Ste osamelý rodič? Aké sú vaše finančné vyhliadky?

02.09.2019 09:00
matka, dieťa, práca, kariéra,
Ilustračné foto Autor:

Napriek tomu, že Slovensko patrí medzi krajiny s najnižšou mierou chudoby spomedzi krajín EÚ, v roku 2018 bolo chudobou alebo sociálnym vylúčením ohrozených 16,1 % nášho obyvateľstva, čo predstavuje 863 000 ľudí.

Za hranicu chudoby u nás sa v minulom roku podľa Štatistického úradu považoval hrubý mesačný príjem 373 eur v prípade 1-člennej domácnosti, 485 eur v prípade domácnosti s 1 dospelým a 1 dieťaťom, 587 eur pre 1 dospelého a 2 deti a 671 eur v domácnosti s 2 dospelými a 1 dieťaťom.*

Rizikové skupiny

Medzi rizikové skupiny, ktorých finančná stabilita môže byť na tenkom ľade, patria vdovy/vdovci, rodičia ťažko chorých detí, ľudia so závažnou diagnózou či ľudia po päťdesiatke, ktorí majú relatívne ďaleko do dôchodku. Patria sem aj osamelí rodičia (matky alebo otcovia), ktorí žijú bez partnera v spoločnej domácnosti s jedným dieťaťom či viacerými deťmi a v praxi to znamená, že sú jediným živiteľom neúplnej rodiny.

Mať deti je nádherné a niekedy náročné zároveň, a to zvyčajne najmä po finančnej stránke. Počas prvých rokov života dieťaťa vám pomôže niekoľko druhov štátnych sociálnych dávok – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVR) poskytuje matke/otcovi pri splnení všetkých podmienok jednorazový Príspevok pri narodení dieťaťa, následne materské vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu, ktoré má právo poberať do 34. týždňa života dieťaťa a nakoniec mesačný rodičovský príspevok vyplácaný opäť MPSVR až do dovŕšenia 3. roku života dieťaťa. Od dovŕšeného 3. roku života do maximálne 25. roku života dieťaťa má však jeho matka/otec od MPSVR nárok iba na prídavok na nezaopatrené dieťa, čo momentálne predstavuje sumu 24,34 eur mesačne.

Dieťa v škôlke

Finančne náročnejšie obdobie nastáva s nástupom dieťaťa do predškolského zariadenia. Ak vám dieťa neprijmú do štátneho zariadenia, budete pravdepodobne odkázaný na súkromné jasle či škôlku. Tá vás napr. v hlavnom meste môže stáť mesačne približne 400 eur + stravné. Deti v predškolskom veku však bývajú často choré, pretože ich imunita sa iba buduje. Ak si teda nemôžete dovoliť byť často na OČR, či nemáte poruke flexibilnú babičku, služby opatrovateľky vás môžu vyjsť v priemere 5 eur za hodinu.

V roku 2018 bolo na Slovensku 46 386 domácností, v ktorých žije jedno alebo viacero detí iba s jedným z rodičov. Za daný rok bol celkový počet obyvateľov v tomto type domácností 109 907.

Bez pomoci partnera

Ak jeden z rodičov ostane z akéhokoľvek dôvodu bez partnera/partnerky, stáva sa finančná situácia neúplnej rodiny náročnejšia. Okrem toho, že máte nárok na materské v trvaní 37 týždňov (oproti bežným 34), žiadne špeciálne štátne sociálne dávky, ktoré by ste si z titulu svojho sociálneho statusu mohli uplatniť, neexistujú. Výška štátom poskytovaných sociálnych dávok určená rodičovi je jednotná pre všetkých bez ohľadu na rodinnú situáciu. Vytvoriť si za daných okolností finančnú rezervu je teda pre mnohých takmer nemožné. Naopak, mnoho osamelých rodičov horko-ťažko vyjde z jedného mesačného príjmu.

Keďže finančnú záťaž rodiny nesú osamelé matky či osamelí otcovia sami (ako jedna z najohrozenejších sociálnych skupín), určite by mali staviť na vhodný druh životného poistenia. V situáciách, ako je dlhodobá PN-ka, hospitalizácia alebo opatera dlhodobo chorého dieťaťa, pokryje poistné plnenie časť výpadku ich príjmu a rodina sa tak môže vyhnúť hroziacim finančným problémom. Pre osamelých rodičov môže byť životné poistenie adekvátnou fixnou istotou, o ktorú sa v prípade neočakávaných zdravotných komplikácií budú môcť oprieť.

Poistenie pomôže

"NN Životná poisťovňa ponúka pre dospelých poistencov Investičné životné poistenie NN Smart, s ktorým si rodič, okrem optimálnej poistnej ochrany, vytvára aj finančnú rezervu v závislosti od zvolenej investičnej stratégie a zvolených pripoistení kryjúcich rôzne poistné udalosti. Nečakané situácie vykryje napríklad Pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti, ktoré poskytuje poistné plnenie až na 52 týždňov PN-ky. K hlavnému životnému poisteniu si pritom môže rodič pripoistiť až 10 detí a NN poradca mu pomôže vybrať tie správne detské pripoistenia, ako napr. Pripoistenie hospitalizácie dieťaťa, Pripoistenia pre prípad kritických chorôb detí alebo Pripoistenie pre prípad odkázanosti dieťaťa na pomoc inej osoby,“ vysvetľuje Daniela Tomášková, hovorkyňa NN Životnej poisťovne.

#Slovensko #ohrozenie chudobou #chudoba
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku