Čo si treba na dovolenku rozhodne poistiť?

Cestovné poistenie by malo byť neoddeliteľnou súčasťou povinnej dovolenkovej výbavy. Pred odchodom na dovolenku si je potrebné uvedomiť, že cestovné poistenie by malo okrem liečebných nákladov zahŕňať aj iné krytia, ktoré v prípade škody ocení každý dovolenkár.

25.06.2019 07:00
vodný skúter, leto, dovolenka, kúpanie, letná... Foto:
Ilustračné foto
debata
====== Liečebné náklady ======

Základom každého cestovného poistenia by mali byť liečebné náklady. „Toto poistenie kryje úhradu nevyhnutných nákladov na neodkladné ošetrenie poisteného a ostatné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo úmrtia poisteného. Je to napríklad ambulantné ošetrenie, hospitalizácia v nemocničnom zariadení, lieky predpísané lekárom, repatriácia poisteného či návrat spolupoistenej osoby do vlasti,“ vysvetľuje Adriana Körösiová, riaditeľka Odboru poistných udalostí životného poistenia poisťovne Generali.

V letnej sezóne býva najčastejšou diagnózou hradenou z poistenia liečebných nákladov najmä úpal a alergická reakcia na slnko, ale aj drobné úrazy – odreniny, či menšie rezné rany, ku ktorým dôjde počas kúpania sa v mori alebo počas jazdy na toboganoch. „Časté sú aj prejavy gastroenteritídy a rôznych hnačkových ochorení, spôsobených nedostatočnou hygienou alebo neznášanlivosťou na niektoré lokálne pokrmy. Infekcie horných dýchacích ciest ako je angína či zápal priedušiek. Rovnako evidujeme aj bodnutia hmyzom,“ vymenúva Körösiová.

Medzi časté dôvody vyhľadania lekára na dovolenke a následného ošetrenia, resp. hospitalizácie, patria aj kardiovaskulárne ochorenia. Tie sú zapríčinené jednak náročnými a dlhými cestami, ale najmä prepnutím sa do akéhosi dovolenkového režimu – telo je počas roka vystavené napätiu a tlaku, počas dovolenky však dochádza k uvoľneniu, zmene tlaku krvi a akcie srdca, a tým k častejším výkyvom tlaku a niekedy k srdcovým kolapsom. Poisťovňa sa však pravidelne stretáva aj s poistnými udalosťami, ktoré vyšli dovolenkárov na niekoľko desiatok tisíc eur a bez cestovného poistenia by ich finančne zruinovali.

„V USA dostala naša klientka náhlu cievnu mozgovú príhodu, v dôsledku ktorej bola hospitalizovaná a následne prevezená na Slovensko. Jej náklady sa vyšplhali na takmer 190 tisíc eur,“ upozorňuje Körösiová a dodáva „veľmi vysokú vyplatenú sumu pri problémoch na dovolenke sme zaznamenali v exotickom Thajsku. Klient s pocitom nevoľnosti a horúčok navštívil nemocnicu. V dôsledku infekcie, ktorú nebolo možné ihneď identifikovať, bolo nevyhnutné vykonať niekoľko chirurgických zákrokov. Klienta sa, našťastie, podarilo zachrániť. Po stabilizovaní bol ambulantným lietadlom prevezený späť na Slovensko. Náklady na prepravu boli viac ako 70 tisíc eur, náklady na ošetrenie prekročili 80 tisíc eur. Celkové náklady teda presiahli 150 tisíc eur.“

Úrazové poistenie

Ďalším poistením, ktoré by malo byť súčasťou cestovného poistenia je úrazové poistenie, ktoré kryje trvalé následky úrazu, ako aj smrť následkom úrazu. Uzatvorené cestovné poistenie od poisťovne Generali mal počas okružnej plavby v Chorvátsku muž, ktorý si spôsobil úraz pri zoskoku z lode tak, že narazil hlavou na skalu, ktorú si predtým pod hladinou nevšimol. Následkom úrazu utrpel muž aj trvalé následky, ktoré mu boli hradené práve z úrazového poistenia. Poisťovňa však každoročne zaznamená aj niekoľko smrteľných prípadov.

