Záujem o dlhopisy rastie. Tvrdí Centrálny depozitár

31.08.2019 09:00
peniaze, úver, euro
Ilustračné foto. Autor:

Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) v prvom polroku zapísal do registra emitenta 82 nových emisií zaknihovaných cenných papierov v celkovej hodnote 5,5 mld eur.

Z uvedeného počtu nových emisií boli na účty nadobúdateľov pripísané cenné papiere v objeme 3 821 mil eur. Najpočetnejší druh predstavujú zabezpečené dlhopisy, z ktorých v prvom polroku 2019 bolo v CDCP zaregistrovaných 34 emisií.

Za nimi, čo do počtu, nasledujú nové emisie podnikových dlhopisov v počte 17 emisií. Pomerne vysoký záujem emitentov bol aj o vydávanie kmeňových akcií, ktoré boli zaregistrované v počte 12 emisií a investičných certifikátov v počte 10 emisií.

Naopak, čo sa týka objemu vydaných cenných papierov, prím držia štátne dlhopisy, kde z novej emisie 11-ročnýchštátnych dlhopisov vydanej v apríli tohto roku bol na účty pripísaný objem 1 mld EUR. „Veľmi úspešný nový druh cenného papiera na slovenskom kapitálovom trhu predstavujú kryté dlhopisy, z ktorých v prvom polroku 2019 banky vydali 1,5 mld eur,“ vraví Dagmar Kopuncová, PR manažér.

Nasledovali nové emisie zabezpečených dlhopisov, z ktorých v prvom polroku 2019 bol na účty pripísaný objem 408,2 mil. eur a emisie podnikových dlhopisov v objeme 176,9 mil. eur. Pri emisiách zabezpečených dlhopisov sleduje CDCP nárast počtu aj objemu, ktoré v prvom polroku 2019 dosiahli v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 zvýšenie počtu o 70 % a objemu o 148 %.

„Pretrvávajúci záujem emitentov o financovanie prostredníctvom vydávania dlhových cenných papierov potvrdzuje vysoký podiel dlhových cenných papierov na emisiách zaregistrovaných v prvom polroku 2019 v CDCP, ktorý predstavuje 99,47% celkového objemu a 84,15% celkového počtu nových emisií," dodala Kopuncová.

#register emitenta #emitent #depozitár #cenný papier
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku