Všetko o účte zadarmo: Môžete ho dostať takmer v každej banke

Poplatok za vedenie účtu vôbec nie je zanedbateľný. Viaceré banky si za túto službu pýtajú aj viac ako päť eur. Dobrou správou je, že väčšina bánk ponúka možnosti, ako znížiť poplatok za vedenie účtu až na nulu.

26.09.2019 06:00
účet, platenie, platobná karta, debetná karta, Foto:
Bankám prikazuje ponúkať bezplatný účet aj zákon.
debata

„Poplatok za účet si môžete znížiť na polovicu alebo na nulu za podmienky, že účet aktívne využívate. Najčastejšie ide o príjem na účet, trvalé príkazy, inkasá, platby platobnou kartou vydanou k osobnému účtu, prípadne využívanie produktov banky, ako je napríklad sporenie, úvery, a podobne,“ vysvetľuje Maroš Ovčarik z portálu Finančný kompas, ktorý porovnáva produkty jednotlivých bánk.

Poobzerať sa po lepšej ponuke sa podľa Ovčarika oplatí tým ľuďom, ktorí za účet platia viac ako päť eur mesačne. „Možno päť eur mesačne nie je veľa, ale ak sa na to pozriete z dlhodobého hľadiska, tak ročne to predstavuje 60 eur, čo už nie je zanedbateľná suma,“ tvrdí.

Klient, ktorý chce menej platiť za účet, by si mal najprv vo svojej banke istiť, aké podmienky musí splniť, aby mu odpustila alebo znížila mesačný poplatok. V niektorých bankách stačí len zmeniť svoje správanie – napríklad častejšie platiť kartou či platiť inkasom. Ak niekto vo svojej banke podmienky na získanie zľavy nespĺňa, môže sa poobzerať po iných bankách. Podmienky na získanie zliav sa totiž výrazne rôznia.

Tri banky pritom ponúkajú účet zadarmo bez akýchkoľvek podmienok. Zadarmo majú účet mBank, Fio a 365.bank. Neznamená to však, že klient nebude platiť vôbec nič. „Tieto banky síce majú vedenie účtu majú zdarma, ale v balíkoch zvyčajne nemajú neobmedzené výbery z bankomatov ako iné banky,“ upozorňuje Ovčarik.

V mBank sú zadarmo všetky výbery z bankomatov, ktoré dosiahnu aspoň 70 eur. Za nižšie výbery klient zaplatí jedno euro. Vo Fio banke sú zdarma dva výbery v mesiaci z akéhokoľvek bankomatu, za každý ďalší výber si majiteľ účtu zaplatí jedno euro. Klienti 365.bank môžu bezplatne vyberať peniaze z bankomatov Poštovej banky. Za výbery z iných bankomatov zaplatia 2,50 eura.

Ušetriť za vedenie účtu možno aj používaním karty. Viaceré banky vracajú klientom, ktorí platia kartou, časť zaplatenej sumy.

Bankám prikazuje ponúkať bezplatný účet aj zákon. Tento legislatívny účet je však v porovnaní s klasickými balíkmi služieb výrazne obmedzený. Určený je navyše len pre ľudí, ktorí nezarábajú viac ako 1,3-násobok priemernej mzdy, čo je 572 eur. Ak niekto zarába viac, má nárok na štandardný účet za tri eurá. Ten tiež musia banky ponúkať zo zákona. Jeho výhodou je, že obsahuje aj vklady výbery v pobočkách. Klienti, ktorí využívajú bežný balík služieb, si za takéto služby musia väčšinou priplácať.

Pred výberom účtu treba dôsledne porovnávať

 • Klient by si mal najskôr spraviť prehľad služieb, ktoré pravidelne každý mesiac využíva, prípadne plánuje využívať.
 • Následne by si mal porovnať bankové balíky, ktoré obsahujú reálne využívané služby. Na trhu už existujú aj voľne prístupné nástroje, ktoré uľahčujú klientom porovnávanie bankových balíkov cez internet.
 • Dôležité je rozhodnutie, či klient operácie realizuje cez internet, alebo osobne v pobočke. Vo väčšine balíkov sú totiž v cene zahrnuté len operácie realizované cez internet.
 • Pokiaľ klient uprednostňuje operácie realizované priamo v pobočke banky, kritériom je aj vzdialenosť k najbližšej pobočke.
 • Väčšina balíkov nemá v cene zahrnuté výbery z cudzích bankomatov, preto by si mali klienti zistiť, aké bankomaty sa nachádzajú v ich okolí a pri rozhodovaní prípadne zohľadniť túto skutočnosť.
 • Pokiaľ klient využíva platobné karty aj na platby cez internet, balík by mal obsahovať kartu umožňujúcu takúto formu platieb.
 • Ak klient využíva povolené prečerpanie účtu, je dôležité zistiť a porovnať si aj podmienky povoleného prečerpania, ktoré môžu výrazne ovplyvniť cenovú výhodnosť balíkov.