Poistenie storna

V rámci cestovného poistenia poisťovňa odporúča myslieť aj na poistenie storna zájazdu. „Klienti, ktorí majú v rámci cestovného poistenia poistené aj storno zájazdu, môžu toto poistenie využiť v prípade nečakaného náhleho ťažkého ochorenia, tehotenstva, nečakaného úrazu, ťažkého ochorenia alebo smrti rodinného príslušníka, nezavinenej straty pracovného miesta, nečakaného súdneho predvolania či pri náhlej škode na majetku, ktorú tesne pred odjazdom spôsobila napríklad povodeň,“ vysvetľuje Adriana Körösiová.

V prípade, že poistený musí stornovať zájazd, poisťovňa mu preplatí výšku stornopoplatkov v súvislosti so zakúpeným zájazdom alebo cestovný lístkom na vlak, autobus či lodenku alebo letenku. Z toho dôvodu je toto poistenie najlepšie dojednať hneď pri rezervácii zájazdu, pretože poistná ochrana začína ihneď uzavretím poistenia, avšak nie je to podmienkou. Klient si môže uzatvoriť poistenie hocikedy, no pri tomto poistení začína poistná ochrana až v 10. deň po uzavretí poistenia.

„Z poistenia storna evidujeme prípad klienta, ktorý utrpel úraz nohy následkom pádu z balkóna, keď sa naťahoval za čerešňami na strome. Pre vážne poranenie nohy tak klient nemohol nastúpiť na zájazd a vzniknuté stornopoplatky z dôvodu storna zájazdu mu uhradila poisťovňa,“ približuje Körösiová.

Ďalším prípadom, kedy sa poistenie storna oplatilo, bol manželský pár, ktorý si kúpil dovolenku ešte začiatkom roka. Pre dlhodobé nezhody sa však rozhodli rozviesť, súd ich požiadavke vyhovel a tak, z pochopiteľných dôvodov, bývalí manželia na spoločnú dovolenku nenastúpili. Vzniknuté stornopoplatky boli taktiež preplatené z poistenia storna.

Súčasťou poistenia storna je aj poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti, ktoré kryje nezavinené zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode do cieľovej destinácie z dôvodu úrazu alebo dopravnej nehody, technickej poruchy použitého dopravného prostriedku či meškania letu. „Toto poistenie v našej poisťovni kryje napríklad aj evakuáciu klienta z miesta zasiahnutého prírodnou katastrofou. Ak má klient poistenie storna a nachádza sa v oblasti, kde vzniklo napríklad zemetrasenie, pričom je ohrozený jeho život, môže ihneď prerušiť cestu a poisťovňa zorganizuje jeho transport do bezpečia a následne do vlasti. Toto sa týka aj teroristických útokov,“ vysvetľuje Körösiová.

Výška poistného sa odvíja od hodnoty zájazdu. V prípade, ak je celková hodnota zájazdu napríklad 1 000 eur, klienta by vyšlo poistenie storna na 45, 36 eur.

Poistenie zodpovednosti

Mnohokrát opomínaným poistením zo strany dovolenkárov je poistenie zodpovednosti za škodu. Toto poistenie sa vzťahuje na škodu na veci alebo zdraví, ktorú spôsobil poistený počas cesty. Poisťovňa Generali v minulom roku zaznamenala škody z poistenia zodpovednosti v rámci cestovného poistenia vo výške viac ako 325 tisíc eur. O tom, že si toto poistenie skutočne oplatí uzatvoriť hovorí aj jeden z mnohých prípadov poisťovne.

„Dieťa pri nestráženej hre so skleneným pohárom začalo obrubou kresliť na sklenenú výplň hotelového balkóna v Thajsku, pričom túto výplň poškodilo. Náklady na jej výmenu sa vyšplhali až do výšky 700 eur. Toto poškodenie sme hradili práve z poistenia zodpovednosti,“ ozrejmuje Marek Molda, riaditeľ Odboru poistných udalostí majetku poisťovne Generali.

Poistenie batožiny

Poistným štandardom pre dovolenkára je okrem vyššie spomínaných poistných krytí aj poistenie batožiny. Poisťovni Generali bolo len v roku 2018 z cestovného poistenia nahlásených približne 600 prípadov. „Išlo najmä o poškodenia a krádeže kufrov, no početné bolo aj neskoré dodanie batožiny, ktoré je tiež kryté z tohto poistenia,“ vymenúva Körösiová.

debata chyba
Viac na túto tému: #dovolenka #poistenie #cestovné poistenie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy