovaných viac ako 4 500 prípadov, z ktorých bolo po prvotnom posúdení preverovaných vyše 3 tisíc. Na potvrdených prípadoch Kooperativa uchránila sumu prekračujúcu 5 mil. eur.

Podvádza sa pri poistení vozidiel

Uniqa poisťovňa v roku 2017 preverovala 130 podozrivých škodových udalostí. Najčastejšie preverované škodové udalosti sa vyskytovali v neživotnom poistení, išlo až o 98 % z celkového počtu škôd, pričom 95 % z týchto škôd boli škody na motorových vozidlách. ""V roku 2018 opäť dominovala v podozrení z podvodov oblasť neživotného poistenia. Z celkového počtu 117 preverovaných prípadov, tvorili tieto až 99 %. Jedno percento pripadlo na škody na zdraví," uviedla Vlasková.

V roku 2018 poisťovňa Generali zaznamenala 953 pokusov o poistný podvod, pričom 567 prípadov bolo v oblasti motorového poistenia. V roku 2017 to bolo celkovo 822 pokusov. „Mierny nárast oproti minulým rokom je však výsledkom, komplexnejšieho preverovania zahraničných škôd a škôd na zdraví,“ povedala hovorkyňa Generali Poisťovne Katarína Kukurová.

Najvýraznejší nárast podvodov mala poisťovňa Allianz v rámci poistenia podnikateľov a poistenia priemyslu. „Išlo o naťahovanie doby prerušenia prevádzky, snaha získať poistné plnenie za staré opotrebované stroje či o snahu uplatniť si opravy za pokazené stroje z iných príčin, ako reálne vznikli,“ priblížila vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností v Allianzi Jaroslava Zemanová.

Minulý rok sa prevažnú väčšinu poisťovacích podvodov v poisťovni Uniqa podarilo odhaliť v neživotnom poistení, v oblasti poistenia motorových vozidiel a majetku. „Najčastejšie ide o prípady, v ktorých sa klienti snažia využiť dávnejšie poškodené časti z iných vozidiel a tieto si uplatniť či už zo svojho havarijného poistenia, alebo z PZP inej osoby,“ Vlasková.

Kaskadér a poistný podvod

Aj poisťovňa Generali evidovala najčastejšie špekulácie v oblasti poistenia motorových vozidiel. Táto oblasť tvorila minulý rok až 60 % zo všetkých odhalených prípadov. „Pri poistení vozidiel sa často vyskytujú nafingované parkovacie škody,“ povedala Kukurová. Ďalšou kategóriou častých podozrivých poistných udalostí sú úmyselne vyvolané dopravné nehody. Aj poisťovňa Kooperativa eviduje najviac pokusov v oblasti PZP. „Táto tendencia je priamo úmerná skutočnosti, že na Slovensku nemá približne 241 tis. vozidiel uzatvorené poistenie za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel,“ uviedla hovorkyňa Kooperativy.

Minulý rok poisťovňa Allianz riešila prípad, keď si autičkári na spáchanie podvodu najali kaskadéra. ",,odič v plnej rýchlosti narazil do stromu a nové vozidlo kompletne zdemoloval. Podrobným šetrením a dokazovaním sme zistili, že išlo o úmyselnú nehodu profesionálneho kaskadéra a poistné plnenie sme zamietli. Nešlo pritom o ojedinelý prípad. Prípady, kedy sú školení kaskadéri najímaní na demolovanie áut sa z času na čas objavia,“ hovorí Zemanová.

Fingované úrazy

Vďaka rozsiahlejšej kontrole poisťovne Allianz a zavedeným produktovým zmenám poklesol počet fingovaných úrazov aj podvodov za chirurgické zákroky. V oblasti životného poistenia však stúpol počet podvodov pri trvalých následkoch úrazu, najmä pri pokusoch o neoprávnené navýšenie plnenia, čo sa často deje podľa vyjadrení Allianzu v spolupráci s lekármi.

V životnom poistení v poisťovni Uniqa sa najčastejšie vyskytujú prípady, kedy sú poistné zmluvy uzatvorené po poistnej udalosti a sú robené na mieru tak, aby poškodený za čo najmenšie poistné dostal čo najvyššie odškodnenie. Výnimkou nie sú ani prípady, kedy sa klienti snažia Uniqu presvedčiť, že ich ujma na zdraví vznikla v dôsledku úrazu a až rozsiahlym šetrením a znaleckým skúmaním sa spoločnosti podarí preukázať, že klienti utrpeli túto ujmu dávno pred úrazom a len chceli využiť príležitosť. „Ale sú to aj fiktívne úrazy, pri ktorých si klienti uplatňujú nárok dennej dávky pri nezamestnanosti a nároku pri čase nevyhnutného liečenia za úrazy, ktoré sa nikdy nestali,“ dodala Vlasková.

Pri úrazovom poistení eviduje Generali podozrenia najmä pri tzv. mäkkých diagnózach (podvrtnutia kĺbov či pohmoždeniny). V takýchto prípadoch poisťovňa žiadala röntgenové snímky, prípadne ďalšiu zdravotnú dokumentáciu na potvrdenie diagnózy. Niektorí poškodení ich však buď následne nedoručili, alebo RTG snímky hlásené diagnózy nepotvrdili. „Zaznamenali sme dokonca diagnózy, ktoré podľa vyjadrení posudkových lekárov neexistujú,“ dodala Kukurová.

debata chyba
Viac na túto tému: #poistenie #Poisťovne #poistný podvod