Ako si jednoducho preniesť účet do inej banky

Najprv vyrovnajte dlhy v pôvodnej banke

 • Ak chcete pôvodný bežný účet zrušiť, skontrolujte si, či na ňom nemáte nevysporiadané záväzky alebo iné povinnosti. Pôvodná banka nemusí povoliť zrušenie bežného účtu, ak ste napríklad na účte v mínuse alebo na účte ešte dobiehajú nákupy cez platobnú kartu, alebo tomu bránia iné povinnosti voči banke. V takom prípade aj po otvorení nového účtu môže byť váš pôvodný bežný účet vedený dovtedy, pokiaľ si nevysporiadate záväzky voči pôvodnej banke. Ak si aj po presune chcete pôvodný bežný účet ponechať, ubezpečte sa, že na ňom máte dosť peňazí na plnenie trvajúcich záväzkov.

Vyberte si nový účet

 • Nájdite si novú banku a opýtajte sa na jej služby spojené s bežným účtom, aby ste si ich porovnali so službami využívanými so svojím doterajším účtom. Čím sú služby podobnejšie, tým je presun bežného účtu jednoduchší. Opýtajte sa, či nová banka realizuje trvalé príkazy v takých intervaloch, aké máte nastavené, alebo či spolupracuje so spoločnosťami, v prospech ktorých máte nastavené inkaso. Ak nie, je možné, že nová banka vás bude musieť požiadať o spoluprácu, napríklad si budete musieť zmeniť interval trvalých príkazov.

Podajte žiadosť

 • V novej banke podáte žiadosť o presun účtu. Pôvodnú banku nemusíte pritom vôbec navštíviť. Rovnako vám váš starý účet bude zrušený bez potreby návštevy pôvodnej banky.

Čakajte na prenos účtu

 • Nová banka a pôvodná banka budú spolupracovať tak, aby celý proces presunu bol bezproblémový a bez neodôvodnených prieťahov. Banky chcú klientov chrániť pred rizikami, ktoré nemôžu ovplyvniť, preto sa môže stať, že celý proces bude trvať aj viac ako mesiac – aby sa napríklad nestalo, že inkaso bude zaplatené z pôvodného aj z nového účtu, alebo dokonca nezaplatené vôbec len preto, že sťahovanie účtu sa udialo rýchlo, počas jedného kalendárneho mesiaca.

Ako ušetriť za účet krok za krokom

1. Zvoliť si taký balík, ktorý čo najviac zodpovedá nášmu využívaniu bankových služieb. Aby sme neplatili extra poplatky za služby nad rámec balíka.

2. V rámci balíka si zistiť podmienky získania zľavy z poplatku za vedenie balíka.

3. Maximálne využívať internetbanking alebo mobilbanking. Vyhýbať sa operáciám (zadávaniu, zmenám a rušeniu prevodných aj trvalých príkazov, inkás) priamo v pobočke.

4. Vyhýbať sa hotovostným operáciám (vkladom a výberom priamo v pobočke). Maximum operácií vykonávať elektronicky a platobnou kartou.

5. Uprednostniť platby kartou pred výbermi z bankomatov. Pri výbere z bankomatov uprednostniť bankomaty vlastnej banky.

6. Nezabudnúť že banky si účtujú vysoké poplatky za rôzne mimoriadne služby ako napríklad blokáciu stratenej karty, vydávanie duplikátov výpisov, urgentné prevody.

7. Pri platbách do zahraničia existujú SEPA prevody, ktoré sú rýchle a lacné. Je lepšie sa informovať priamo v pobočke, aké majú tieto platby náležitosti.

8. Pokiaľ vyberáme hotovosť alebo platíme kartou v zahraničí mimo Eurozóny, stáva sa, že môžeme mať na výber zúčtovanie transakcie s konverziou (t. j. v eurách), alebo v domácej mene. V takom prípade výhodnejšie je voliť možnosť bez konverzie (t. j. v mene krajiny, kde sme). Kurz je pre nás zvyčajne výrazne výhodnejší.

9. Pokiaľ plánujeme čerpať úver, nestačí si porovnať len úrokovú sadzbu. Vždy je potrebné porovnať si ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN), ktorá zohľadňuje okrem úrokovej sadzby aj všetky poplatky spojené s úverom.

