Máte majetok poistený proti povodni a záplavám?

Povodne či záplavy prichádzajú náhle a vo väčšine prípadov nie je možné pred týmito živlami majetok ochrániť. Pomocou môže byť poistenie majetku, ktoré kryje aj riziká ako povodeň a záplava. To síce vašu nehnuteľnosť pred vodným živlom neochráni, ale pomôže vám znížiť nemalé finančné straty.

11.07.2019 10:00
Terchová, záplavy, storočná voda Foto:
Ilustračné foto
debata (1)
Väčšina ľudí nerozlišuje pojmy povodeň a záplava, hoci to nie je to isté. Rozdiel vysvetľuje Štefan Fajnor, riaditeľ pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk: „Laicky povedané, povodeň vzniká v dôsledku zvýšenia hladiny vodného toku alebo vodných nádrží nad úroveň brehu alebo pretrhnutím hrádze a následným vyliatím vody. Záplava je súvislá vodná plocha, ktorá môže vzniknúť aj z dôvodu povodne, ale aj z dôvodu vytrvalých zrážok alebo topenia sa snehu. Vo väčšine poisťovní sú však obe tieto riziká spojené a nie je možné ich poistiť oddelene. Buď je riziko povodeň a záplava už priamo v balíku s inými živlami, alebo si ich vie klient dopoistiť.“

Proti povodniam vás nepoistí každá poisťovňa

Nie všetky poisťovne sú ochotné poistiť nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v povodňovej oblasti. Tí, ktorí už mali v minulosti problém s veľkou vodou, môžu mať s poistením svojho majetku na tieto riziká problém. Jednotlivé poisťovne totiž uplatňujú pri hodnotení rizík odlišný prístup. „Niektoré poisťovne vychádzajú pri poistení nehnuteľnosti voči týmto rizikám zo svojich vlastných záplavových máp. Ak sa nehnuteľnosť nachádza v tejto oblasti, automaticky je pre poisťovne riziková a buď si uplatnia prirážku, teda klient zaplatí vyššie poistné, alebo ju nepoistia vôbec. Poistiť ju však vedia na iné riziká s výnimkou rizika povodne alebo záplav,“ vysvetľuje Štefan Fajnor.

Iné poisťovne vychádzajú z histórie a pri uzatváraní poistnej zmluvy zisťujú, či prišlo v danej oblasti v minulosti k povodni alebo záplave. Ďalšie zas môže zaujímať, či sa nehnuteľnosť nachádza do určitej vzdialenosti alebo výšky od vodného toku. A nájdu sa aj také poisťovne, ktoré neskúmajú históriu povodní alebo záplav v danej oblasti pred vznikom poistenia, ale skúmajú veľkosť povodne a záplavy pri poistnej udalosti.

Informujte sa ešte pred kúpou nehnuteľnosti

Hoci majú poisťovne k poisťovaniu týchto rizík rôzny prístup, existuje možnosť poistiť nehnuteľnosť neštandardným spôsobom na výnimku, ak to bude poisťovni dávať obchodný význam. „Môže nastať aj situácia, kedy poisťovňa danú nehnuteľnosť poistí a v prípade vzniku poistnej udalosti uhradí klientovi vzniknuté škody, ale následne poistnú zmluvu ukončí,“ hovorí Fajnor a zároveň odporúča: „Je dobré, ak si pred kúpou nehnuteľnosti nechá klient u sprostredkovateľa pripraviť ponuku na poistenie danej nehnuteľnosti. Vyhne sa tak zbytočným nepríjemným prekvapeniam po samotnej kúpe.“

Poistenie nehnuteľnosti verzus poistenie domácnosti

V tejto súvislosti je ešte dobré si uvedomiť, že poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje iba na dom samotný. Na toto upozorňuje aj Štefan Fajnor. „Z tohto poistenia má klient nárok na náhradu škody, ktorá vznikne na samotnej stavbe. V súvislosti so spomínanými rizikami to môžu byť náklady na sušenie či maľovanie mokrých stien, opravy poškodených múrov, prípadne sú tam zahrnuté aj vypratávacie náklady po poistnej udalosti či dokonca náhradné ubytovanie. Poškodený alebo zničený nábytok, prípadnespotrebiče, t. j. vybavenie nehnuteľnosti, toto poistenie nekryje.“ Preto ak chcete mať istotu, že vám v prípade vzniku poistnej udalosti uhradí poisťovňa aj poškodené či zničené zariadenie, musíte mať uzatvorené aj poistenie domácnosti. Pri poisťovaní domácnosti voči týmto rizikám uplatňujú poisťovne rovnaký prístup, ako pri poisťovaní nehnuteľnosti.

Ako si môžete vzniknutú škodu uplatniť?

Poistnú udalosť treba bez zbytočného odkladu nahlásiť do príslušnej poisťovne, ale s odstraňovaním škôd sa neponáhľajte a počkajte až na príchod obhliadajúceho technika z poisťovne. Výnimkou sú prípady, kedy by prílišné otáľanie mohlo spôsobiť zväčšenie už existujúcich škôd. „V takýchto prípadoch odporúčam urobiť aspoň dôkladnú fotodokumentáciu, ktorú potom klient pri obhliadke doloží technikovi alebo doloží priamo poisťovni,“ radí odborník.

Skontrolujte si svoju starú poistnú zmluvu

Skúsenosti z posledných rokov nás presviedčajú o tom, že povodniam alebo záplavám môže byť vystavený prakticky ktokoľvek. „Preto je najvyšší čas pozrieť sa do existujúcich poistných zmlúv a preveriť, prípadne doplniť, poistenie týchto rizík. Neváhajte sa preto obrátiť na finančného sprostredkovateľa, ktorý vám pomôže vybrať si nielen správne poistenie, ale aj rozsah krytia tak, aby ste boli poistkou zabezpečený proti všetkým rizikám, ktoré môžu ohroziť váš majetok a neplatili poistné zbytočne,“ dodáva Štefan Fajnor.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #záplavy #Povodeň #škody na majetku