10. Ak plánujeme využívať akýkoľvek produkt banky, vždy si porovnávajme ponuky čo najväčšieho počtu bánk. Nespoliehajme sa len na vlastnú banku, to je najbezpečnejšia cesta, ako v bankách ušetriť.

Zdroj: Finančný kompas
Ušetriť za vedenie účtu možno aj používaním karty. Foto: SHUTTERSTOCK
bankový účet, debetná karta, platobná karta, peniaze, Ušetriť za vedenie účtu možno aj používaním karty.

Komu musia dať banky účet zadarmo

Od januára tohto roku je bezplatný legislatívny účet prístupný pre viac ľudí. Kým do konca minulého roku ho mohli získať ľudia s príjmom do 400 eur mesačne, od tohto roku je určený pre všetkých, ktorých čistý príjem nepresahuje 1,3-násobok minimálnej mzdy, čo je 572 eur.

Okrem príjmu musí žiadateľ o tento účet splniť aj ďalšie podmienky

 • dovŕšil vek 18 rokov
 • nemá žiadny iný bežný účet v banke na Slovensku

Čo je v cene základného bankového produktu za 0 eur?

V rámci základného bankového produktu sa poskytujú tieto bankové služby:

 • zriadenie platobného účtu, vedenie platobného účtu a zrušenie platobného účtu,
 • vydanie jednej medzinárodnej debetnej platobnej karty a každá automatická obnova po skončení jej platnosti,
 • neobmedzený počet vkladov v hotovosti v pobočke,
 • neobmedzený počet výberov v pobočke,
 • neobmedzený počet výberov z bankomatov vlastnej banky,
 • neobmedzený počet prevodov finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet, úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso, a to v pobočke i prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k účtu,
 • neobmedzený počet platieb kartou.

Kto zarába viac, má nárok na účet za tri eurá

Ľudia, ktorí nespĺňajú podmienku na získanie základného účtu, ktorý je bezplatný, môžu požiadať o štandardný účet. Aj tento účet prikazuje bankám zriadiť zákon, pričom jedinou podmienkou je, že klient nemôže mať iný účet na Slovensku. Cena štandardného účtu je tri eurá.

V rámci platobného účtu so základnými funkciami sa poskytujú tieto bankové služby:

 • Zriadenie platobného účtu, vedenie platobného účtu a zrušenie platobného účtu,
 • neobmedzený počet platobných operácií v mene euro
 • neobmedzený počet vkladov v hotovosti v pobočke,
 • neobmedzený počet výberov v pobočke,
 • neobmedzený počet výberov z bankomatov vlastnej banky a z bankomatov, ktoré patria do rovnakej bankovej skupiny
 • neobmedzený počet prevodov finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet, úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso v rámci členských štátov Európskej únie, a to v pobočke i prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k účtu,
 • neobmedzený počet platieb kartou,
 • vydanie jednej medzinárodnej debetnej platobnej karty a každá automatická obnova po skončení jej platnosti.

Čo musíte splniť, aby ste mali účet zadarmo

365 Bank

Ponúka účet zadarmo pre všetkých klientov.

mBank

Má účet bez mesačných poplatkov bez dodatočných podmienok.

Fio

Klienti môžu využívať bezplatný účet bez podmienok.

Oberbank

Má účet za 2 eurá, banka neposkytuje žiadne zľavy.

Prima banka

Účet stojí 3,90 eura, 100 % zľavu z poplatku za vedenie účtu banka poskytne, ak priemerný denný kreditný zostatok klienta na jeho osobnom účte je minimálne 10 000 eur, klienti získajú naspäť aj pol percenta z každej platby kartou.

Poštová banka

Ponúka Užitočný účet za 5 eur mesačne. Zadarmo je v prípade, ak priemerný denný kreditný zostatok na účtoch a vkladových produktoch klienta v banke za mesiac presiahne 20 000 eur.

Slovenská sporiteľňa

Za vedenie Osobného účtu si pýta mesačný poplatok 5,90 eura. 50 % zľavu poskytne klientom, ak súčasne splnia v danom mesiaci tieto podmienky: bezhotovostné platby kartou vo výške minimálne 100 eur, aspoň jednu pravidelnú platbu (na základe trvalých platobných príkazov na úhradu a/alebo súhlasov s inkasom s výnimkou prevodov medzi vlastnými účtami klienta a splátok úveru), minimálne jeden vklad na sporenie. 100 % zľavu z poplatku za vedenie účtu získajú tí klienti, ktorí počas mesiaca využijú tieto služby: bezhotovostné platby kartou vo výške minimálne 200 eur, minimálne 3 pravidelné platby (na základe trvalých platobných príkazov na úhradu a/alebo súhlasov s inkasom s výnimkou prevodov medzi vlastnými účtami klienta a splátok úveru), minimálne 1 platbu/vklad na sporenie aspoň vo výške min. sumy sporenia.

OTP Banka

Ponúka aktívny účet za 6 eur mesačne. 50 % zľava z poplatku za vedenie účtu je pri aktívnom klientovi (pripísanie mzdy alebo iného príjmu vo výške minimálne 300 eur, realizovanie minimálne 3 platieb platobnou kartou vydanou k bežnému účtu, realizovanie minimálne jednej platby prostredníctvom trvalého príkazu na úhradu alebo jednej platby prostredníctvom inkasa z bežného účtu. 100 % zľavu z poplatku za vedenie účtu získa aktívny klient, ak zároveň jeho priemerný zostatok na všetkých vkladových produktoch klienta v banke za kalendárny mesiac je minimálne 10 000 eur. Manželská zľava: 50 % z poplatku za vedenie účtu pre každého z manželov, ak majú vedené dva samostatné Aktívne účty. Podmienkou získania 100 % zľavy z poplatku za vedenie Aktívneho účtu je manželská zľava a zároveň ak priemerný zostatok na všetkých vkladových produktoch klienta v banke za kalendárny mesiac je minimálne 10 000 eur.

VÚB

Ponúka VÚB účet za 6 eur mesačne. Zľavu vo výške 50 percent získajú klienti, ktorí aktívne využívajú účet (raz za mesiac využijú internet banking alebo mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na tomto účte za kalendárny mesiac je minimálne 500 eur) a zároveň využívajú aspoň dve služby zo zoznamu: čerpané spotrebné úvery (klient nesmie byť v sledovanom období v delikvencii), čerpané hypotekárne úvery (klient nesmie byť v sledovanom období v delikvencii), kreditné karty Flexikarta, Šikovná karta, Mastercard Standard, Mastercard World, Mastercard Gold, (min. 3 zaúčtované platby u obchodníka kreditnou kartou vydanou na majiteľa účtu), sporiaci účet a VÚB AM Prémiové sporenie (súčet hodnôt realizovaných trvalých príkazov z účtov vedených vo VÚB na ľubovoľné produkty z tejto skupiny za mesiac min. 50 eur), zostatky na vkladových účtoch v EUR a CM, sporiacich účtoch a hodnota investícií do podielových fondov VÚB AM a hodnota hypotekárnych záložných listov vedených na majetkových účtoch vo VÚB (súčet hodnôt priemerných denných zostatkov na týchto produktoch za mesiac min. 10 000 eur), La Vita – vlastníctvo aktívneho poistného produktu uzatvoreného pracovníkom VÚB banky

ČSOB

Za Účet Pohoda si pýta mesačný poplatok vo výške 6 eur. 50 % zľavu z poplatku za vedenie balíka služieb získa klient v prípade splnenia podmienok: Ak kreditný obrat na vašom účte bol min. 400 eur v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) a súčasne zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) a súčasne zrealizuje mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou), ktoré budú zúčtované v danom mesiaci, alebo priemerný mesačný stav úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 20 000 eur alebo je Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto a spĺňa podmienky na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto. 100 % zľavu z poplatku za vedenie balíka služieb možno získať kombináciou minimálne dvoch 50 % zliav.

Tatra banka

Základný poplatok za účet Tatra Personal dosahuje 7 eur. 50 % zľavu z mesačného poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb dostane klient, ak: využíva produkty a služby z aspoň dvoch produktových kategórií (hypotekárny úver, bezúčelový úver, kreditná karta, doplnkové dôchodkové sporenie, podielové fondy, sporenie, cestovné poistenie, životné poistenie, poistenie majetku, poistenie splácania hypotéky, cenné papiere, business účet ) alebo ak zrealizuje aspoň sedem transakcií prostredníctvom mobilných aplikácií Tatra banka, VIAMO alebo bezkontaktné mobilné platby v priebehu sledovaného obdobia alebo automaticky, do dovŕšenia 28. roku veku. 100 % zľavu z mesačného poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb získa klient, ak využíva produkty a služby z aspoň troch produktových kategórií alebo spojením dvoch 50 % zliav.

UniCredit Bank

Základný poplatok za vedenie účtu U Konto dosahuje 8 eur. Zadarmo ho majú všetci klienti, ktorým počas mesiaca príde na účet aspoň 400 eur.

Zdroj: Finančný kompas

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #banky #zmena banky #bankový účet #účet zadarmo